Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa skivor i Blu-ray-inspelare osv. Vilka sorters skivor som går att skapa beror på vilken apparat som används.

Blu-ray-inspelare:

Högupplösningsbildkvalitet (HD)

Standardbildkvalitet (STD)

Hårddiskinspelare, osv.:

Standardbildkvalitet (STD)

OBS!

  • När man skapar AVCHD-skivor med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], omvandlas bildkvaliteten, och det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Att omvandla bildkvaliteten kan ta lång tid. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten, använd Blu-ray-skivor.
  • För att kunna skapa Blu-ray-skivor från filmer som är inspelade i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-format, krävs en apparat som är kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Blu-ray-skivorna som skapas går bara att spela i apparater som är kompatibla med AVCHD-format Ver. 2.0.
  • Se bruksanvisningen till den apparat du använder för närmare detaljer om hur man skapar skivor.
  • Filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S HD] går inte att kopiera till skivor.