Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

GPS (DSC-HX90V)

GPS

 • Eftersom GPS-satelliternas positioner ändras hela tiden kan det ta längre tid att bestämma platsen, eller det kan hända att mottagaren inte kan bestämma platsen alls, beroende på var och när man använder produkten.
 • GPS är ett system för att bestämma den geografiska platsen genom att triangulera radiosignaler från GPS-satelliter. Undvik att använda produkten på platser där radiosignalerna blockeras eller reflekteras, som t.ex. i skuggan av höga byggnader eller träd. Använd kameran på öppna platser under bar himmel.
 • Det kan hända att det inte går att registrera någon platsinformation på platser eller under förhållanden där radiosignalerna från GPS-satelliterna inte når fram till produkten, enligt följande.
  • I tunnlar, inomhus eller i skuggan av byggnader.
  • Mellan höga byggnader eller på smala gator med byggnader runtomkring.
  • På underjordiska platser, platser omgivna av tättvuxna träd, under en upphöjd bro, eller på platser där det förekommer magnetfält, som t.ex. i närheten av högspänningskablar.
  • I närheten av andra apparater som genererar radiosignaler på samma frekvensband som kameran: i närheten av mobiltelefoner på 1,5 GHz-bandet, osv.
 • Om man laddar upp och delar bilder som är lagrade med punkten [GPS På/Av] inställd på [På], kan det hända att tagningsplatsen avslöjas på Internet, även om det inte var meningen att den skulle synas. Om du inte vill lagra någon platsinformation så ställ in [Av][GPS På/Av].

Angående trianguleringsfel

 • Om man flyttar sig till ett annat ställe precis efter det att man har slagit på kameran, kan det ta längre tid innan produkten börjar triangulera, jämfört med när man stannar kvar på samma ställe.
 • Fel som beror på GPS-satelliternas position
  Produkten triangulerar automatiskt den nuvarande positionen när produkten tar emot radiosignaler från minst 3 GPS-satelliter. Den tillåtna trianguleringsfelmarginalen för GPS-satelliterna är ungefär 10 m. Beroende på förhållandena på aktuell plats kan trianguleringsfelet bli större. I så fall kan det hända att den faktiska platsen inte överensstämmer med den plats som visas på kartan baserat på GPS-informationen. GPS-satelliterna styrs av USA:s försvarsdepartement, och det kan förekomma att deras precision ändras med avsikt.
 • Fel under trianguleringsprocessen
  Kameran hämtar platsinformation med jämna mellanrum. Det uppstår en kort tidsskillnad mellan det att platsinformationen hämtas och det att platsinformationen registreras för en bild. Därför kan det hända att den faktiska tagningsplatsen inte överensstämmer exakt med den plats som visas på kartan baserat på GPS-informationen.

Angående användningsbegränsningarna för GPS ombord på flygplan

 • Ställ in punkten [Flygplansläge][På] ombord på flygplan under start och landning.
 • Om du inte vill lagra någon platsinformation, så ställ in punkten [GPS På/Av][Av].