Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

ISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. MENU (Kamerainst.)[ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi Frame brusred.:
Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar.Välj önskat ISO-värde, antingen [ISO AUTO] eller ISO 80 – 3200.
ISO AUTO:
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

ISO 80 – ISO 3200:
Används för att ställa in ISO-känsligheten för hand. Ju högre värde, desto högre ISO-känslighet.

OBS!

 • [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • [iPanorering]
 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vid filminspelning går det att använda ISO-värden mellan ISO 80 och ISO 3200.
 • När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.

Tips

 • Det går att ändra det automatiskt inställda ISO-känslighetsområdet för [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt] gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].