Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Bilden är inte skarp.

  • Motivet är för nära. Ta bilden från det närmaste möjliga tagningsavståndet (W-sidan: Ca. 5 cm, T-sidan: Ca. 250 cm (från linsytan)).
  • Tryck först ner avtryckaren halvvägs och ta sedan bilden.
  • Den omgivande belysningen är för svag.
  • Punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]. Ställ in punkten [Fokusläge] på något annat än [Manuellt fokus].