Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Batteripaketet är inte uppladdat.

  • Om batteripaketet inte laddas upp (laddningslampan inte tänds) trots att du följt uppladdningsproceduren på rätt sätt, så kontrollera att produkten är avstängd, och ta sedan ut batteripaket et och sätt i samma batteripaket ordentligt igen, eller koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen.