Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Försiktighetsåtgärder

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

 • Om minneskortet tas ut, USB-kabeln kopplas loss eller produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
 • Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

För att skapa en bilddatabasfil

När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
Om det skulle uppstå något fel i databasfilen, så exportera alla dina bilder till datorn med hjälp av PlayMemories Home, och formatera sedan om minneskortet i den här apparaten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
 • I närheten av starka magneter
 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.

När du bär omkring produkten

Sätt dig inte i en stol eller någon annanstans med produkten i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom produkten då kan gå sönder eller det blir fel på den.

Angående användningstemperaturen

Denna produkt är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C. Vi avråder från tagning på extremt kalla eller varma ställen utanför detta temperaturområde.

Angående kondensbildning

 • Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.
 • För att förhindra kondens när produkten ska flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt kan man först stoppa produkten i en plastpåse och försegla den så att det inte kommer in någon luft. Vänta sedan i ungefär en timme tills produktens temperatur har kommit upp i omgivningstemperaturen.
 • Om det skulle bildas kondens, så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Angående funktionerna som går att använda med den här produkten

I den här bruksanvisningen beskrivs de olika funktionerna för 1080 60i-kompatibla apparater och 1080 50i-kompatibla apparater. Se efter om den här produkten är 1080 60i-kompatibel eller 1080 50i-kompatibel genom att kontrollera om följande märken sitter på undersidan av produkten.

 • 1080 60i-kompatibel apparat: 60i
 • 1080 50i-kompatibel apparat: 50i

Denna kamera är kompatibel med filmer i 1080 60p- eller 1080 50p-format. Till skillnad från vanliga inspelningsmetoder som använder radsprång, spelar den här produkten in med hjälp av en progressiv metod. Det ger högre upplösning och smidigare, mer naturtrogna bilder.

Att observera ombord på flygplan

 • Ställ in punkten [Flygplansläge][På] ombord på flygplan.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följer de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder som är tagna med den här produkten på annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här produkten.

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

 • Den här produkten använder MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för att spela in i AVCHD-format. Av den anledningen går filmer som är inspelade i AVCHD-format med den här produkten inte att spela upp i följande sorters apparater.
  • Andra apparater som visserligen är kompatibla med AVCHD-format, men som saknar stöd för High Profile
  • Apparater som inte är kompatibla med AVCHD-format

  Den här produkten använder även MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile för att spela in i MP4-format. Använd därför apparater med stöd för MPEG-4 AVC/H.264 för att spela upp filmer som är inspelade i MP4-format med den här produkten.

 • Skivor som är inspelade med HD-bildkvalitet (högupplösning) går bara att spela upp i apparater som är kompatibla med AVCHD-format.
  Skivor med HD-bildkvalitet går inte att spela upp i vanliga DVD-baserade spelare eller inspelare, eftersom de inte är kompatibla med AVCHD-format. Det kan även hända att DVD-baserade spelare och inspelare inte kan mata ut skivor som är inspelade med HD-bildkvalitet i AVCHD-format.
 • Filmer som är inspelade i 1080 60p/1080 50p-format går bara att spela upp i apparater som kan hantera 1080 60p/1080 50p-format.
 • XAVC S-filmer går bara att spela upp på apparater med stöd för XAVC S-format.

Angående bildskärmen, sökaren och objektivet

 • Bildskärmen och sökaren är tillverkade med extrem högprecisionsteknik, vilket gör att minst 99,99 % av bildpunkterna är användbara för praktiskt bruk. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen eller i sökaren. Sådana punkter är normala för tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras på något sätt.
 • Om skärmen eller objektivet får ligga rakt i solen under längre tid finns det risk för fel. Var försiktig med att lägga produkten nära ett fönster eller utomhus.
 • Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
 • På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilder på skärmen. Detta beror inte på något fel.
 • Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
 • När batteripaketet laddas ur kan det hända att produkten stängs av med objektivet i utskjutet läge. Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå sedan på produkten igen.
 • Undvik att stöta till objektivet eller trycka onödigt hårt på det.
 • Håll inte kameran i bildskärmen eller i sökaren.
 • Bär inte omkring kameran genom att hålla den i bildskärmen.
 • Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna eller några andra föremål fastnar när objektivet rör sig.
 • Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du trycker ner sökaren.
 • Försök inte trycka ner sökaren med våld när okularet är utdraget.
 • Om det kommer vatten, sand eller damm på sökaren finns det risk för fel.
 • Undvik att utsätta kameran för solljus eller andra starka ljuskällor. Komponenterna inuti kameran kan bli skadade.
 • Undvik att använda kameran på platser där det utsänds starka radiovågor eller förekommer radioaktiv strålning. Det kan hända att inspelnings- och uppspelningsfunktionerna inte fungerar ordentligt.

Tagning med hjälp av sökaren

 • När man tittar i sökaren kan det förekomma att man upplever ögonsmärtor, trötthet, eller illamående som påminner om åksjuka. Vi rekommenderar att du tar en paus med jämna mellanrum när du tar bilder eller filmar med hjälp av sökaren. Hur ofta man behöver pausa varierar mellan olika människor. Om du upplever någon form av obehag så sluta använda sökaren tills symptomen går över, och kontakta vid behov läkare.

Att observera angående blixten

 • Undvik att täcka för blixten med fingrarna.
 • Håll aldrig produkten i blixten när du bär omkring produkten, och undvik att trycka onödigt hårt på den.
 • Om det kommer in vatten, damm eller sand i blixten när den är öppen, finns det risk att det blir fel på den.
 • Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du trycker ner blixten.

Att observera när produkten ska kasseras eller överlåtas

Om denna produkt ska kasseras eller överlåtas, så var noga med att utföra följande manöver för att skydda privat information.
 • Utför kommandot [Återställ inställning] för att återställa alla inställningar.