Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Antal stillbilder

Antalet stillbilder som går att lagra kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

[Bildstorlek]: [L: 18M]
När punkten [Aspekt] är inställd på [4:3]*

Standard

2 GB: 400 bilder

4 GB: 810 bilder

8 GB: 1600 bilder

16 GB: 3250 bilder

32 GB: 6600 bilder

64 GB: 13000 bilder

Fin

2 GB: 280 bilder

4 GB: 560 bilder

8 GB: 1100 bilder

16 GB: 2300 bilder

32 GB: 4600 bilder

64 GB: 9200 bilder

*När punkten [Aspekt] är inställd på något annat än [4:3] går det att lagra fler bilder än vad som anges ovan.

OBS!

  • Även om det återstående antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999, visas indikatorn ”9999”.
  • När bilder som är tagna med andra produkter spelas upp på den här produkten kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.