Digitální fotoaparátDSC-WX500

Paměťová karta

Paměťová karta

Označení typu karty v Příručce

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick PRO Duo /Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro
(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

Paměťová karta SD
(Paměťová karta SD/paměťová karta SDHC/paměťová karta SDXC)

Paměťová karta microSD
(paměťová karta microSD/paměťová karta microSDHC/paměťová karta microSDXC)

 • Karty Memory Stick PRO Duo a karty SD až do 64 GB byly testovány a bylo ověřeno, že s tímto přístrojem pracují.
 • Pro používání s tímto přístrojem byla testována a schválena média Memory Stick Micro s kapacitou až 16 GB a paměťové karty microSD s kapacitou až 64 GB.
 • Pro natáčení videosekvencí se doporučují následující paměťové karty:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo )
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • Karta SD SD třída rychlosti 4: nebo rychlejší nebo karta SD UHS třída rychlosti 1: nebo rychlejší
  • Karta microSD SD třída rychlosti 4: nebo rychlejší nebo karta microSD UHS třída rychlosti 1: nebo rychlejší
 • Při nahrávání videa formátu XAVC S HD je třeba následující paměťová karta SDXC nebo paměťová karta microSDXC.
  • kapacita 64 GB nebo víc
  • SD třída rychlosti 10: , nebo UHS třída rychlosti 1: nebo rychlejší

Poznámka

 • Pokud používáte paměťovou kartu s tímto fotoaparátem poprvé, doporučujeme, abyste ji před fotografováním pomocí přístroje naformátovali, což zajistí její stabilní výkon.
  Formátování navždy vymaže všechna data na paměťové kartě a je nevratné. Cenná data si uložte do počítače apod.
 • Pokud dlouho opakovaně pořizujete a mažete snímky, může dojít v souboru na paměťové kartě k fragmentaci dat, a uprostřed natáčení videosekvence může dojít k přerušení záznamu. V takovém případě uložte své snímky do počítače nebo na jiné úložiště a proveďte příkaz [Formátovat].
 • Není zaručeno, že paměťová karta naformátovaná na počítači bude na přístroji pracovat.
 • Rychlost čtení/zápisu dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení.
 • Doporučujeme zálohovat důležitá data, např. na pevný disk počítače.
 • Na paměťovou kartu a adaptér na paměťové karty neumísťujte nálepky.
 • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovým předmětem.
 • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
 • Paměťovou kartu nerozebírejte ani neupravujte.
 • Paměťovou kartu nevystavujte působení vody.
 • Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.
 • Po delším používání může být paměťová karta horká. Při manipulaci s ní buďte opatrní.
 • Nevytahujte blok akumulátorů nebo paměťovou kartu a nevypínejte fotoaparát, dokud svítí kontrolka přístupu. To může způsobit poškození dat na paměťové kartě.
 • Pokud se paměťová karta používá v blízkosti oblastí se silným magnetickým polem nebo na místech se statickou elektřinou nebo elektrickým šumem, mohou být data na paměťové kartě poškozena.
 • Když paměťovou kartu skladujete nebo nosíte, uložte ji do přiloženého pouzdra.
 • Do patice pro paměťovou kartu nevkládejte karty, které neodpovídají její velikosti. Jinak může nastat porucha.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte za následujících podmínek:
  • extrémně vysoké teploty, například v automobilu zaparkovaném na slunci
  • místa vystavená přímému slunci
  • vlhké prostředí nebo prostředí s výskytem korozívních látek
 • Snímky nahrané na paměťových kartách SDXC a paměťových kartách microSDXC nelze importovat nebo přehrávat na počítačích nebo zařízeních AV, která nejsou kompatibilní s exFAT při připojení kabelem mikro USB. Před připojením zařízení k přístroji si ověřte, zda je se systémem exFAT kompatibilní. Pokud přístroj připojíte k nekompatibilnímu zařízení, můžete být vyzváni k naformátování karty. Nikdy po této výzvě kartu neformátujte, protože by došlo ke smazání veškerých dat na kartě. (exFAT je systém souborů používaný na paměťových kartách SDXC a paměťových kartách microSDXC).
 • S dotazy o paměťových kartách nevyrobených společností Sony Corporation se obraťte na výrobce.

Poznámky k používání adaptéru pro paměťovou kartu (prodává se samostatně)

 • Při vkládání paměťové karty do adaptéru dbejte na to, aby byla karta vložena ve správném směru a poté ji zasuňte co nejdál. Pokud nebude karta zasunuta správně, může způsobit poruchu.
 • Pokud s tímto přístrojem použijete média Memory Stick Micro nebo paměťové karty microSD, nezapomeňte je nejprve zasunout do určeného adaptéru.

Memory Stick

Typy médií Memory Stick, které lze s tímto přístrojem používat, naleznete v následujícím seznamu. Ale správnou činnost všech funkcí média Memory Stick nelze zaručit.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1Toto médium Memory Stick je vybaveno funkcí MagicGate.MagicGate je technologie na ochranu autorských práv, která používá šifrování.Záznam/přehrávání dat, které vyžadují funkce MagicGate, nelze na tomto přístroji provádět.

*2Vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím paralelního rozhraní je podporován.

*3K natáčení videosekvencí lze použít pouze média s označením Mark2.

Poznámky k používání médií Memory Stick Micro (prodává se samostatně)

 • Tento přístroj je kompatibilní s médii Memory Stick Micro (M2). M2 je zkratka pro médium Memory Stick Micro.
 • Chcete-li v tomto přístroji použít média Memory Stick Micro, nezapomeňte Memory Stick Micro vložit do adaptéru M2 ve velikosti Duo. Pokud vložíte médium Memory Stick Micro do přístroje bez adaptéru M2 velikosti Duo, možná ho nebudete moci z přístroje vytáhnout.
 • Média Memory Stick Micro neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.