Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Det tar lång tid att triangulera trots att GPS-hjälpdata är inlästa. (DSC-HX90V)

  • [Datum/klockinst]-inställningarna har inte utförts, eller den inställda tiden avviker kraftigt från den faktiska tiden. Ställ in datumet och klockan på rätt sätt.
  • GPS-hjälpdatainformationens giltighetstid har gått ut. Uppdatera GPS-hjälpdatainformationen.
  • Eftersom GPS-satelliterna rör sig hela tiden kan det ta längre tid att bestämma platsen, eller det kan hända att mottagaren inte kan bestämma platsen alls, beroende på var och när man använder produkten.
  • GPS är ett system för att bestämma den geografiska platsen genom att triangulera radiosignaler från GPS-satelliter. Undvik att använda produkten på platser där radiosignalerna blockeras eller reflekteras, som t.ex. i skuggan av höga byggnader eller träd. Använd produkten utomhus under bar himmel.