Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Uttagning av minneskortet

Hur man tar ut minneskortet

  1. Öppna locket till minneskortsfacket.
  2. Kontrollera att åtkomstlampan (A) inte lyser.

  3. Tryck in minneskortet en gång för att ta ut det.

  4. Stäng locket till minneskortsfacket.