Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Det syns ingen bild i sökaren.

  • Punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Skärm]. Ändra [FINDER/MONITOR] till [Auto] eller [Sökare].
  • Håll ögat närmare sökaren.