Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Inspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala tiden som det går att spela in på minneskort som är formaterade i den här produkten. Dessa värden är den sammanlagda inspelningstiden för alla filmfiler på minneskortet. Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

(h (timmar), m (minuter))

[Filformat]:[XAVC S HD]

60p 50M

50p 50M

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

24p 50M (Gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller.)

2 GB: -

4 GB: -

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2 GB: 9 m

4 GB: 20 m

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2 GB: 10 m

4 GB: 25 m

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2 GB: 8 m

4 GB: 15 m

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 30 m

64 GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2 GB: 9 m

4 GB: 20 m

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2 GB: 10 m

4 GB: 25 m

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

[Filformat]:[MP4]

1920x1080 60p 28M

1920x1080 50p 28M

2 GB: 8 m

4 GB: 15 m

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 35 m

64 GB: 5 h 20 m

1920x1080 30p 16M

1920x1080 25p 16M

2 GB: 10 m

4 GB: 25 m

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 10 m

64 GB: 8 h 25 m

1280x720 30p 6M

1280x720 25p 6M

2 GB: 30 m

4 GB: 1 h 15 m

8 GB: 2 h 35 m

16 GB: 5 h 20 m

32 GB: 10 h 55 m

64 GB: 22 h

Det går att spela in oavbrutet i upp till ungefär 29 minuter per tagning (begränsat av produktens specifikationer).

När filformatet är inställt på MP4 (28M) går det att spela in oavbrutet i ungefär 20 minuter per tagning (begränsat av en maximal filstorlek på 4 GB).

OBS!

  • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här produkten spelar in med VBR (Variable Bit Rate) (variabelt bittal), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in.
    När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen.
    Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.