Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

För att skapa Blu-ray-skivor

Det går att skapa Blu-ray-skivor från AVCHD-filmer som importerats till en dator. Datorn måste vara kapabel att skapa Blu-ray-skivor. Både BD-R-skivor (ej omskrivbara) och BD-RE-skivor (omskrivbara) går att använda. Det går inte att göra multi-session-inspelningar. Om du vill använda PlayMemories Home för att skapa Blu-ray-skivor, så glöm inte att installera den speciella tilläggsmjukvaran. Se följande webbsida för närmare detaljer:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Vid installationen måste datorn vara ansluten till Internet. Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.

OBS!

  • För att det ska gå att spela upp Blu-ray-skivor som är inspelade i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-format, måste uppspelningsapparaten kunna hantera AVCHD-format Ver. 2.0.