Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Produkten tar inte emot någon GPS-signal. (DSC-HX90V)

  • Ställ in punkten [GPS På/Av][På].
  • Det kan hända att produkten inte kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliter på grund av hinder.
  • När bildskärmen är vriden 180° kan det hända att det inte går att ta emot radiosignaler från GPS-satelliter.
  • Ta ut produkten till en öppen plats och slå på den igen för att triangulera platsinformationen på rätt sätt.