Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

PlayMemories Home

Med hjälp av PlayMemories Home går det att göra följande:

  • Det går att importera bilder som är tagna med den här produkten till datorn.
  • Det går att spela upp de importerade bilderna på datorn.
  • Det går att dela bilderna på Internet med hjälp av PlayMemories Online.

I Windows går det även att göra följande:

  • Du kan organisera bilderna på datorn på en kalender efter tagningsdatum för att titta på dem.
  • Det går att redigera och korrigera bilder, t.ex. genom att beskära dem och ändra storleken.
  • Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor eller DVD-Video-skivor från AVCHD-filmer som importerats till datorn. Det går inte att skapa skivor med filmer i XAVC S-format, men det går att importera dem till en dator.
  • Du kan ladda upp bilder till olika nättjänster. (Internetanslutning krävs.)
  • Du kan importera stillbilder och filmer med platsdata till datorn och titta på dem på en karta. (DSC-HX90V)
  • Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.