Digital stillbildskamera DSC-HX90V/DSC-HX90

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)