Цифровий фотоапаратDSC-WX500

Відкликан. пам'яті

Зйомка з автоматичним відновленням часто використовуваних режимів або заздалегідь збережених налаштувань фотоапарата.

  1. Встановіть диск перемикання режимів у положення MR (Відкликан. пам'яті).
  2. Натисніть лівий/правий край диска керування або поверніть диск керування, щоб вибрати потрібне число, після чого натисніть по центру.

Примітка

  • Реєструйте налаштування зйомки заздалегідь за допомогою параметра [Пам'ять].
  • Якщо після встановлення налаштувань зйомки налаштувати параметр [Відкликан. пам'яті], пріоритет матимуть заздалегідь збережені налаштування, а поточні встановлені налаштування можуть бути втрачені. Перед зйомкою перевірте індикацію на екрані.