Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Det går inte att använda One-Touch-anslutning (NFC).

  • Håll (N)-märket på smartphonen och (N)-märket på produkten så nära varandra som möjligt. Om inget händer, så prova att flytta smartphonen ett par millimeter, eller ta bort smartphonen från produkten, vänta i minst 10 sekunder, och rör sedan vid produkten med smartphonen igen.
  • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På]. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen. Se handledningen till smartphonen för närmare detaljer.
  • Lägg inga andra metallföremål än en smartphone i närheten av (N)-märket.
  • Rör inte vid den här produkten med två eller flera smartphoner samtidigt.
  • Om någon annan NFC-baserad applikation är igång på smartphonen, så avsluta den applikationen.
  • Gå över till tagningsläget innan du rör vid produkten med smartphonen. Applikationen aktiveras inte om produkten är i uppspelningsläge.