Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Inställningarna har återställts till standardinställningarna trots att du inte har utfört någon återställningsmanöver.

  • Det kan hända att kamerans inställningar nollställs om batteripaketet matas ut medan kameran är påslagen. Stäng först av kameran och kontrollera att åtkomstlampan är släckt innan du matar ut batteripaketet.