Цифровий фотоапаратDSC-WX500

Автоспуск

Зйомка зображення за допомогою автоспуску через встановлену кількість секунд після натиснення кнопки спуску.

 1. MENU (Налаштуван. функ. зйом.)[Режим протягання][Автоспуск].
 2. Виберіть потрібний режим, натиснувши правий/лівий край диска керування.

Детальна інформація про пункти меню

Автоспуск: 10 сек:
Налаштування автоспуску з 10-секундною затримкою.
Якщо натиснути кнопку спуску, індикатор автоспуску блимає, лунає звуковий сигнал і затвор спрацьовує через 10 секунд. Щоб скасувати автоспуск, знову натисніть кнопку спуску.

Автоспуск: 5 сек:
Налаштування автоспуску з 5-секундною затримкою.
У разі натиснення кнопки спуску блимає індикатор автоспуску, лунає звуковий сигнал і через 5 секунд спрацьовує затвор. Щоб скасувати автоспуск, знову натисніть кнопку спуску.

Автоспуск: 2 сек:
Налаштування автоспуску з 2-секундною затримкою. Цей параметр допомагає зменшити тремтіння камери, спричинене натисненням кнопки спуску.

Підказка

 • Натисніть кнопку / на диску керування, щоб завершити роботу автоспуску.
 • Натисніть кнопку / та виберіть (Покадрова зйомка) на диску керування, щоб скасувати автоспуск.

Примітка

 • Автоспуск недоступний у таких ситуаціях.
  • Встановлено режим зйомки [іПанорамна зйомка].
  • [Зйом. новітн.спорту] в [Вибір сцени]
  • [Smile Shutter]