Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Zoomen fungerar inte.

  • Zoomfunktionerna går inte att använda vid panoramatagning.
  • I följande fall går det bara att använda den optiska zoomen:
    • När leendeavkänningsfunktionen används.
    • Vid tagning av självporträtt.