Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Samma bild tas flera gånger.

  • Ställ in matningssättet på [Enkeltagning].