Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Skärmen tänds inte trots att produkten är påslagen.

  • Punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Sökare] och den elektroniska sökaren är uppfälld. Tryck ner den elektroniska sökaren eller ställ in [FINDER/MONITOR][Auto].