Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att starta en nedladdad applikation

Starta en applikation som laddats ner från applikationsnedladdningssidan PlayMemories Camera Apps.

  1. MENU(Program) → [Programlista] → den applikation som du vill starta.

Tips

För att starta applikationer på ett snabbare sätt

Ställ in [Ladda ner program] och [Programlista] för programknappen. Det går att starta applikationer eller tända applikationslistan helt enkelt genom att trycka på specialknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.