Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Val av metod för att skapa skivor

Det går att skapa skivor med filmer i AVCHD-format som är inspelade med den här produkten. Vilka sorters apparater som skivorna går att spela i varierar beroende på skivtypen. Välj en lämplig metod i förhållande till din skivspelare.
Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home. (Gäller endast Windows)

Skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD)
Filmformat som går att använda:PS, FX, FH
Uppspelningsapparat: Uppspelningsapparater för Blu-ray-skivor (Sonys Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3, osv.)

Skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD-skiva)
Filmformat som går att använda: PS*, FX*, FH
Uppspelningsapparat: Uppspelningsapparater för AVCHD-format (Sonys Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3, osv.)

Skapa en skiva med standardbildkvalitet (STD)
Filmformat som går att använda: PS*, FX*, FH*
Uppspelningsapparat: Vanliga uppspelningsapparater för DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.)

*Det går att skapa skivor med filmer som är inspelade i dessa format med hjälp av PlayMemories Home genom att nedkonvertera bildkvaliteten.

  • Det går inte att skapa skivor med hjälp av PlayMemories Home för Mac.
  • Det går inte att skapa skivor med filmer i MP4- eller XAVC S-format.