Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Användning av blixten

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen och för att minska risken för skakningsoskärpa. Använd även blixten vid tagning mot solen för att lysa upp motivet som då är i motljus.

  1. Tryck på (blixtutmatning)-knappen för att fälla upp blixten.

  2. Tryck ner avtryckaren helt.

När blixten inte används

Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.

OBS!

  • Om blixten avfyras innan den är helt uppfälld finns det risk att det blir fel på kameran.
  • Det går inte att använda blixten när man filmar.
  • Medan blixten håller på att laddas upp blinkar . När uppladdningen är klar slutar ikonen att blinka och tänds helt.
  • När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträdda, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
  • När bildskärmen är uppvriden mer än 90 grader är det svårt att använda (blixtuppfällning)-knappen. Fäll i så fall upp blixten först innan du justerar bildskärmens vinkel.
  • Om du använder blixten för att ta bilder på dig själv så undvik att titta rakt in i blixten eftersom den avfyras på nära håll. Återför först bildskärmen till sitt utgångsläge innan du fäller ner blixten i kamerahuset efter användningen, för att undvika att blixten slår i bildskärmen när du trycker ner den.