Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uppspelningszoom

Används för att förstora bilden som visas.

  1. Tänd den bild som ska förstoras, och skjut W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.
    • Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att justera zoomförstoringen.
  2. Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten.
  3. Tryck på MENU-knappen eller på i mitten på styrratten för att avsluta uppspelningszoomen.

Tips

  • Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.

OBS!

  • Det går inte att förstora filmer.