Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M4

Jak korzystać

Przed rozpoczęciem użytkowania

Nazwy części

Ikony i wskaźniki

Korzystanie z paska

Ustawienie wizjera

Przewodnik w aparacie

Przygotowanie aparatu

Ładowanie akumulatora

Wkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)

Ustawianie języka, daty i godziny

Potwierdzenie sposobu działania

Potwierdzenie sposobu działania

Wykonywanie zdjęć

Wykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów

Wybór trybu fotografowania

Korzystanie z funkcji wykonywania zdjęć

Korzystanie z zoomu

Korzystanie z lampy błyskowej

Wybór trybu wyświetlania na ekranie

Wybór rozmiaru/jakości zdjęcia

Ustawienie ostrości

Ustawienie ekspozycji

Wybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)

Rejestrowanie ujęć autoportretowych z równoczesnym monitorowaniem rezultatu na ekranie

Wybór czułości ISO

Korekta jasności lub kontrastu

Ustawienie odcieni barw

Wybór trybu efektu

Nagrywanie filmów

Dostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygody

Ustawienie innych funkcji urządzenia

Przeglądanie

Przeglądanie zdjęć

Usuwanie zdjęć

Odtwarzanie filmów

Przeglądanie obrazów panoramicznych

Drukowanie

Korzystanie z funkcji przeglądania

Oglądanie zdjęć na telewizorze

Zmiana ustawień

Menu konfiguracji

Korzystanie z funkcji Wi-Fi

Łączenie urządzenia ze smartfonem

Sterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonu

Przesyłanie obrazów do smartfonu

Przesyłanie obrazów do komputera

Przesyłanie obrazów do telewizora

Zmiana ustawień funkcji Wi-Fi

Dodawanie aplikacji do urządzenia

PlayMemories Camera Apps

Instalacja aplikacji

Uruchamianie aplikacji

Zarządzanie aplikacjami

Korzystanie z komputera

Zalecana konfiguracja komputera

Korzystanie z oprogramowania

Łączenie urządzenia z komputerem

Tworzenie płyty z filmem

Środki ostrożności/urządzenie

Środki ostrożności

Czyszczenie urządzenia

Liczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmów

Korzystanie z urządzenia zagranicą

Inne informacje

Znaki handlowe

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów

W razie problemów

Rozwiązywanie problemów

Akumulator i zasilanie

Wykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów

Przeglądanie zdjęć

Wi-Fi

Komputery

Karty pamięci

Drukowanie

Inne

Komunikaty

Komunikaty

Sytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzenia

Sytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzenia

[1] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaNazwy częściSprawdzenie aparatu i dostarczonych elementów

Liczba w nawiasach oznacza liczbę sztuk.

 • Aparat (1)
 • NP-BX1 Akumulator (1)

 • Przewód micro USB (1)

 • Zasilacz sieciowy (1)
 • Przewód zasilający (1)* (nie ma w zestawie w przypadku USA i Kanady)

  * W zestawie z aparatem może znajdować się kilka przewodów zasilających. Należy używać właściwego dla danego kraju/regionu.

 • Pasek na rękę (1)

 • Adapter paska (2)

 • Instrukcja obsługi (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

[2] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaNazwy częściElementy aparatu

 1. Przełącznik WŁ./WYŁ. (Zasilanie)
 2. Lampka zasilania/ładowania
 3. Przycisk migawki
 4. Pokrętło trybu
 5. Rejestrowanie obrazu: Dźwignia zoomu (W/T)
  Przeglądanie: Dźwignia (Indeks)/Dźwignia (Zoom odtwarzania)
 6. Lampka samowyzwalacza/Wspomaganie AF
 7. Lampa błyskowa
  • Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.
  • Jeżeli lampa błyskowa nie jest używana, dociśnij ją ręką.
 8. Dźwignia regulacji dioptrażu
  • Przesuń dźwignię regulacji dioptrażu, aby uzyskać wyraźny obraz w wizjerze.
 9. Wizjer
  • Przesuń przełącznik wysuwania wizjera, aby wysunąć wizjer. Chwyć okular z obu stron i pociągnij go w stronę ekranu, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.
  • Po spojrzeniu w wizjer uruchamiany jest tryb wizjera, a po odsunięciu twarzy od wizjera przywracany jest tryb monitora.
 10. Mikrofon
 11. Przełącznik wysuwania wizjera
  • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym zasilaniu spowoduje włączenie aparatu.
 12. Zaczep paska
 13. (Znak N)
  • W przypadku nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem wyposażonym w funkcję NFC, wystarczy dotknąć tego znaku.
   Szczegółowe informacje dotyczące znaku (Znak N) na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 14. Pierścień sterowania
 15. Obiektyw

 16. Czujnik oka
 17. Przełącznik  (wysuwanie lampy błyskowej)
  • Aby umożliwić korzystanie z lampy błyskowej, przesuń przełącznik (Wysuwanie lampy błyskowej).
 18. Monitor
  • Monitor można ustawić pod kątem zapewniającym dobrą widoczność i rejestrować obrazy z dowolnej pozycji.

 19. Rejestrowanie obrazu: Przycisk Fn (Funkcja)
  Przeglądanie: Przycisk (Wyślij do smartfona)
  • Naciśnięciem tego przycisku można wyświetlić ekran [Wyślij do smartfona].
 20. Przycisk MOVIE (Film)
 21. Złącze USB Multi/Micro
  • Do obsługi urządzeń zgodnych z micro USB.
 22. Gniazdo micro HDMI
 23. Przycisk MENU
 24. Czujnik Wi-Fi (wbudowany)
 25. Pokrętło sterowania
 26. Przycisk (Odtwarzanie)
 27. Rejestrowanie: Przycisk C (Własne)
  Przeglądanie: Przycisk (Usuń)

 28. Gniazdo akumulatora
 29. Dźwignia blokady akumulatora
 30. Otwór gniazda statywu
  • Należy używać statywu ze śrubą o długości mniejszej niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.
 31. Wskaźnik dostępu
 32. Gniazdo karty pamięci
 33. Osłona akumulatora/karty pamięci
 34. Głośnik

[3] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaIkony i wskaźnikiLista ikon na ekranie

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane poniżej mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

Tryb monitora

Tryb wizjera

W trybie auto lub trybie wyboru sceny

Tryb P/A/S/M/Rozległa panorama

W przypadku odtwarzania

Ekran informacji podstawowych

Ekran histogramu

 1. P P* A S M
  Tryb fotograf.
  Przywołanie pamięci
  NO CARD
  Karta pamięci/Przekazywanie danych
  Ikony rozpoznania sceny
  Wybór sceny
  100
  Pozostała liczba zdjęć jakie można zarejestrować
  Format zdjęć
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Rozmiar obrazu zdjęć
  Jakość obrazu zdjęć
  Szybkość klatek filmów
  Ustawienie zapisu filmów
  NFC jest włączone
  Poziom naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
  Ładowanie lampy błyskowej
  Wspomaganie AF
  SteadyShot Wył./Wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Tryb samolotowy
  Ikona nakładania
  Brak nagrania audio w filmach
  Poz. odn. mikrofonu Niski
  Reduk. szumu wiatru
  Efekt ustawień Wył. 
  Plik bazy danych zapełniony/Błąd pliku bazy danych
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  Inteligentny zoom/Wyr. zoom obr./Zoom cyfrowy
  Obszar pomiaru punktowego
  C:32:00
  Wskazania autodiagnostyki
  Poziomica cyfrowa
  Tryb oglądania 
  100-0003
  Numer folderu-pliku
  Format plików filmowych
  Ochrona
  DPOF
  DPOF ustawiony
  Automatyczne kadrowanie obiektu
  NAGR. podw. wideo
  Zdalne sterow. PC
  Jasne monitorow.
  Zapis informacji o prawach autorskich włączony
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Szybkość klatek w przypadku rejestrowania HFR
  Synchronizacja nagrywania
  Zapis danych
  PRZECHWYT.
  Przechwytywanie zdjęć
  Nie można rejestrować zdjęć
  Automat. Dual Rec
 2. Tryb pracy
  Tryb pomiaru
  Tryb błysku/Red.czerw.oczu
  ±0.0
  Korekcja błysku 
  Tryb ostrości
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, automatyczny pod wodą, niestandardowy, temperatura barwowa, filtr kolorów)
  Obszar ostrości
  DRO/Auto HDR
  Filtr ND
  +3 +3 +3
  Strefa twórcza/Kontrast, Nasycenie, Ostrość
  Uśmiech/Wykr. tw. 
  Efekt wizualny


  Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu


  Profil zdjęcia 
 3. AF z podążaniem
  Informacje pomocnicze dla funkcji Śledzenie AF
  Przełącz Av/Tv
  Informacje pomocnicze dla przełączania wartości przysłony i czasu otwarcia migawki


  Wskaźnik bracketingu

  STBY
  Gotowość do nagrywania filmu
  REC 0:12
  Czas nagrywania filmu (m:s)
  Funkcja pierścienia sterowania
  Funkcja pokrętła sterowania
  Ostrość
  1/250
  Szybkość migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  ±0.0
  Tryb ręczny z pomiarem
  ±0.0
  Kompensacja ekspozycji
  ISO400
  Czułość ISO
  Blokada AE
  Wskaźnik czasu otwarcia migawki
  Wskaźnik przysłony


  Histogram

  Błąd efektu wizualnego
  Sygnalizacja zdjęcia w trybie Auto HDR
  2015-1-1
  10:37AM
  Data nagrania
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Informacje o prawach autorskich do obrazu
  Sterowanie REC
  00:00:00:00
  Kod czasowy (godzina:minuta:sekunda:klatka)
  00 00 00 00
  Bit użytkownika
  Tryb gotowości fotograf. Ustawienie fotografow.
  Informacje pomocnicze dla rejestrowania HFR

[4] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaKorzystanie z paskaKorzystania z paska na rękę

Po zamocowaniu paska na rękę należy przełożyć rękę przez pętlę, aby uniknąć uszkodzenia kamery w wyniku upuszczenia.

[5] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaKorzystanie z paska Korzystanie z paska na ramię (sprzedawany oddzielnie)

Przymocuj pasek na ramię, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem urządzenia.

 1. Przymocuj adaptery paska do zaczepów paska po obu stronach opisywanego produktu.
 2. Przymocuj pasek na ramię (sprzedawany oddzielnie) do adapterów paska.

[6] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaUstawienie wizjeraUstawienie wizjera (korekta dioptrii)

Ustawienie na skali dioptrażu należy dostosować do swojego wzroku w taki sposób, aby obraz w wizjerze był wyraźnie widoczny.

 1. Przesuń w dół przełącznik wysuwania wizjera (A), aby wysunąć wizjer.

  • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym aparacie spowoduje włączenie aparatu.
 2. Chwyć okular (B) z obu stron i pociągnij go w kierunku monitora, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.

 3. Przesuń dźwignię regulacji dioptrażu.

Wskazówka

Chowanie wizjera

Chwyć okular z obu stron i wsuń go do wizjera, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie. Następnie wsuń wizjer.

Uwaga

 • Należy uważać, aby nie naciskać na wizjer, gdy jest on wysunięty.
 • Przed naciśnięciem wizjera należy najpierw wsunąć okular do wizjera. Jeżeli nie zostanie wsunięty, może dojść do awarii przy próbie chowania wizjera.
 • Nie nosić aparatu trzymając go za wizjer.

[7] Jak korzystaćPrzed rozpoczęciem użytkowaniaPrzewodnik w aparacieInformacje dotyczące funkcji [Przewodnik w apar.]

Funkcja [Przewodnik w apar.] wyświetla opisy opcji MENU, przycisku Fn (Funkcja) oraz ustawień. Jeśli określonej funkcji nie można ustawić, wyświetlany jest powód.

 1. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk Fn.
 2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
 3. Naciśnij przycisk C/ (Własne/Usuwanie).

  Wyświetlane są instrukcje dotyczące danej pozycji MENU wybranej w kroku 2.

  • Jeśli naciśniesz na środku pokrętła sterowania po wybraniu pozycji pokazanej na szaro, pojawia się opis przyczyny, dla której nie można ustawić danej pozycji.

Uwaga

 • Przypisz wcześniej funkcję [Przewodnik w apar.] do przycisku przy użyciu funkcji [Ust. przyc. Własne].

[8] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraWkładanie akumulatora do aparatu

Sposób wkładania akumulatora do aparatu

 1. Otwórz pokrywę akumulatora.

 2. Wsuń akumulator, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady (A), aż akumulator wskoczy na swoje miejsce.

 3. Zamknij pokrywę.

[9] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraŁadowanie akumulatora włożonego do aparatu

Przed pierwszym użyciem aparatu, akumulator należy naładować. Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji utrwalenia ciekawego ujęcia, przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów akumulator należy naładować.

 1. Wyłącz zasilanie.
 2. Za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) podłącz aparat do akumulatora włożonego do zasilacza sieciowego (w zestawie), a zasilacz sieciowy podłącz do gniazda elektrycznego.

  W przypadku klientów w USA i Kanadzie

  W przypadku klientów z krajów/regionów innych niż USA i Kanada

  Lampka ładowania
  Podświetlona: Ładowanie
  Wyłączona: Ładowanie zakończone
  Miga: Błąd ładowania lub ładowanie chwilowo przerwane, ponieważ temperatura aparatu nie mieści się w odpowiednim zakresie

  • Jeżeli lampka ładowania zapali się na chwilę, po czym od razu zgaśnie, akumulator jest w pełni naładowany.

Czas ładowania (pełne naładowanie)

Czas ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) wynosi w przybliżeniu 230 min.


 • Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora lub warunków ładowania.
 • Akumulator można ładować, nawet gdy nie został całkowicie rozładowany.
 • Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora (w zestawie) w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach ładowanie może trwać dłużej.

Uwaga

 • Jeżeli lampka ładowania miga, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy wyjąć akumulator i odłączyć od aparatu przewód USB, po czym włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Migająca lampka ładowania aparatu po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda elektrycznego oznacza, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, ponieważ temperatura wykracza poza zalecany zakres. Gdy temperatura wróci do właściwego przedziału, ładowanie zostanie wznowione. Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.
 • Podłączyć zasilacz sieciowy do najbliższego gniazda elektrycznego. W razie wystąpienia problemów podczas korzystania z zasilacza sieciowego, natychmiast należy wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odciąć źródło zasilania.
 • W przypadku korzystania z nowego akumulatora lub z akumulatora, który nie był używany przez długi czas, lampka ładowania może szybko migać podczas ładowania akumulatora. W takim przypadku należy wyjąć akumulator lub odłączyć przewód USB od aparatu, po czym włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Nie należy w sposób ciągły lub wielokrotnie ładować akumulatora bez jego użytkowania, jeżeli jest już całkowicie lub prawie całkowicie naładowany. Może to doprowadzić do pogorszenia jego wydajności.
 • Po zakończeniu ładowania odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego.
 • Należy używać wyłącznie oryginalnych akumulatorów, przewodów micro USB (w zestawie) i zasilaczy sieciowych (w zestawie) marki Sony.

[10] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraŁadowanie za pośrednictwem komputera

Akumulator można ładować, podłączając aparat do komputera za pośrednictwem przewodu microUSB.

 1. Wyłącz opisywany produkt i podłącz do gniazda USB komputera.

Uwaga

 • W przypadku ładowania za pośrednictwem komputera należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Jeżeli opisywany produkt jest podłączony do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas akumulator laptopa będzie ulegał stopniowemu rozładowaniu. Nie pozostawiać produktu podłączonego do laptopa przez zbyt długi czas.
  • Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno wyłączać/włączać lub ponownie uruchamiać komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia. Może to spowodować usterkę. Przed wyłączeniem/włączeniem lub ponownym uruchomieniem komputera, albo wyjściem z trybu uśpienia należy odłączyć aparat od komputera.
  • Nie można zagwarantować poprawnego działania w przypadku każdego typu komputera.
  • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania za pośrednictwem indywidualnie składanego komputera, przerabianego komputera lub komputera podłączonego przez koncentrator USB.
  • Aparat może nie działać prawidłowo, gdy równocześnie używane są inne urządzenia USB.

[11] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraCzas pracy akumulatora i liczba zdjęć, jakie można zapisać/odtworzyć przy użyciu akumulatora

Tryb ekranu

Fotografowanie:
Liczba zdjęć: ok. 280

Zwykłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 45 min.

Ciągłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 80 min.

Wyświetlanie (zdjęcia):
Czas pracy akumulatora: ok. 200 min., liczba zdjęć: ok. 4000

Tryb wizjera

Fotografowanie:
Liczba zdjęć: ok. 230

Zwykłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 45 min.

Ciągłe filmowanie:
Czas pracy akumulatora: ok. 85 min.

Uwaga

 • Podany powyżej czas pracy akumulatora oraz liczba zdjęć dotyczy sytuacji, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Czas pracy akumulatora oraz liczba zdjęć mogą ulec zmniejszeniu w zależności od warunków eksploatacji.
 • Czas pracy akumulatora i liczba zdjęć, jakie można zapisać, dotyczą poniższych warunków:
  • Akumulator jest użytkowany w temperaturze otoczenia 25°C.
  • Korzystanie z karty Memory Stick PRO Duo (Mark2) marki Sony (sprzedawana oddzielnie)
  • [Jakość wyświetlania]: [Standard.]
 • Liczba podana w pozycji „Fotografowanie” została wyliczona według normy CIPA i dotyczy fotografowania w następujących warunkach (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Wyśw. wsz. info.]
  • Jedno zdjęcie jest wykonywane co 30 sekund.
  • Zoom jest przełączany pomiędzy dwiema skrajnymi pozycjami W i T.
  • Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową.
  • Co dziesiąte zdjęcie aparat zostaje wyłączony i włączony ponownie.
 • Liczba minut przy nagrywaniu filmów została wyliczona w oparciu o normę CIPA i dotyczy ona nagrywania w następujących warunkach:
  • Jakość obrazu jest ustawiona na 60i 17M (FH) .
  • Zwykłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do powtarzanych operacji rejestrowania obrazu, korzystania z zoomu, oczekiwania na nagrywanie, włączania/wyłączania itp.
  • Ciągłe filmowanie: Czas pracy akumulatora odnosi się do ciągłej operacji rejestrowania obrazu aż do osiągnięcia limitu (29 minut) i kontynuowania nagrywania przez ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE (Film). Inne funkcje, takie jak zoom, nie są używane.
 • Jeżeli stopień rozładowania akumulatora nie jest wyświetlany, należy nacisnąć DISP (Ustawienia wyświetlania).

[12] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraZasilanie z gniazda elektrycznego

Używając zasilacza sieciowego z zestawu, można rejestrować i odtwarzać obrazy wykorzystując energię z gniazda elektrycznego bez zużywania energii akumulatora.

 1. Włóż akumulator do aparatu.
 2. Podłącz aparat do gniazda elektrycznego za pośrednictwem przewodu micro USB (w zestawie) i zasilacza sieciowego (w zestawie).

Uwaga

 • Aparat nie uruchomi się przy całkowicie wyczerpanym akumulatorze. Do aparatu należy włożyć akumulator naładowany w wystarczającym stopniu.
 • W przypadku korzystania z aparatu zasilanego z gniazda elektrycznego, należy upewnić się, że na monitorze wyświetlana jest ikona ().
 • W trakcie zasilania z gniazda elektrycznego nie wolno wyjmować akumulatora. Wyjęcie akumulatora spowoduje wyłączenie aparatu.
 • Nie wolno wyjmować akumulatora, gdy podświetlony jest wskaźnik dostępu. Dane na karcie pamięci mogą ulec uszkodzeniu.
 • Dopóki jest włączone zasilanie, akumulator nie będzie ładowany, nawet jeśli aparat jest podłączony do zasilacza sieciowego.
 • W pewnych warunkach energia może być dodatkowo pobierana z akumulatora, nawet jeśli korzystamy z zasilacza sieciowego.
 • W trakcie zasilania z gniazda elektrycznego nie wolno odłączać przewodu micro USB. Przed odłączeniem przewodu micro USB należy wyłączyć aparat.
 • W zależności od temperatury aparatu i akumulatora, czas ciągłego nagrywania może ulec skróceniu w przypadku zasilania z gniazda elektrycznego.
 • W przypadku korzystania z ładowarki przenośnej jako źródła zasilania, należy upewnić się, że jest w pełni naładowana. Również w trakcie eksploatacji należy zwracać uwagę na poziom naładowania ładowarki przenośnej.

[13] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuŁadowanie akumulatoraWyjmowanie akumulatora

Sposób wyjmowania akumulatora

 1. Upewnij się, że wskaźnik dostępu nie jest podświetlony, i wyłącz aparat.
 2. Przesuń dźwignię blokady (A) i wyjmij akumulator.

  • Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora.

[14] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuWkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)Wkładanie karty pamięci

Sposób wkładania karty pamięci

 1. Otwórz pokrywę karty pamięci.

 2. Wsuń kartę pamięci.

  • Upewnij się, że ścięty narożnik jest prawidłowo skierowany.
  • Ustawiając ścięty narożnik, tak jak pokazano na rysunku, wsuń kartę pamięci do oporu, aż wskoczy na swoje miejsce.
 3. Zamknij pokrywę karty pamięci.

Wskazówka

 • W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym urządzeniu wskazane jest sformatowanie karty z poziomu urządzenia w celu zapewnienia jej stabilnego działania.

[15] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuWkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)Wyjmowanie karty pamięci

Sposób wyjmowania karty pamięci

 1. Otwórz pokrywę karty pamięci.
 2. Upewnij się, że wskaźnik dostępu (A) nie jest podświetlony.

 3. Aby wyjąć kartę pamięci, naciśnij ją i puść.

 4. Zamknij pokrywę karty pamięci.

[16] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuWkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)Obsługiwane karty pamięci

W opisywanym aparacie można używać poniższych rodzajów kart pamięci.
W przypadku filmów, informacje w części zatytułowanej „Karty pamięci, których można używać do nagrywania filmów” na tej stronie.

Obsługiwane nośniki Memory Stick

 • Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO Duo (Mark2)
 • Memory Stick PRO-HG Duo
 • Memory Stick Micro (M2) (Mark2)

*W opisywanym aparacie przetestowano i potwierdzono prawidłowe działanie nośników Memory Stick o pojemności do 32 GB.

Obsługiwane karty SD

 • Karta pamięci SD / karta pamięci SDHC
 • Karta pamięci SDXC
 • Karta pamięci microSD / karta pamięci microSDHC
 • Karta pamięci microSDXC

*W opisywanym aparacie przetestowano i potwierdzono prawidłowe działanie kart SD o pojemności do 128 GB.

Karty pamięci, których można używać do nagrywania filmów

W przypadku rejestrowania filmów w formacie XAVC S

Karta pamięci SDXC lub karta pamięci microSDXC o pojemności 64 GB lub większej (10 klasy szybkości SD albo klasy szybkości U1 UHS lub szybsza)

 • W przypadku nagrywania z szybkością 100 Mbps lub większą, wymagana jest karta pamięci SDXC zgodna z UHS-I lub karta pamięci microSDXC o pojemności 64 GB lub większej (klasy szybkości U3 UHS).

W przypadku rejestrowania filmów w formacie AVCHD lub MP4

 • Memory Stick PRO Duo (Mark2)
 • Memory Stick PRO-HG Duo
 • Memory Stick Micro (M2) (Mark2)
 • Karta pamięci SD / karta pamięci microSD (4 klasy szybkości SD lub szybsza albo klasy szybkości U1 UHS lub szybsza)
 • Karta pamięci SDHC / karta pamięci microSDHC (4 klasy szybkości SD lub szybsza albo klasy szybkości U1 UHS lub szybsza)
 • Karta pamięci SDXC / karta pamięci microSDXC (4 klasy szybkości SD lub szybsza albo klasy szybkości U1 UHS lub szybsza)

Uwaga

 • Nie możemy zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą działać prawidłowo.
 • W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w aparacie, wskazane jest sformatowanie karty z poziomu aparatu przed jej użyciem, w celu zapewnienia bardziej stabilnego działania karty pamięci.
  Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.
 • Obrazów zapisanych na karcie pamięci SDXC nie można importować ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach audio-wideo podłączonych za pośrednictwem przewodu micro USB, które nie są zgodne z systemem exFAT. Przed podłączeniem urządzenia do aparatu należy upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty. Nie wolno formatować karty w odpowiedzi na to zapytanie, gdyż w przeciwnym razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany na kartach pamięci SDXC.)

[17] Jak korzystaćPrzygotowanie aparatuUstawianie języka, daty i godzinyUstawianie języka, daty i godziny

Po włączeniu aparatu po raz pierwszy lub po inicjalizacji funkcji, pojawi się ekran ustawiania języka, daty i godziny.

 1. Włącz aparat.
  Pojawi się ekran ustawiania języka, a po nim ekran ustawiania daty i godziny.
 2. Wybierz język, a następnie naciśnij .
 3. Sprawdź, czy na ekranie wybrano [Enter], a następnie naciśnij na pokrętle sterowania.
 4. Wybierz właściwą lokalizację geograficzną, a następnie naciśnij .
 5. Stroną górną/dolną pokrętła sterowania lub obracając pokrętłem sterowania wybierz właściwą opcję, po czym naciśnij w środku.
 6. Stroną górną/dolną/lewą/prawą ustaw [Czas letni/zimowy], [Date/Czas] oraz [Format daty], po czym naciśnij w środku.
  • Północ to 12:00 AM, a południe - 12:00 PM.
 7. Powtórz czynności opisane w punktach 5 i 6, aby ustawić inne opcje, po czym wybierz [Enter] i naciśnij .
  • Aby anulować procedurę ustawiania daty i godziny, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • Jeżeli ustawianie daty i godziny zostanie anulowane w połowie, wówczas ekran ustawiania daty i godziny będzie się pojawiać po każdorazowym włączeniu aparatu.

[18] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z pokrętła sterowania

Ustawienia można wybierać obracając pokrętłem sterowania lub naciskając jego górną/dolną/prawą/lewą sekcję. Zatwierdzenie wyboru odbywa się przez naciśnięcie na środku pokrętła sterowania.

Funkcje DISP (Ustawienie wyświetlania), (Kompens.eksp./Kreatywność fotogr.), /(Tryb pracy), (Tryb błysku) są przypisane do górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Wybrane funkcje można przypisać do lewej/prawej strony pokrętła sterowania lub do w jego środku.


Podczas oglądania obrazów możesz wyświetlić następny/poprzedni obraz, naciskając prawą/lewą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając pokrętło sterowania.

[19] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działania Korzystanie z pierścienia sterowania

Obracając pierścieniem sterowania (A), można szybko zmieniać odpowiednie ustawienia dla różnych trybów rejestrowania obrazów.
Do pierścienia sterowania można również przypisać często używane funkcje wybierając kolejno MENU(Ustawienia niestandard.)[Ust. przyc. Własne][Pierścień sterujący].

Ikony i nazwy funkcji są wyświetlane na ekranie w następujący sposób.

Przykład
:Regulacja zoomu przez obrót pierścienia sterowania.

[20] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z pozycji MENU

Z tego punktu dowiesz się, jak zmienić ustawienia związane ze wszystkimi funkcjami aparatu oraz jak wykonać czynności wykorzystujące funkcje aparatu, takie jak wykonywanie zdjęć, wyświetlanie oraz przełączanie trybów działania.

 1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić opcje menu.

 2. Wybierz odpowiednią pozycję MENU, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając je, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.
  • Ekran może przejść bezpośrednio od kroku 1 do kroku 3, w zależności od ustawienia [Menu kafelkowe].

 3. Wybierz odpowiednią pozycję ustawienia, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręcając je, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.
  • Wybierz ikonę u góry ekranu i naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby przejść do innej pozycji MENU.

 4. Wybierz odpowiednie ustawienie, a potem naciśnij , aby potwierdzić.

[21] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z przycisku Fn (Funkcja)

Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać często używane funkcje, które można później wywołać w trakcie rejestrowania obrazów. Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać maksymalnie 12 często używanych funkcji.

 1. Naciśnij przycisk DISP, po czym w trybie wyświetlania innym niż [Wizjer] naciśnij przycisk Fn (Funkcja).

 2. Wybierz funkcję do przypisania, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.

 3. Wybierz odpowiednie ustawienie, przekręcając pokrętło sterowania.
  • Niektóre parametry można precyzyjnie ustawić za pomocą pierścienia sterowania.

Zmiana ustawień na oddzielnym ekranie

Wybierz odpowiednią funkcję w kroku 2, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. Otwiera się oddzielny ekran ustawień dla wybranej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby wprowadzić ustawienia.

[22] Jak korzystaćPotwierdzenie sposobu działaniaPotwierdzenie sposobu działaniaKorzystanie z „Quick Navi”

Możesz zmieniać ustawienia bezpośrednio na ekranie Quick Navi podczas korzystania z wizjera. Wyświetlane informacje i ich rozmieszczenie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od faktycznego wyglądu ekranu.

 1. MENU→ (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] [Monitor][Wizjer][Enter].
 2. Naciskaj przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania) na pokrętle sterowania, aż ekran będzie ustawiony na [Wizjer].
 3. Naciśnij przycisk Fn (Funkcja), aby przełączyć ekran na ekran Quick Navi.

  W trybie auto lub trybie wyboru sceny

  W trybie P/A/S/M/Rozległa panorama

 4. Wybierz odpowiednią funkcję, naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
 5. Przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednie ustawienie.

Zmiana ustawień na oddzielnym ekranie

Wybierz odpowiednią funkcję w kroku 4, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. Otwiera się oddzielny ekran ustawień dla wybranej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby wprowadzić ustawienia.

Uwaga

 • Szare opcje na ekranie Quick Navi nie są dostępne.
 • W przypadku korzystania z funkcji [Strefa twórcza] lub [Profil zdjęcia], niektóre operacje konfigurowania można wykonać tylko z poziomu przeznaczonego do tego celu ekranu.

[23] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówFotografowanie

Wykonuje zdjęcia.

 1. Ustaw tryb fotografowania na (Tryb auto).

 2. Ustaw kąt ekranu i przytrzymaj aparat.Możesz też spojrzeć przez wizjer i przytrzymać aparat.
 3. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
  Gdy obraz jest ostry, rozlega się sygnał dźwiękowy i widoczny jest wskaźnik ().

  • Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 5 cm (W), 30 cm (T) (od obiektywu).
 4. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Wskaźnik ostrości

świeci się:
Obraz jest ostry.

miga:
Ustawienie ostrości nie powiodło się.

Wskazówka

 • Gdy urządzenie nie może automatycznie ustawić ostrości, wskaźnik ostrości zacznie migać i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Wykadruj ujęcie na nowo lub zmień ustawienie ostrości.
 • W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy z ustawieniem ostrości:
  • Jest ciemno i obiekt znajduje się daleko.
  • Słaby kontrast obiektu.
  • Obiekt znajduje się za szybą.
  • Obiekt szybko się porusza.
  • Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
  • Lampka miga.
  • Obiekt jest oświetlony od tyłu.

[24] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNagrywanie filmów

Filmy można nagrywać naciskając przycisk MOVIE (Film).

 1. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

 2. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Wskazówka

 • Funkcję uruchamiania/zatrzymywania nagrywania filmu można przypisać do wybranego przycisku. MENU (Ustawienia niestandard.) [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję do wybranego przycisku.
 • W celu określenia obszaru z ostrością, obszar ten można ustawić przy użyciu polecenia [Obszar ostrości].
 • Aby utrzymać ostrość twarzy, należy w taki sposób zmienić kompozycję, aby ramka obszaru ostrości pokryła się z ramką detekcji twarzy, lub w pozycji [Obszar ostrości] ustawić opcję [Szeroki].

Uwaga

 • Aby ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybrane wartości, ustaw tryb na (Film).
 • Jeśli podczas nagrywania filmu zostanie użyta jakaś funkcja, na przykład zoom, wówczas zostaną zarejestrowane odgłosy pracy obiektywu.Może zostać również utrwalony dźwięk przycisku MOVIE, gdy naciśniesz przycisk MOVIE, by zatrzymać nagrywanie.
 • Informacje na temat ciągłego czasu filmowania w przypadku nagrywania filmu można znaleźć w rozdziale „Czas nagrywania filmów”. Po zakończeniu nagrywania filmu można wznowić nagrywanie, naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury produktu lub akumulatora, operacja nagrywania może zostać przerwana, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
 • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub w przypadku nagrywania filmów, nie można wybrać opcji [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości].

[25] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaLista funkcji pokrętła trybu

Możesz wybrać odpowiedni tryb rejestracji, przekręcając pokrętło trybu.

Dostępne funkcje

(Tryb auto):
Pozwala wykonywać z dobrym efektem zdjęcia dowolnego obiektu w dowolnych warunkach, ustawiając wartości uznane za odpowiednie przez urządzenie.

(Program Auto):
Pozwala wykonywać zdjęcia z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkości migawki jak i wartości przysłony (liczby F)). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.

(Priorytet przysłony):
Pozwala odpowiednio ustawić przysłonę do wykonywania zdjęć, np. aby uzyskać rozmyte tło, itp.

(Priorytet migawki):
Pozwala wykonywać zdjęcia szybko poruszającym się obiektom itp. po ręcznym ustawieniu szybkości migawki.

(Ekspozycji ręcznej):
Pozwala wykonywać zdjęcia z odpowiednią ekspozycją przez dostosowanie czasu otwarcia migawki i wartości przysłony (liczba F).

MR (Przywołanie pamięci):
Pozwala wykonać zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień numerycznych, zachowanych z wyprzedzeniem.

(Film):
Pozwala zmienić ustawienia nagrywania filmu.

(Duża l. klatek na sek.):
Pozwala rejestrować filmy w zwolnionym tempie. Wybierz wyższą szybkość klatek niż szybkość klatek w przypadku odtwarzania, aby uzyskać płynne filmy w zwolnionym tempie.

(Rozległa panorama):
Możliwość rejestrowania obrazu panoramicznego przez nałożenie kilku obrazów.

SCN (Wybór sceny):
Umożliwia wykonywanie zdjęć z uprzednio zadanymi ustawieniami, w zależności od wybranej sceny.

[26] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaInteligentna auto

Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb auto).
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb auto] [Inteligentna auto].
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
 3. Skieruj aparat na obiekt.
  Gdy aparat rozpozna scenę, jej ikona pojawi się na ekranie.

 4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy wykonujesz zdjęcia z funkcją zoomu inną niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w pewnych warunkach fotografowania.

[27] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaLepsza automatyka

Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny. Ten tryb umożliwia rejestrowanie wyrazistych obrazów ujęć przy słabym oświetleniu lub pod światło.

W przypadku słabego oświetlenia lub ujęć pod światło, aparat może w razie potrzeby zarejestrować kilka obrazów i utworzyć z nich obraz zespolony itp. w wyższej jakości niż w trybie Inteligentna automatyka.
 1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb auto).
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb auto][Lepsza automatyka].
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
 3. Skieruj aparat na obiekt.
  Gdy aparat rozpozna scenę, na ekranie pojawia się ikona rozpoznanej sceny. Jeśli to konieczne, na ekranie może pojawić się (ikona nakładania).

 4. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

 • Gdy urządzenie tworzy zdjęcia składane, proces zapisu trwa dłużej niż zwykle.
 • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy korzystasz z funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.
 • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w niektórych warunkach otoczenia.
 • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], urządzenie nie może utworzyć obrazu łączonego.

[28] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaRozpoznawanie sceny

Funkcja rozpoznania sceny działa w trybie [Inteligentna auto] oraz [Lepsza automatyka].

Funkcja ta pozwala na automatyczne wykrycie warunków fotografowania i wykonanie zdjęcia.

Rozpoznanie sceny:

Gdy urządzenie rozpozna pewne ujęcia, w pierwszym rzędzie zostaną wyświetlone poniższe ikony i wskazówki:

 • (Portret)
 • (Dziecko)
 • (Nocny portret)
 • (Nocny widok)
 • (Portret pod światło)
 • (Pod światło)
 • (Krajobraz)
 • (Makro)
 • (Reflektor)
 • (Słabe światło)

Gdy urządzenie rozpozna pewne ujęcia, w drugim rzędzie zostaną wyświetlone poniższe ikony:

 • (Statyw)
 • (Spacer)*
 • (Ruch)
 • (Ruch (Jasno))
 • (Ruch (Ciemno))

*Warunki (Spacer) są rozpoznawane tylko wówczas, gdy w pozycji [SteadyShot] ustawiono opcję [Aktywny] lub [Inteligentne aktyw.].

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Uśmiech/Wykr. tw.] ustawiono opcję [WYŁ.], sceny [Portret], [Portret pod światło], [Nocny portret] i [Dziecko] nie są rozpoznawane.

[29] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaZalety trybu automatycznego wykonywania zdjęć

Opisywany aparat wyposażono w następujące trzy automatyczne tryby rejestrowania obrazów: [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka] i [Program Auto].

(Inteligentna auto):
Umożliwia rejestrowanie obrazów z automatycznym rozpoznawaniem sceny.

(Lepsza automatyka):
Umożliwia rejestrowanie obrazów z automatycznym rozpoznawaniem sceny. Ten tryb umożliwia rejestrowanie wyrazistych obrazów ujęć przy słabym oświetleniu lub pod światło.

P (Program Auto):
Umożliwia regulację różnych ustawień fotografowania, takich jak balans bieli, wartość ISO itp.

 • Wartość przysłony i czas otwarcia migawki są automatycznie ustawiane przez aparat.

Wskazówka

 • W trybie [Lepsza automatyka] i gdy wyświetlana jest ikona (ikona nakładania), nie wolno poruszać aparatem do momentu zakończenia rejestrowania serii zdjęć.
 • Obrócenie pokrętła sterowania w trybie [Program Auto] pozwala zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony przy zachowaniu prawidłowej ekspozycji. Funkcja ta określana jest mianem „Przesunięcie linii programowej” (P*).

Uwaga

 • W trybie [Lepsza automatyka] procedura zapisu trwa dłużej, gdyż urządzenie wykonuje zdjęcie składane. W takim przypadku widoczna jest ikona (ikona nakładania) i słychać kilka razy odgłosy pracy migawki, ale rejestrowany jest tylko jeden obraz.
 • W trybie [Inteligentna auto] i [Lepsza automatyka] większość funkcji jest ustawianych automatycznie i nie można samodzielnie zmieniać tych ustawień.

[30] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaProgram Auto

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i wartość przysłony).

Można ustawić funkcje rejestrowania obrazu, na przykład [ISO].
 1. Ustaw pokrętło trybu na P (Program Auto).
 2. Wprowadź odpowiednie ustawienia funkcji fotografowania.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Tryb przesunięcia

Możesz zmieniać kombinacje szybkości migawki i przysłony (liczby F), obracając pokrętłem sterowania bez zmiany poziomu ekspozycji ustawionego przez urządzenie. Funkcja ta jest dostępna, gdy nie jest używana lampa błyskowa.

 • W trakcie obracania pokrętła sterowania, symbol „P” na ekranie zmienia się w „P*”.
 • Aby anulować przesunięcie linii programowej, ustaw inny tryb fotografowania niż [Program Auto] lub wyłącz aparat.

Uwaga

 • W zależności od jasności otoczenia tryb przesunięcia może nie być wykorzystywany.
 • Ustaw tryb fotografowania inny niż „P” lub wyłącz zasilanie, aby anulować wprowadzone ustawienie.
 • Gdy jasność ulegnie zmianie, wartość przysłony (liczba F) i czas otwarcia migawki również się zmieniają z zachowaniem wartości przesunięcia.

[31] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowania Rozległa panorama

Umożliwia tworzenie zdjęcia panoramicznego z kilku zdjęć wykonanych z przesuwaniem aparatu.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Rozległa panorama).
 2. Skieruj aparat na obiekt.
 3. Naciskając przycisk migawki do połowy, skieruj aparat na jeden koniec komponowanej panoramy.


  (A) Ten fragment nie zostanie ujęty na zdjęciu.

 4. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.
 5. Przesuń aparat do końca znacznika zgodnie ze strzałką na ekranie.


  (B) Pasek pomocniczy

Uwaga

 • Jeżeli w ustalonym czasie nie zostanie objęty cały kąt panoramy, na złożonym obrazie pojawi się szare miejsce. Jeśli tak się stanie, szybciej przesuwaj urządzenie, aby zapisać cały obraz panoramiczny.
 • Gdy w opcji [Panorama: Rozmiar] wybrana jest wartość [Szeroki], objęcie całego kąta panoramy może nie być możliwe w wyznaczonym czasie. W takim przypadku należy wykonać zdjęcie po zmianie opcji [Panorama: Rozmiar] na [Standardowy].
 • Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu sklejenia dwóch obrazów może w niektórych przypadkach nie być płynne.
 • Przy zaciemnieniu obrazy mogą być rozmazane.
 • Gdy źródło światła takie jak lampa fluorescencyjna miga, jasność i kolor łączonych obrazów może być różna.
 • Gdy pełny kąt panoramy i wycinek z nastawioną blokadą AE/AF różnią się bardzo poziomem jasności i ostrości, efekt fotografowania nie będzie zadowalający. W takim wypadku należy wybrać nowy wycinek blokady AE/AF i ponownie wykonać panoramę.
 • Następujące warunki nie są odpowiednie do wykonywania rozległej panoramy:
  • Obiekty w ruchu.
  • Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia.
  • Obiekty o bardzo podobnych obszarach, na przykład niebo, plaża lub trawnik.
  • Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
  • Obiekty o jasności wyraźnie różniącej się od otoczenia, takie jak słońce lub żarówka.
 • Tryb rozległej panoramy może być przerwany w następujących sytuacjach.
  • Gdy aparat jest przesuwany zbyt szybko lub zbyt wolno.
  • Obiekt jest zbyt rozmazany.

Wskazówka

 • Możesz przekręcić pokrętło sterowania na ekranie wykonywania zdjęć, aby wybrać kierunek wykonywania zdjęć.

[32] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaWybór sceny

Umożliwia wykonywanie zdjęć z uprzednio zadanymi ustawieniami, w zależności od wybranej sceny.

 1. Ustaw pokrętło trybu na SCN (Wybór sceny).
 2. Obróć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.

Szczegóły pozycji menu

Portret:
Powoduje rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu. Delikatnie podkreśla odcienie skóry.

Sporty:
Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim czasem otwarcia migawki, aby wyglądał, jakby był nieruchomy. Gdy przycisk migawki jest wciśnięty, urządzenie wykonuje zdjęcia w trybie ciągłym.

Makro:
Robi zbliżenia obiektów takich jak kwiaty, owady, jedzenie lub drobne przedmioty.

Krajobraz:
Pozwala uchwycić całą scenerię z dużą ostrością i wyraźnymi barwami.

Zachód słońca:
Zapewnia pięknie oddaną czerwień na zdjęciach zachodzącego słońca.

Nocny widok:
Do ujęć nocnych z zachowaniem atmosfery ciemności otoczenia.

Z ręki o zmierzchu:
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy mniejszym poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć, które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia rozmycia obrazu, widocznych poruszeń i szumów.

Nocny portret:
Wykonuje nocne portrety przy użyciu lampy błyskowej.
Lampa błyskowa nie jest wysuwana automatycznie. Lampę błyskową należy wysunąć przed przystąpieniem do fotografowania.

Korekcja drgań:
Pozwala robić zdjęcia w pomieszczeniach bez użycia lampy błyskowej, zmniejszając rozmycie obiektu. Urządzenie wykonuje zdjęcia w serii i łączy je w jedno zdjęcie, zmniejszając rozmycie i szumy.

Zwierzę domowe:
Umożliwia wykonanie zdjęć domowego zwierzaka z najlepszymi ustawieniami.

Kulinaria:
Umożliwia fotografowanie potraw w apetycznych i jasnych kolorach.

Fajerwerki:
Pozwala utrwalić fajerwerki w całej ich krasie.

Duża czułość:
Pozwala robić zdjęcia nawet w ciemnych pomieszczeniach bez użycia lampy błyskowej, zmniejszając rozmycie obiektu. Pozwala nagrywać ciemne sceny filmu z większą jasnością.

Uwaga

 • Przy poniższych ustawieniach czas otwarcia migawki jest dłuższy, dlatego wskazane jest korzystanie ze statywu, aby uniknąć rozmycia obrazu:
  • [Nocny widok]
  • [Nocny portret]
  • [Fajerwerki]
 • W trybie [Z ręki o zmierzchu] oraz [Korekcja drgań] migawka otwiera się 4 razy i zdjęcie zostaje zapisane.
 • Jeśli wybierzesz [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] z opcją [RAW] lub [RAW & JPEG], jakość zdjęcia zmienia się czasowo na [Wysoka].
 • Zmniejszenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w trybach [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] w przypadku następujących obiektów:
  • Obiekty poruszające się sposób chaotyczny.
  • Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia.
  • Obiekty o bardzo podobnych obszarach, na przykład niebo, plaża lub trawnik.
  • Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
 • W przypadku opcji [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] może wystąpić szum (artefakty), gdy źródło światła miga, np. gdy jest to lampa jarzeniowa.
 • Minimalna odległość, na którą można się zbliżyć do obiektu, nie ulega zmianie nawet po wybraniu funkcji [Makro]. Informacje na temat minimalnego zakresu ostrości można uzyskać w oparciu o minimalną odległość obiektywu zamocowanego w urządzeniu.

Wskazówka

 • Aby zmienić scenę, przekręć pokrętło sterowania na ekranie fotografowania i wybierz nową scenę.

[33] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaPriorytet migawki

Możesz wyrazić ruch obiektu na różne sposoby, na przykład ustawiając szybkość migawki tak, aby uchwycić moment ruchu dzięki szybkiej migawce lub uwiecznić ślad ruchu dzięki wolnej migawce.Szybkość migawki można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na S (Priorytet migawki).
 2. Wybierz odpowiednią wartość, przekręcając pokrętło sterowania.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Przysłona jest regulowana automatycznie tak, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jeśli po ustawieniu nie można uzyskać właściwej ekspozycji, wartość przysłony na ekranie wykonywania zdjęć miga. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
 • Użyj statywu, aby zapobiec rozmyciu, gdy stosujesz dłuższy czas otwarcia migawki.
 • Wskaźnik ostrzegawczy SteadyShot nie pojawia się w trybie priorytetu czasu otwarcia migawki.
 • Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1/3 s, redukcja szumów przeprowadzana po wykonaniu zdjęcia trwa tyle samo, co czas otwarcia migawki. Jednak nie można wykonać kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Wskazówka

 • Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia migawki poruszające się obiekty, na przykład biegnąca osoba, samochody, czy kropelki wody morskiej w powietrzu, wyglądają, jakby zastygły w bezruchu. Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej naturalny i dynamiczny charakter.

[34] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaPriorytet przysłony

Możesz wykonać zdjęcie, ustawiając przysłonę i zmieniając zakres ostrości lub rozmywając tło.Wartość przysłony można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na A (Priorytet przysłony).
 2. Wybierz odpowiednią wartość, przekręcając pokrętło sterowania.
  • Mniejsza wartość F: Obiekt jest ostry, ale elementy przed i za obiektem są rozmazane.
   Większa wartość F: Zarówno obiekt jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.
  Czas otwarcia migawki jest regulowany automatycznie, aby można było uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Uwaga

 • Jeśli po ustawieniu nie można uzyskać właściwej ekspozycji, wartość szybkości migawki na ekranie wykonywania zdjęć miga. Mimo że można zrobić zdjęcie w takim przypadku, wskazana jest jednak zmiana ustawień.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Wskazówka

 • Mniejsza wartość F (otwarcie przysłony) powoduje zmniejszenie zakresu ostrości. Pozwala to sfotografować obiekt z dużą ostrością i z rozmyciem elementów obrazu przed i za obiektem (głębia ostrości zmniejsza się). Większa wartość F (zawężenie przysłony) powoduje poszerzenie zakresu ostrości. Pozwala to na uchwycenie głębi pejzażu (głębia ostrości zwiększa się).

[35] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaEkspozycji ręcznej

Istnieje możliwość fotografowania przy optymalnym ustawieniu ekspozycji przez dobór odpowiedniego czasu otwarcia migawki i odpowiedniej przysłony.Szybkość migawki i wartość przysłony można zmieniać podczas nagrywania filmów.

 1. Ustaw pokrętło trybu na M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać szybkość migawki lub wartość przysłony, a następnie przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać wartość.
  Gdy opcja [ISO] ma ustawienie inne niż [ISO AUTO], sprawdź wartość ekspozycji za pomocą pomiaru ręcznego MM (Metered Manual).
  W stronę +: Obraz ulega rozjaśnieniu.
  W stronę -: Obraz ulega przyciemnieniu.
  0: Odpowiednia ekspozycja zgodna z analizą przeprowadzoną w urządzeniu
 3. Ustaw ostrość i zrób zdjęcie obiektu.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO], wartość ISO automatycznie zmienia się, aby można było uzyskać właściwą ekspozycję przy użyciu ustawionej szybkości migawki i wartości przysłony. Jeśli wartość przysłony i szybkość migawki nie są odpowiednie, by uzyskać właściwą ekspozycję, wskaźnik wartości ISO zacznie migać.
 • Wskaźnik ręcznego pomiaru nie pojawia się, gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO].
 • Gdy ilość światła zastanego przekracza zakres pomiaru ręcznego, wskaźnik pomiaru ręcznego miga.
 • Wskaźnik ostrzegawczy SteadyShot nie pojawia się w trybie ekspozycji ręcznej.
 • Jasność obrazu na ekranie może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.
 • Nie można wybrać ustawienia [Automatyczne] w opcji [Filtr ND].

Wskazówka

 • Przypisując funkcję [Blokada AEL] lub [Przełącz.AEL] do wybranego przycisku i obracając pierścieniem sterowania lub pokrętłem sterowania przy wciśniętym wspomnianym przycisku można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości przysłony (liczba F) bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji. (Zmiana ręczna)

[36] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaBULB

Przy dłuższej ekspozycji można uchwycić obraz ze śladem poruszającego się obiektu.

Opcja BULB nadaje się do fotografowania świetlnych śladów, np. fajerwerków.

 1. Ustaw pokrętło trybu na M (Ekspozycji ręcznej).
 2. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać szybkość migawki, a następnie przekręć pokrętło sterowania w lewo, aż pojawi się [BULB].
 3. Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, aby wybrać wartość przysłony (liczba F), a następnie obróć pokrętłem sterowania, aby ustawić wartość.
 4. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki przez czas wykonywania zdjęcia.
  Dopóki przycisk migawki jest wciśnięty, migawka pozostaje otwarta.

Uwaga

 • Z uwagi na wydłużony czas otwarcia migawki i większe prawdopodobieństwo poruszenia aparatu wskazane jest korzystanie ze statywu.
 • Im dłuższy czas ekspozycji, tym więcej szumów widocznych jest na zdjęciu.
 • Po wykonaniu zdjęcia zostanie wykonana operacja redukcji szumów, która trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Jednak nie można wykonać kolejnych zdjęć, gdy trwa redukcja szumów.
 • W następujących sytuacjach nie można ustawić szybkości migawki na [BULB]:
  • Gdy włączona jest funkcja [Zdj. z uśmiechem].
  • Gdy włączona jest funkcja [Auto HDR].
  • Gdy opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.].
  • Gdy włączona jest funkcja [Wieloklatk. red. sz.].
  • Po ustawieniu poniższych trybów w pozycji [Tryb pracy]:
   • [Zdjęcia seryjne]
   • [Bracket seryjny]
   • [Zdj. ser. pier. czasu]
   • [Samowyzw. (ser.)]
  • Gdy opcja [Typ migawki] jest ustawiona na [Migawka elektronicz.].
  Jeśli używasz powyższych funkcji, gdy szybkość migawki ustawiona jest na [BULB], szybkość migawki zostanie tymczasowo ustawiona na 30 sekund.

Wskazówka

 • Obrazy zarejestrowane w trybie [BULB] często są rozmyte. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie) z funkcją blokady przycisku migawki.

[37] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaPrzywołanie pamięci

Pozwala wykonać zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu, które zostały uprzednio zachowane.

 1. Ustaw pokrętło trybu na MR (Przywołanie pamięci).
 2. Naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednią liczbę, następnie naciśnij na jego środku.
  • Zarejestrowane tryby lub ustawienia można również przywołać wybierając MENU → (Ustawienia fotografowa.) → [Przywołanie pamięci].

Uwaga

 • Zachowaj z wyprzedzeniem ustawienia wykonywania zdjęć, korzystając z opcji [Pamięć MR].
 • Jeśli użyjesz opcji [Przywołanie pamięci] po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia mogą być anulowane. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.

[38] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaFilm

Podczas nagrywania filmu możesz ustawić szybkość migawki i wartość przysłony na wybraną wartość. Możesz również sprawdzić kąt ujęcia przed wykonaniem zdjęć.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Film).
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Film] → odpowiednie ustawienie.
  • Gdy opcja [Pomoc pokr. trybu] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać odpowiednie ustawienia po zmianie położenia pokrętła trybu.
 3. Naciśnij przycisk MOVIE (film), aby rozpocząć nagrywanie.
  • Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Szczegóły pozycji menu

Program Auto:
Pozwala rejestrować obrazy z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno czas otwarcia migawki jak i wartość przysłony).

Priorytet przysłony:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu wartości przysłony.

Priorytet migawki:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu szybkości migawki.

Ekspozycji ręcznej:
Pozwala wykonywać zdjęcia po ręcznym ustawieniu ekspozycji (zarówno szybkość migawki jak i liczba przysłony).

[39] Jak korzystaćWykonywanie zdjęćWybór trybu fotografowaniaRejestrowanie filmów w super zwolnionym tempie (Ustawienia HFR)

Rejestrując obraz przy większej szybkości klatek niż format zapisu pozwala nagrać płynny film w super zwolnionym tempie.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Duża l. klatek na sek.).
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień HFR.
 2. Wybierz MENU→(Ustawienia fotografowa.)→[Ustawienia HFR] i wybierz odpowiednie ustawienia dla [Ust. nagrywania], [Liczba kl. na sek.], [Ustaw. priorytetu] i [Czas NAGRYW.].
  • Pożądany tryb ekspozycji można dostosować wybierając MENU→(Ustawienia fotografowa.)→[Duża l. klatek na sek.].
  • Na ekranie ustawień HFR można wprowadzić inne ustawienia rejestrowania obrazu, na przykład obszar ostrości, tryb ostrości i szybkość klatek, i skorzystać z funkcji zoomu.
 3. Naciśnij w środku pokrętła sterowania.
  Zostanie wyświetlony ekran rejestrowania HFR.
  • Aby zmienić ustawienia, ponownym naciśnięciem w środku przełącz się na ekran ustawień HFR.
 4. Naciśnij przycisk MOVIE (Film).
  Aparat automatycznie rozpocznie nagrywanie zaraz po zakończeniu rejestrowania.

Szczegóły pozycji menu

Ust. nagrywania:
Wybór szybkości klatek filmu spośród [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] i [24p 50M*].
* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].
Liczba kl. na sek.:
Wybór szybkości klatek filmu spośród [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] i [960fps]/[1000fps].
Ustaw. priorytetu:
Wybierz [Priorytet jakości] lub [Priorytet czasu foto.]. W przypadku wyboru opcji [Priorytet czasu foto.], czas trwania nagrania jest dłuższy niż w trybie [Priorytet jakości].
Czas NAGRYW.:
Wybór nagrywania przez zadany czas po naciśnięciu przycisku MOVIE ([Włącz. początkowy]) lub nagrywania przez zadany czas do momentu naciśnięcia przycisku MOVIE ([Włącznik końcowy]).

Wskazówka

Najmniejsza odległość fotografowania

 • Obraz przestaje być ostry, gdy obiekt jest za blisko, na przykład podczas fotografowania makro. Obraz należy rejestrować z najmniejszej odległości fotografowania (strona W: ok. 5 cm, strona T: ok. 30 cm (od obiektywu)).

Synchronizacja nagrywania

Poniżej przedstawiono zależność między momentem naciśnięcia przycisku MOVIE a zarejestrowanym fragmentem filmu w zależności od ustawienia [Czas NAGRYW.].
(A):przycisk MOVIE
(B):zarejestrowany fragment
[Włącz. początkowy]


[Włącznik końcowy]


 • Gdy w pozycji [Czas NAGRYW.] ustawiono [Włącz. początkowy] i przycisk MOVIE zostanie ponownie naciśnięty w trakcie rejestrowania obrazu, aparat zakończy rejestrowanie i rozpocznie nagrywanie.

Wznowienie rejestrowania

Nagrywanie można anulować wybierając [Anuluj] na ekranie. Jednakże film zarejestrowany do momentu anulowania zostanie zapisany.

Szybkość odtwarzania

Szybkość odtwarzania zmienia się jak poniżej w zależności od przypisanych parametrów [Liczba kl. na sek.] i [Ust. nagrywania].
 • [Liczba kl. na sek.]: [240fps]/[250fps]
  • [Ust. nagrywania]: [24p 50M]*
   10 razy wolniej
  • [Ust. nagrywania]: [30p 50M]/[25p 50M]
   8 razy wolniej/10 razy wolniej
  • [Ust. nagrywania]: [60p 50M]/[50p 50M]
   4 razy wolniej/5 razy wolniej
 • [Liczba kl. na sek.]: [480fps]/[500fps]
  • [Ust. nagrywania]: [24p 50M]*
   20 razy wolniej
  • [Ust. nagrywania]: [30p 50M]/[25p 50M]
   16 razy wolniej/20 razy wolniej
  • [Ust. nagrywania]: [60p 50M]/[50p 50M]
   8 razy wolniej/10 razy wolniej
 • [Liczba kl. na sek.]: [960fps]/[1000fps]
  • [Ust. nagrywania]: [24p 50M]*
   40 razy wolniej
  • [Ust. nagrywania]: [30p 50M]/[25p 50M]
   32 razy wolniej/40 razy wolniej
  • [Ust. nagrywania]: [60p 50M]/[50p 50M]
   16 razy wolniej/20 razy wolniej

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

[Ustaw. priorytetu] i czas trwania nagrania

 • [Ustaw. priorytetu]:[Priorytet jakości]
  • [Liczba kl. na sek.]: 240fps/250fps
   Efektywna liczba pikseli sczytywanych z przetwornika obrazu: 1824×1026
   Czas trwania nagrania: ok. 2 sek.
  • [Liczba kl. na sek.]: 480fps/500fps
   Efektywna liczba pikseli sczytywanych z przetwornika obrazu: 1676×566
   Czas trwania nagrania: ok. 2 sek.
  • [Liczba kl. na sek.]: 960fps/1000fps
   Efektywna liczba pikseli sczytywanych z przetwornika obrazu: 1136×384
   Czas trwania nagrania: ok. 2 sek.
 • [Ustaw. priorytetu]: [Priorytet czasu foto.]
  • [Liczba kl. na sek.]: 240fps/250fps
   Efektywna liczba pikseli sczytywanych z przetwornika obrazu: 1676×566
   Czas trwania nagrania: ok. 4 sek.
  • [Liczba kl. na sek.]: 480fps/500fps
   Efektywna liczba pikseli sczytywanych z przetwornika obrazu: 1136×384
   Czas trwania nagrania: ok. 4 sek.
  • [Liczba kl. na sek.]: 960fps/1000fps
   Efektywna liczba pikseli sczytywanych z przetwornika obrazu: 800×270
   Czas trwania nagrania: ok. 4 sek.

Uwaga

 • Dźwięk nie będzie nagrywany.
 • Film będzie nagrywany w formacie XAVC S HD.
 • Po naciśnięciu przycisku MOVIE może upłynąć pewien czas zanim nagranie zostanie zakończone. Należy odczekać, aż ekran przełączy się do rejestrowania HFR, przed przystąpieniem do rejestrowania kolejnego ujęcia.
 • Po przełączeniu do trybu rejestrowania HFR nie można regulować ekspozycji, ustawień ostrości, w tym ostrości ręcznej lub skali zoomu.

[40] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuZoom

Do powiększania obrazów podczas ich rejestrowania służy dźwignia W/T (zoom).

 1. Do powiększania obrazów podczas ich rejestrowania służy dźwignia W/T (zoom).
  • Przesunięcie dźwigni W/T (zoom) w stronę T pozwala uzyskać powiększenie, a w stronę W - pomniejszenie obrazu.

Wskazówka

 • Gdy wybierzesz ustawienie inne niż [Tylko zoom optyczny] dla opcji [Ustawienie zoomu], możesz przekroczyć zakres zoomu optycznego, aby powiększać obrazy.
 • Funkcję zoomu można przypisać do pierścienia sterowania.

[41] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuFunkcje zoomu dostępne w tym urządzeniu

Funkcja zoomu urządzenia zapewnia większe powiększenie, łącząc różne rodzaje zoomu. Ikona wyświetlana na ekranie zmienia się w zależności od wybranej funkcji zoomu.

 1. Zakres zoomu optycznego
  Obrazy są powiększane w zakresie zoomu optycznego urządzenia.

 2. Zakres inteligentnego zoomu ()
  Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości wyjściowej przez częściowe przycięcie obrazu (tylko gdy rozmiar obrazu to [M], [S] lub [VGA]).

 3. Zakres wyraźnego zoomu obrazu ()
  Powiększanie obrazów na drodze ich obróbki z mniejszymi zniekształceniami. Najpierw ustaw opcję [Ustawienie zoomu] na [Wł.: Wyr. zoom obr.] lub [Wł.: Zoom cyfrowy].

 4. Zakres zoomu cyfrowego ()
  Możliwość powiększania obrazów z wykorzystaniem obróbki obrazu. Gdy wybierzesz [Wł.: Zoom cyfrowy] w opcji [Ustawienie zoomu], możesz korzystać z tej funkcji zoomu.

Uwaga

 • Domyślne ustawienie opcji [Ustawienie zoomu] to [Tylko zoom optyczny].
 • Domyślnie w pozycji [Rozm. obrazu] ustawiona jest opcja [L]. Aby skorzystać z inteligentnego zoomu, w pozycji [Rozm. obrazu] należy zmienić ustawienie na [M], [S] lub [VGA].
 • Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:
  • Opcja [Jakość] ma ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG].
  • W pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [120p]/[100p].
  • Pokrętło trybu ustawione jest na (Duża l. klatek na sek.).
 • Przy nagrywaniu filmów nie można korzystać z inteligentnego zoomu.
 • Nie można korzystać z zoomu przy ustawieniu ekranu na fotografowanie HFR (Duża szybkość klatek).
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, w pozycji [Tryb pomiaru] na stałe ustawiona jest opcja [Wielopunktowy].
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, poniższe funkcje nie są dostępne:
  • [Uśmiech/Wykr. tw.]
  • Blokada automatycznej ostrości
  • [Auto. kadrowanie]

[42] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuUstawienie zoomu

Możesz wybrać ustawienie zoomu urządzenia.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ustawienie zoomu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Tylko zoom optyczny:
Został włączony zoom optyczny. Z funkcji inteligentnego zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Rozm. obrazu] opcji [M], [S] lub [VGA].

Wł.: Wyr. zoom obr.:
Nawet przy przekroczeniu zakresu zoomu optycznego, urządzenie powiększa obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się znacząco.

Wł.: Zoom cyfrowy:
Po przekroczeniu zakresu zoomu funkcji [Wyr. zoom obr.], urządzenie powiększa obrazy do maksymalnego poziomu. Jednak powoduje to spadek jakości zdjęcia.

Uwaga

 • Ustaw opcję [Tylko zoom optyczny], jeśli chcesz powiększać obrazy w zakresie, w którym jakość obrazu nie pogarsza się.

[43] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuSkala zoomu

Skala zoomu stosowana wraz z zoomem obiektywu zmienia się zgodnie z wybranym rozmiarem zdjęcia.

Przy ustawieniu [3:2] w pozycji [Format obrazu]

[Ustawienie zoomu] : [Tylko zoom optyczny] (z uwzględnieniem inteligentnego zoomu)
[Rozm. obrazu] : L -, M 1,4×, S 2,0×
[Ustawienie zoomu] : [Wł.: Wyr. zoom obr.]
[Rozm. obrazu] : L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×
[Ustawienie zoomu] : [Wł.: Zoom cyfrowy]
[Rozm. obrazu] : L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×

[44] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuSzybkość zoomu

Ustawianie szybkości reakcji dźwigni zoomu w aparacie.

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) → [Szybkość zoomu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Normalna:
Przywracanie zwykłego ustawienia szybkości reakcji dźwigni zoomu.
Duża:
Ustawianie dużej szybkości reakcji dźwigni zoomu.

Wskazówka

 • Ustawienia [Szybkość zoomu] są również wykorzystywane w przypadku korzystania z zoomu z poziomu pilota zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie) podłączonego do aparatu.

Uwaga

 • Wybór opcji [Duża] zwiększa prawdopodobieństwo zarejestrowania odgłosów pracy mechanizmu zoomu.

[45] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z zoomuFun. Zoom na pierśc.

Ustawianie funkcji zoomu, gdy do zmiany skali zoomu wykorzystywany jest pierścień sterowania. Ustawienia dla [Fun. Zoom na pierśc.] są istotne tylko przy automatycznej regulacji ostrości.

 1. MENU(Ustawienia niestandard.)[Fun. Zoom na pierśc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Standard:
Płynne przybliżanie/oddalanie przy regulacji zoomu obrotem pokrętła sterowania.
Szybko:
Przybliżanie/oddalanie do momentu uzyskania kąta widzenia odpowiadającego końcowej pozycji po obrocie pierścienia sterowania.
Stopień:
Skokowe przybliżanie/oddalanie przy regulacji zoomu obrotem pierścienia sterowania o pewien kąt.

Uwaga

 • W poniższych sytuacjach funkcja zoomu uruchamiana jest tak, jakby w pozycji [Fun. Zoom na pierśc.] ustawiono opcję [Standard], nawet przy ustawieniu [Stopień].
  • Przy zmianie skali powiększenia przy użyciu dźwigni W/T (zoom).
  • Przy nagrywaniu filmów.
  • Przy korzystaniu z funkcji zoomu innego niż optyczny.
 • Po ustawieniu innego trybu fotografowania niż [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], do pierścienia sterowania należy przypisać funkcję [Zoom] przed skorzystaniem z pierścienia sterowania.
 • Wybór opcji [Szybko] zwiększa prawdopodobieństwo zarejestrowania odgłosów pracy mechanizmu zoomu.

[46] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowej Korzystanie z lampy błyskowej

W ciemnym otoczeniu użyj lampy błyskowej, aby oświetlić obiekt i aby zapobiec skutkom poruszenia aparatu. Robiąc zdjęcia pod słońce, użyj lampy błyskowej, aby oświetlić obiekt ustawiony pod światło.

 1. Naciśnij (wysuwanie lampy błyskowej), aby wysunąć lampę błyskową.

 2. Naciśnij całkowicie przycisk migawki.

Gdy lampa błyskowa nie jest używana

Jeśli nie korzystasz z lampy błyskowej, wsuń ją do korpusu aparatu.

Uwaga

 • Uruchomienie błysku przed całkowitym wysunięciem lampy błyskowej może to spowodować awarię.
 • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
 • Gdy lampa błyskowa ładuje się, symbol miga. Po zakończeniu ładowania ikona pojawia się na stałe.
 • Podczas robienia zdjęć z lampą błyskową, gdy zoom ustawiony jest na W, na ekranie może pojawić się cień obiektywu, w zależności od warunków zdjęciowych. Jeśli tak się zdarzy, wykonaj zdjęcie z dala od obiektu lub ustaw zoom na T i ponownie wykonaj zdjęcie z lampą błyskową.
 • Gdy monitor jest odchylony w górę pod kątem co najmniej 90 stopni, trudno jest uruchomić przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej). Lampę błyskową należy wysunąć przed zmianą kąta nachylenia monitora.
 • W przypadku wykonywania zdjęć autoportretowych nie należy patrzeć bezpośrednio na światło, ponieważ lampa wyłączy się przy małej odległości. Aby uniknąć uderzenia lampą błyskową w monitor przy chowaniu jej po użyciu w korpusie aparatu, najpierw należy cofnąć monitor do pierwotnego położenia.

[47] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowejUwagi dotyczące korzystania z lampy błyskowej

Korzystając z lampy błyskowej, należy pamiętać, że.

 • Z lampy błyskowej nie można korzystać podczas nagrywania filmów.
 • Podczas ładowania lampy błyskowej wskaźnik miga. Po zakończeniu ładowania lampy błyskowej wskaźnik świeci w sposób ciągły.

[48] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowejTryb błysku

Możesz ustawić tryb błysku.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Tryb błysku] → odpowiednie ustawienie.
  • Tryb lampy błyskowej można również ustawić naciśnięciem (Tryb błysku) na pokrętle sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Lampa błys. wył.:
Lampa błyskowa nie działa.
Auto błysk:
Błysk jest uruchamiany przy słabym oświetleniu lub w przypadku fotografowania pod światło.
Bł.wypełniający:
Błysk jest uruchamiany przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Synch.dł.czas.:
Błysk jest uruchamiany przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu zarówno obiektu jak i tła dzięki zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
Bł. zamykający:
Błysk jest uruchamiany tuż przed zakończeniem ekspozycji przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu poruszającego się obiektu, np. jadącego pojazdu lub idącej osoby.

Uwaga

 • Ustawienie domyślne zależy od trybu fotografowania.
 • Dostępny tryb błysku zależy od trybu fotografowania.

[49] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorzystanie z lampy błyskowejKorekcja błysku

Reguluje moc lampy błyskowej w zakresie –3,0 EV do +3,0 EV.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość emitowanego światła podczas błysku. Kompensacja ekspozycji zmienia zarówno ilość emitowanego światła podczas błysku, jak i szybkość migawki oraz przysłonę.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Korekcja błysku] → odpowiednie ustawienie.
  Wybór wyższych wartości (w stronę +) powoduje zwiększenie mocy błysku, a niższe wartości (strona –) powodują jej zmniejszenie.

Uwaga

 • Funkcja [Korekcja błysku] nie działa przy ustawionym jednym z poniższych trybów rejestrowania obrazu:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Rozległa panorama]
  • [Wybór sceny]
 • Z uwagi na ograniczony strumień dostępnego światła, efekt mocniejszego błysku może nie być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej. Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być zauważalny.

[50] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekranieWłączanie wyświetlania na ekranie (Nagrywanie)

Możesz zmienić informacje wyświetlane na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).
  Po każdorazowym naciśnięciu przycisku DISP wyświetlane na ekranie informacje dotyczące nagrywania zmieniają się.


  Wyświetl. graf.

  Wyśw. wsz. info.

  Brak informacji

  Histogram

  Poziom

  Wizjer*


  *Informacja [Wizjer] jest wyświetlana tylko na ekranie.

Przy ustawieniach domyślnych pewne tryby wyświetlania są niedostępne.
Aby zmienić tryby wyświetlania, wystarczy nacisnąć MENU → (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] i zmienić ustawienia.

Uwaga

 • Histogram nie jest wyświetlany w trybie panoramy.
 • W trybie filmu nie można wyświetlić [Wizjer].

Wskazówka

 • Możesz wybrać różne ustawienia zarówno dla wizjera jak i ekranu. Spójrz przez wizjer, aby zobaczyć ustawienia wyświetlania wizjera.
 • Aby ukryć linie siatki wyświetlane podczas fotografowania, wybierz MENU →(Ustawienia niestandard.)[Linia siatki][WYŁ.].
 • Aby ukryć znacznik wyświetlany podczas filmowania, wybierz MENU →(Ustawienia niestandard.)[Wyświetl. znaku][WYŁ.].

[51] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzełączanie pomiędzy wizjerem a ekranem

Wyświetlanie w wizjerze i na ekranie zależy od stanu wizjera oraz od ustawienia [FINDER/MONITOR].

Gdy wizjer jest schowany

Obraz będzie wyświetlany tylko na ekranie bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].

Po spojrzeniu w wizjer

Obraz będzie wyświetlany tylko w wizjerze bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].

Gdy nie spoglądamy w wizjer lub w przypadku zdjęć autoportretowych

 • Jeżeli w pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Automatyczne], obraz będzie wyświetlany tylko na ekranie.

 • Jeżeli w pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Wizjer], obraz będzie wyświetlany tylko w wizjerze.

[52] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzycisk DISP (Wizjer)

Umożliwia wybór trybów wyświetlania na wizjerze wybieranych w opcji (Ustawienia wyświetlania) w trybie wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] [Wizjer] → odpowiednie ustawienie → [Enter].
  Dostępne są elementy oznaczone symbolem .

Szczegóły pozycji menu

Wyświetl. graf.:
Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Pokazuje szybkość migawki i wartość przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wsz. info.:
Pokazuje dane zapisu.
Brak informacji:
Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram:
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Poziom:
Wskazanie, czy urządzenie jest ustawione prosto w poziomie i płaszczyźnie przód-tył. Gdy urządzenie jest wypoziomowane w obu płaszczyznach, wskaźnik zmienia kolor na zielony.

[53] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzycisk DISP (Monitor)

Umożliwia wybór trybów wyświetlania na ekranie wybieranych w opcji (Ustawienia wyświetlania) w trybie wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] [Monitor] → odpowiednie ustawienie → [Enter].
  Dostępne są elementy oznaczone symbolem .

Szczegóły pozycji menu

Wyświetl. graf.:
Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące fotografowania lub filmowania. Pokazuje szybkość migawki i wartość przysłony w postaci graficznej.
Wyśw. wsz. info.:
Pokazuje dane zapisu.
Brak informacji:
Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram:
Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Poziom:
Wskazanie, czy urządzenie jest ustawione prosto w poziomie i płaszczyźnie przód-tył. Gdy urządzenie jest wypoziomowane w obu płaszczyznach, wskaźnik zmienia kolor na zielony.
Wizjer:
Wyświetla informacje dotyczące fotografowania z wizjerem.

[54] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu wyświetlania na ekraniePrzeł. wyśw. TC/UB

Umożliwia wyświetlenie kodu czasowego (TC) i bitu użytkownika (UB) filmu przez naciśnięcie przycisku, do którego przypisano funkcję [Przeł. wyśw. TC/UB].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Przeł. wyśw. TC/UB] do odpowiedniego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [Przeł. wyśw. TC/UB].
  • Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje, że na monitorze będą wyświetlane kolejno: licznik czasu nagrywania filmu → kod czasowy (TC) → bit użytkownika (UB).

Uwaga

 • Po odchyleniu monitora w trybie fotografowania, na przykład podczas rejestrowania autoportretu, informacje TC/UB nie są wyświetlane. W trybie odtwarzania, informacje TC/UB są wyświetlane nawet przy odchylonym monitorze.

[55] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaRozm. obrazu (zdjęcie)

Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zapisać.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Rozm. obrazu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Rozmiar obrazu, gdy [Format obrazu] wynosi 3:2
L: 20M
5472×3648 pikseli
M: 10M
3888×2592 pikseli
S: 5.0M
2736×1824 pikseli
Rozmiar obrazu, gdy [Format obrazu] wynosi 4:3
L: 18M
4864×3648 pikseli
M: 10M
3648×2736 pikseli
S: 5.0M
2592×1944 pikseli
VGA
640×480 pikseli
Rozmiar obrazu, gdy [Format obrazu] wynosi 16:9
L: 17M
5472×3080 pikseli
M: 7.5M
3648×2056 pikseli
S: 4.2M
2720×1528 pikseli
Rozmiar obrazu, gdy [Format obrazu] wynosi 1:1
L: 13M
3648×3648 pikseli
M: 6.5M
2544×2544 pikseli
S: 3.7M
1920×1920 pikseli

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Jakość] ustawiono [RAW] lub [RAW & JPEG], rozmiar obrazów RAW odpowiada ustawieniu [L].

[56] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaFormat obrazu (zdjęcie)

Określa proporcje zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Format obrazu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

3:2:
Odpowiednie do typowych odbitek.
4:3:
Do rejestrowania obrazów w rozmiarze odpowiednim do wyświetlenia na komputerze.
16:9:
Do oglądania na ekranie telewizora wysokiej rozdzielczości.
1:1:
Do rejestrowania obrazu w skali 1:1, jak w przypadku aparatu średniego formatu.

[57] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaJakość (zdjęcie)

Określa format kompresji zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Jakość] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

RAW:
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie kompresji RAW.)
Ten format plików nie jest poddawany obróbce cyfrowej. Wybierz ten format, aby przetwarzać obrazy na komputerze do celów profesjonalnych.

 • Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar zdjęcia nie jest wyświetlany na ekranie.

RAW & JPEG:
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie kompresji RAW.) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym czasie. Jest to przydatne, gdy potrzebne są dwa pliki obrazu: JPEG do podglądu i RAW do edycji.

Jakość obrazów JPEG jest ustawiona na [Wysoka].

Bardzo wysoka:
Format pliku: JPEG
Obraz jest kompresowany do formatu JPEG i zapisywany w wyższej jakości niż [Wysoka].

Wysoka:
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu obraz jest kompresowany do formatu JPEG.

Standard:
Format pliku: JPEG
Podczas zapisu obraz jest kompresowany do formatu JPEG. Ze względu na fakt, że współczynnik kompresji przy ustawieniu [Standard] jest wyższy niż przy ustawieniu [Wysoka], rozmiar pliku przy ustawieniu [Standard] jest mniejszy niż przy ustawieniu [Wysoka]. Umożliwia to zapisanie większej liczby plików na 1 karcie pamięci, ale jakość obrazu będzie gorsza.

Obrazy RAW

 • Do otwarcia pliku z obrazem RAW z poziomu opisywanego aparatu potrzebny jest program Image Data Converter. Image Data Converter pozwala otwierać pliki z obrazami RAW, a następnie konwertować je do popularnych formatów obrazowych, takich jak JPEG lub TIFF, albo korygować balans bieli, nasycenie lub kontrast obrazu.
 • W stosunku do obrazów RAW nie można stosować funkcji [Auto HDR] ani funkcji [Efekt wizualny].

Uwaga

 • Jeżeli obrazy nie będą edytowane na komputerze, wskazane jest rejestrowanie ich w formacie JPEG.
 • Do obrazów w formacie RAW nie można dodawać znaczników rejestracji DPOF (polecenie wydruku).

[58] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaPanorama: Rozmiar

Określa rozmiar obrazu podczas wykonywania zdjęć panoramicznych. Rozmiar obrazu zależy od ustawienia [Panorama: Kierunek].

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Panorama: Rozmiar] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Gdy opcja [Panorama: Kierunek] jest ustawiona na [W górę] lub [W dół]

Standardowy: 3872×2160

Szeroki: 5536×2160


Gdy opcja [Panorama: Kierunek] jest ustawiona na [W lewo] lub [W prawo]

Standardowy: 8192×1856

Szeroki: 12416×1856

[59] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór rozmiaru/jakości zdjęciaPanorama: Kierunek

Określa kierunek ruchu aparatu podczas wykonywania obrazów panoramicznych.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Panorama: Kierunek] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

W prawo:
Aparat będzie przesuwany od lewej do prawej.

W lewo:
Aparat będzie przesuwany od prawej do lewej.

W górę:
Aparat będzie przesuwany z dołu do góry.

W dół:
Aparat będzie przesuwany z góry na dół.

[60] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościTryb ostrości

Określa metodę regulacji ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

(Pojedynczy AF):
Po zakończeniu regulacji ostrości urządzenie blokuje ustawienie ostrości. Gdy obiekt się nie porusza, użyj opcji [Pojedynczy AF].

(Ciągły AF):
Urządzenie ciągle ustawia ostrość, dopóki przycisk migawki jest wciśnięty do połowy. Tej opcji użyj, gdy obiekt porusza się.

(Ostrość DMF):
Pozwala łączyć funkcje ręcznej regulacji ostrości i automatycznej regulacji ostrości.

(Ostrość ręczna):
Pozwala ręcznie ustawić ostrość. Jeżeli nie można uzyskać ostrości na danym obiekcie przy użyciu autofokusa, należy skorzystać z ręcznego ustawiania ostrości.

Uwaga

 • Jeśli odległość do obiektu jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiektyw miękką szmatką itp.
 • Gdy opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Ciągły AF], po nastawieniu ostrości nie rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka

 • W przypadku nagrywania filmów przy ustawieniu [Pojedynczy AF] lub [Ostrość DMF] w pozycji [Tryb ostrości], tryb [Tryb ostrości] automatycznie zmieni się na (Ciągły AF) i można wówczas kontynuować ustawianie ostrości.

[61] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościObszar ostrości

Umożliwia wybór obszaru ostrości. Z funkcji tej należy korzystać, gdy występują problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości w trybie automatycznej ostrości. Ustawienie to dotyczy zarówno zdjęć jak i filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Obszar ostrości] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Szeroki:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich obszarach obrazu.
Po naciśnięciu przycisku migawki do połowy w trybie fotografowania wokół obszaru z ustawioną ostrością wyświetlana jest zielona ramka.
Środek:
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie na środku obrazu. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Elast. punktowy:
Pozwala przesunąć ramkę pola AF na wybrany punkt na wyświetlaczu i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.

Na ekranie fotografowania z elastycznym trybem punktowym można zmienić rozmiar ramki pola AF obracając pokrętłem sterowania.
Roz. elast. punktowy:
Jeżeli nie uda się ustawić ostrości w wybranym punkcie, w celu uzyskania ostrości w opisywanym urządzeniu, w drugiej kolejności wykorzystywane są punkty ostrości wokół elastycznego punktu.
AF z podążaniem:
Przy wciśniętym do połowy spuście migawki opisywany produkt będzie śledził obiekt w obrębie wybranego obszaru autofokusa. Ustawić kursor w pozycji [AF z podążaniem] na ekranie ustawień [Obszar ostrości], a następnie wybrać właściwy początkowy obszar śledzenia korzystając z lewej/prawej strony pokrętła sterowania. Obszar początkowy śledzenia można przesunąć do wybranego punktu ustawiając ten obszar jako punkt elastyczny lub rozszerzony punkt elastyczny.
Na ekranie fotografowania z elastycznym trybem punktowym możesz zmienić rozmiar ramki pola AF, przekręcając pokrętło sterowania.

Uwaga

 • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub w przypadku nagrywania filmów, nie można wybrać opcji [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości].
 • Gdy pokrętło trybu znajduje się w pozycji (Film) i funkcja [Automat. Dual Rec] jest włączona, ustawienie w pozycji [Obszar ostrości] automatycznie przełączane jest na [Szeroki].
 • Funkcję [AF z podążaniem] można wybrać tylko po ustawieniu trybu ostrości [Ciągły AF].
 • W przypadku zakresu czystego zoomu obrazu, zoomu cyfrowego lub zoomu inteligentnego wokół całego ekranu może pojawić się kropkowany kwadrat w celu ustawienia ostrości przy użyciu całej ramki.

[62] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościŚr. AF z podążaniem

Po naciśnięciu centralnego przycisku aparat wykrywa obiekt znajdujący się w środku ekranu i kontynuuje śledzenie obiektu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Śr. AF z podążaniem][WŁ.].
 2. Wyrównaj ramkę celu (A) z obiektem i naciśnij w środku pokrętła sterowania.
  Naciśnij ponownie , aby zakończyć śledzenie.
  • Jeżeli obiekt zniknie z pola widzenia, urządzenie może go z powrotem wykryć i wznowić śledzenie, gdy obiekt ponownie pojawi się na monitorze.

 3. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Uwaga

 • Funkcja [Śr. AF z podążaniem] może nie działać zbyt dobrze w następujących sytuacjach:
  • Obiekt zbyt szybko się porusza.
  • Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
  • Słaby kontrast między obiektem a tłem.
  • Jest ciemno.
  • Zmienia się światło otoczenia.
 • Funkcja AF z podążaniem nie działa w następujących sytuacjach:
  • W trybie [Rozległa panorama]
  • Gdy opcja [Wybór sceny] ma ustawienie [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań].
  • W przypadku fotografowania w trybie ręcznego ustawiania ostrości
  • W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego
  • Gdy tryb rejestrowania obrazu ustawiono na Film i w pozycji [SteadyShot] ustawiono [Inteligentne aktyw.].
 • Aparat może nie być w stanie przez chwilę wznowić śledzenia po zgubieniu obiektu.

[63] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościBlokada ostrości

Wykonuje zdjęcia z ostrością zablokowaną na wybranym obiekcie w trybie automatycznej regulacji ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Pojedynczy AF].
 2. Umieść obiekt w obszarze AF i naciśnij przycisk migawki do połowy.
  Ostrość jest zablokowana.
 3. Przytrzymuj przycisk migawki wciśnięty do połowy i umieść obiekt z powrotem w wyjściowym położeniu, aby ponownie ustalić kompozycję zdjęcia.
 4. Wciśnij przycisk migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.

[64] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościOstrość ręczna

Gdy uzyskanie prawidłowej ostrości w trybie autofokusa jest utrudnione, możesz ustawić ostrość ręcznie.Ustawienie to dotyczy zarówno zdjęć jak i filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Ostrość ręczna].
 2. Przekręć pierścień sterowania, aby uzyskać właściwą ostrość.

  • Gdy przekręcisz pierścień sterowania, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
 3. Zrób zdjęcie naciskając przycisk migawki do oporu.

Uwaga

 • W przypadku korzystania z wizjera, należy wyregulować poziom dioptrażu, aby uzyskać prawidłową ostrość w wizjerze.
 • Ponowne wybranie opcji [Tryb ostrości] spowoduje anulowanie jakiejkolwiek odległości ogniskowej ustawionej ręcznie.

[65] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościBezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)

Możesz dokonać precyzyjnej regulacji ręcznie po zablokowaniu ostrości.
Możesz szybko ustawić ostrość na obiekcie, zamiast od początku korzystać z ręcznego ustawienia ostrości. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb ostrości][Ostrość DMF].
 2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
 3. Przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy i obróć pierścień sterowania, aby uzyskać lepszą ostrość.

  • Gdy przekręcisz pierścień sterowania, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
 4. Zrób zdjęcie naciskając przycisk migawki do oporu.

[66] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościWspomaganie MF (zdjęcie)

Automatycznie powiększa obraz na ekranie, co ułatwia ręczne ustawianie ostrości. Funkcja ta działa w trybie ręcznej regulacji ostrości oraz bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wspomaganie MF][WŁ.].
 2. Ustaw ostrość obracając pierścieniem sterowania.
  • Obraz zostanie powiększony. Możesz jeszcze bardziej powiększyć obrazy, naciskając na środku pokrętła sterowania.

Uwaga

 • Nie można używać funkcji [Wspomaganie MF] przy nagrywaniu filmów.

Wskazówka

 • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając MENU(Ustawienia niestandard.) → [Czas pow. ust. ostr.].

[67] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościPowiększenie

Możesz sprawdzić ostrość, powiększając obraz przed wykonaniem zdjęcia.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Powiększenie].
 2. Naciśnij na środku pokrętła sterowania, aby powiększyć obraz i wybierz pozycję, którą chcesz powiększyć za pomocą górnej/dolnej/lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  • Naciśnięcie po raz trzeci spowoduje zamknięcie ekranu Powiększenie i przywrócenie zwykłego ekranu rejestrowania obrazu.
 3. Potwierdź ostrość.
 4. Wciśnij całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.

Wskazówka

 • W przypadku ręcznej regulacji ostrości możesz regulować ostrość, gdy obraz jest powiększony.
 • Funkcja [Powiększenie] zostanie anulowana po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
 • Możesz zapisywać zdjęcia, gdy obraz jest powiększony, ale urządzenie zapisuje cały obraz.
 • Funkcja [Powiększenie] zostanie anulowana po zakończeniu rejestrowania obrazu.
 • Czas wyświetlania powiększonego obrazu można ustawić wybierając MENU(Ustawienia niestandard.) → [Czas pow. ust. ostr.].

[68] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościCzas pow. ust. ostr.

Ustaw czas, przez jaki ma być powiększane zdjęcie, przy użyciu funkcji [Wspomaganie MF] lub [Powiększenie].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Czas pow. ust. ostr.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

2 s:
Powiększa obraz na 2 sekundy.
5 s:
Powiększa obraz na 5 sekundy.
Bez ograniczeń:
Powiększa obrazy, dopóki nie naciśniesz przycisku migawki.

[69] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościPoziom zarysu

Podkreśla zarys ostrych obszarów przy użyciu wybranego koloru w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości. Funkcja ta pozwala łatwo potwierdzić ostrość.Ustawienie to dotyczy zarówno zdjęć jak i filmów.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Poziom zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wysoki:
Określa wysoki poziom maksimum.
Średni:
Określa średni poziom maksimum.
Niski:
Określa niski poziom maksimum.
WYŁ.:
Nie wykorzystuje funkcji maksimum.

Uwaga

 • Ponieważ opisywany produkt ustala, czy ostre obszary mają wystarczającą ostrość, efekt funkcji podświetlenia obszarów z ostrością zależy od obiektu i warunków fotografowania.
 • Zarys ostrych obszarów nie jest zaznaczany, gdy urządzenie jest podłączone za pomocą przewodu HDMI.

[70] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościKolor zarysu

Określa kolor wykorzystywany do funkcji maksimum w trybie ręcznej regulacji ostrości lub bezpośredniej ręcznej regulacji ostrości.Ustawienie to dotyczy zarówno zdjęć jak i filmów.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Kolor zarysu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Czerwony:
Podkreśla zarysy kolorem czerwonym.

Żółty:
Podkreśla zarysy kolorem żółtym.

Biały:
Podkreśla zarysy kolorem białym.

[71] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościWstępny AF (zdjęcie)

Urządzenie automatycznie ustawia ostrość, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wstępny AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Automatyczne ustawienie ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie ustawia ostrości, zanim wciśniesz przycisk migawki do połowy.

[72] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościSterow.AF/MF

Możesz łatwo przełączyć tryb regulacji ostrości z automatycznej na ręczną i z powrotem, wykonując zdjęcie bez zmiany położenia urządzenia.Ustawienie to dotyczy zarówno zdjęć jak i filmów.

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przycisk do przypisania → [Blok. reg. AF/MF] lub [Zm. regulacji AF/MF].

Szczegóły pozycji menu

Blok. reg. AF/MF:
Przełącza tryb regulacji ostrości, gdy wciśnięty jest przycisk.
Zm. regulacji AF/MF:
Przełącza tryb regulacji ostrości, aż przycisk nie zostanie wciśnięty ponownie.

Uwaga

 • Funkcji [Blok. reg. AF/MF] nie można ustawić na [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].

[73] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościWspomaganie AF (zdjęcie)

Wspomaganie AF zapewnia oświetlenie wypełniające, aby łatwiej można było ustawić ostrość na obiekcie w ciemnym otoczeniu. Czerwone światło wspomagania AF ułatwia ustawienie ostrości przez urządzenie, gdy przycisk migawki jest wciśnięty do połowy, aż do momentu zablokowania ustawienia ostrości.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Wspomaganie AF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Wspomaganie AF jest wykorzystywane.
WYŁ.:
Wspomaganie AF nie jest wykorzystywane.

Uwaga

 • Nie można używać funkcji [Wspomaganie AF] w następujących sytuacjach:
  • W trybie filmu
  • W trybie [Rozległa panorama]
  • Gdy opcja [Tryb ostrości] jest ustawiona na [Ciągły AF].
  • Po ustawieniu poniższych trybów [Wybór sceny]:
   • [Krajobraz]
   • [Sporty]
   • [Nocny widok]
   • [Zwierzę domowe]
   • [Fajerwerki]
 • Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie stanowi ono zagrożenia dla zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.

[74] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ostrościAF priorytet oczu

Gdy przycisk jest wciśnięty, aparat ustawia ostrość na oczy danej osoby.

 1. MENU → (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [AF priorytet oczu] do odpowiedniego przycisku.
 2. Skieruj aparat na twarz osoby i naciśnij przycisk, do którego przypisałeś funkcję [AF priorytet oczu].
 3. Trzymając wciśnięty ten przycisk, naciśnij przycisk migawki.

Wskazówka

 • W przypadku ustawiania w aparacie ostrości oczu, wokół oczu wyświetlana jest ramka detekcji. Po ustawieniu trybu ostrości [Pojedynczy AF], ramka ta po pewnym czasie zniknie.

Uwaga

 • W zależności od warunków aparat może nie ustawić ostrości na oczach. W takich przypadkach aparat wykrywa twarz i na niej ustawia ostrość.
 • Jeśli aparat nie może wykryć twarzy danej osoby, nie można korzystać z funkcji [AF priorytet oczu].
 • W pewnych sytuacjach korzystanie z funkcji [AF priorytet oczu] może być niemożliwe, np. gdy w pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna] itp.
 • Funkcja [AF priorytet oczu] może nie działać w następujących sytuacjach:
  • Gdy dana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne.
  • Gdy grzywka zasłania oczy danej osoby.
  • Przy słabym oświetleniu lub pod światło.
  • Gdy oczy są zamknięte.
  • Gdy dana osoba jest w cieniu.
  • Gdy dana osoba jest poza obszarem ostrości.
  • Gdy dana osoba za bardzo się rusza.
 • Gdy dana osoba za bardzo się rusza, ramka detekcji może nie być prawidłowo wyświetlana wokół oczu.

[75] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiKompens.eksp.

W oparciu o wartość ekspozycji ustawionej przez funkcję automatycznej ekspozycji możesz rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz, jeśli przesuniesz wskaźnik funkcji [Kompens.eksp.] odpowiednio w stronę plusa lub w stronę minusa (kompensacja ekspozycji). Zwykle ekspozycja ustawiana jest automatycznie (automatyczne ustawianie ekspozycji).

 1. /(Kompens.eksp.) na pokrętle sterowania → naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub obróć pokrętłem sterowania i wybierz właściwy zakres ekspozycji.
  • W przypadku korzystania z trybu [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka], ekran ustawień dla funkcji [Kreatywność fotogr.] można wyświetlić naciśnięciem /.
  • Możesz ustawić ekspozycję w zakresie od –3,0 EV do +3,0 EV.

Uwaga

 • W przypadku filmów możesz ustawić ekspozycję w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV.
 • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu lub gdy używasz lampy błyskowej, efekt może nie być zadowalający.
 • Gdy korzystasz z opcji [Ekspozycji ręcznej], możesz kompensować ekspozycję tylko wtedy, gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO].

[76] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiTryb pomiaru

Wybiera sposób pomiaru światła określający, która część ekranu będzie brana pod uwagę przy pomiarze w celu określenia poziomu ekspozycji.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pomiaru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wielopunktowy:
Obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów (pomiar wielopunktowy).

Centralny:
Dokonywany jest pomiar średniej jasności całego ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru (pomiar centralnie ważony).

Punktowy:
Pomiar dokonywany jest tylko w punkcie środkowym (pomiar punktowy). Funkcja ta jest przydatna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje duży kontrast pomiędzy tłem a obiektem.

Uwaga

 • W następujących trybach rejestrowania obrazu ustawienie to zawsze ma wartość [Wielopunktowy]:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • Funkcje zoomu inne niż optyczny

[77] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiBlokada AE

Gdy kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest wysoki, np. przy robieniu zdjęcia pod światło lub zdjęcia obiektu w pobliżu okna, należy zmierzyć poziom światła w punkcie, gdzie obiekt wydaje się mieć właściwą jasność i zablokować ekspozycję przed wykonaniem zdjęcia. Aby zmniejszyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest jaśniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia. Aby zwiększyć jasność obiektu, zmierz światło w punkcie, który jest ciemniejszy od obiektu i zablokuj ekspozycję całego zdjęcia.
 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne], a potem przypisz [Przełącz.AEL] do odpowiedniego przycisku.
 2. Ustaw ostrość w punkcie, według którego ustawiana jest ekspozycja.
 3. Naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przełącz.AEL].
  Ekspozycja zostanie zablokowana i pojawi się symbol (blokada AE).
 4. Ponownie ustaw ostrość na obiekcie i naciśnij przycisk migawki.
  • Aby anulować blokadę ekspozycji, naciśnij przycisk, do którego przypisano funkcję [Przełącz.AEL].

Wskazówka

 • Po wybraniu opcji [Blokada AEL] w pozycji [Ust. przyc. Własne], ekspozycję można zablokować na tak długo, jak długo przytrzymywany jest przycisk AEL. Funkcji [Blokada AEL] nie można przypisać do przycisków: [Przycisk w lewo] lub [Przycisk w prawo].

[78] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiAEL z nac. spustu (zdjęcie)

Określa, czy po naciśnięciu przycisku migawki do połowy ekspozycja ma zostać zablokowana.
Funkcja ta jest przydatna, gdy zachodzi potrzeba oddzielnej regulacji ostrości i ekspozycji.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [AEL z nac. spustu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Blokuje ekspozycję po automatycznym ustawieniu ostrości, gdy wciśniesz do połowy przycisk migawki, a opcja [Tryb ostrości] ma ustawienie [Pojedynczy AF].
WŁ.:
Blokuje ekspozycję po naciśnięciu przycisku migawki do połowy.
WYŁ.:
Nie blokuje ekspozycji po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Użyj tego trybu, gdy chcesz osobno ustawić ostrość i ekspozycję.
Urządzenie stale ustawia ekspozycję podczas wykonywania zdjęć w trybie [Zdjęcia seryjne] lub [Zdj. ser. pier. czasu].

Uwaga

 • Gdy funkcja [Przełącz.AEL] jest przypisana do dowolnego przycisku za pomocą opcji [Ust. przyc. Własne], działanie tego przycisku będzie miało pierwszeństwo przed ustawieniami [AEL z nac. spustu].

[79] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiZebra

Zakreskowanie pojawi się na tej części obrazu, w przypadku której poziom jasności osiągnie ustawiony poziom parametru IRE. Ułatwia to ustawienie jasności.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Zebra] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Zakreskowanie nie jest wyświetlane.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Ustawia poziom jasności.

Uwaga

 • Zakreskowanie nie jest wyświetlane przy połączeniu HDMI.

[80] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie ekspozycjiPrzew. ust. ekspozyc.

Można ustawić, czy informacje pomocnicze mają być wyświetlane po zmianie ekspozycji.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Przew. ust. ekspozyc.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Wskazówki nie są wyświetlane.

WŁ.:
Wskazówki są wyświetlane.

[81] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Tryb pracy

Możesz ustawić tryb pracy, na przykład tryb ciągły lub tryb samowyzwalacza.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy] → odpowiednie ustawienie.
  • Tryb pracy można również ustawić naciskając przycisk / (Tryb pracy) pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Zdjęcia pojedyncze:
Wykonuje jedno zdjęcie. Zwykły tryb fotografowania.

Zdjęcia seryjne:
Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

Zdj. ser. pier. czasu:
Pozwala wykonywać zdjęcia jedno po drugim z dużą prędkością, gdy zostanie wciśnięty i przytrzymany przycisk migawki.

Samowyzw:
Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.

Samowyzw. (ser.):
Rejestruje zadaną liczbę zdjęć z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.

Bracket seryjny:
Wykonuje zdjęcia, gdy przytrzymany jest przycisk migawki, każde z innym poziomem jasności.

Bracket pojedynczy:
Powoduje wykonanie określonej liczby zdjęć, jedno po drugim, z których każde ma inny poziom jasności.

Brack.bal.bieli:
W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.

Bracket DRO:
Wykonywane są łącznie trzy zdjęcia, każde przy innym poziomie optymalizacji D-Range.

Uwaga

 • W przypadku ustawienia trybu fotografowania [Wybór sceny] i wyboru opcji [Sporty], nie można uruchomić trybu [Zdjęcia pojedyncze].

[82] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Zdjęcia seryjne

Po naciśnięciu przycisku migawki aż do momentu jego zwolnienia wykonywane są zdjęcia seryjne.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Zdjęcia seryjne].

Uwaga

 • Zdjęcia seryjne są niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Tryb rejestrowania obrazu ustawiono na [Rozległa panorama].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Wybór sceny] i wybrano inny rodzaj sceny niż [Sporty].
  • W pozycji [Efekt wizualny] ustawiono opcję [Miękka ostrość], [Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], [Miniatura], [Akwarela] lub [Ilustracja].
  • W pozycji [DRO/Auto HDR] ustawiono opcję [Auto HDR].
  • Opcja [ISO] ma ustawienie [Wieloklatk. red. sz.].
  • Używana jest funkcja [Zdj. z uśmiechem].

Wskazówka

 • Aby zablokować ostrość i ekspozycję podczas zdjęć seryjnych, zmień następujące ustawienia.
  • Ustaw [Tryb ostrości] na [Ciągły AF].
  • Ustaw opcję [AEL z nac. spustu] na [WYŁ.] lub [Automatyczne].

[83] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Zdj. ser. pier. czasu

Urządzenie wykonuje zdjęcia tak długo, jak długo naciśnięty jest przycisk migawki. Możesz wykonywać zdjęcia szybciej niż w przypadku opcji [Zdjęcia seryjne].

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Zdj. ser. pier. czasu].

Uwaga

 • Przy wykonywaniu zdjęć seryjnych wyświetlany jest natychmiast obraz każdego zdjęcia.
 • Zdjęcia seryjne są niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Tryb rejestrowania obrazu ustawiono na [Rozległa panorama].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Wybór sceny] i wybrano inny rodzaj sceny niż [Sporty].
  • W pozycji [Efekt wizualny] ustawiono opcję [Miękka ostrość], [Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], [Miniatura], [Akwarela] lub [Ilustracja].
  • W pozycji [DRO/Auto HDR] ustawiono opcję [Auto HDR].
  • Opcja [ISO] ma ustawienie [Wieloklatk. red. sz.].
  • Używana jest funkcja [Zdj. z uśmiechem].

Wskazówka

 • W trybie [Zdj. ser. pier. czasu] ostrość jest ustalana przy pierwszym zdjęciu po naciśnięciu przycisku migawki do połowy, po czym jest ona blokowana na tym poziomie dla kolejnych zdjęć. Aparat może jednak dalej regulować ekspozycję w przypadku kolejnych zdjęć. Aby ekspozycja była regulowana przez cały czas podczas wykonywania zdjęć seryjnych, należy wprowadzić następujące ustawienia:
  • Ustaw opcję [AEL z nac. spustu] na [Automatyczne] lub [WYŁ.].

[84] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Samowyzw

Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Samowyzw].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Samowyzwalacz: 10 s:
Ustawianie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza.
Po naciśnięciu przycisku migawki zaczyna migać lampka samowyzwalacza, rozlega się sygnał dźwiękowy, a po upływie 10 sekund uruchamiana jest migawka. Aby anulować samowyzwalacz, ponownie wciśnij przycisk migawki.

Samowyzwalacz: 5 s:
Ustawia 5-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza.
Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 5 sekundach. Aby anulować samowyzwalacz, ponownie wciśnij przycisk migawki.

Samowyzwalacz: 2 s:
Ustawia 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza. Pozwala ono zredukować drgania aparatu spowodowane naciśnięciem przycisku migawki.

Wskazówka

 • Naciśnij przycisk / na pokrętle sterowania i wybierz (Zdjęcia pojedyncze), aby anulować funkcję samowyzwalacza.
 • Aby korzystać z samowyzwalacza w trybie bracketingu, wybierz tryb bracketingu jako tryb pracy, po czym wybierz MENU (Ustawienia fotografowa.)[Ustaw. bracketingu][Samowy. przy brack.].

Uwaga

 • Samowyzwalacz jest niedostępny w następujących sytuacjach:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Rozległa panorama].
  • [Sporty] w pozycji [Wybór sceny]
  • [Zdj. z uśmiechem]

[85] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Samowyzw. (ser.)

Rejestruje zadaną liczbę zdjęć z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Spośród kilku zdjęć można wybrać najlepsze.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Samowyzw. (ser.)].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Samowyzw. (ser.): 10 s, 3 zdjęcia:
Po naciśnięciu przycisku migawki zostaną wykonane trzy kolejne zdjęcia po 10 sekundach.
Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 10 sekundach.

Samowyzw. (ser.): 10 s, 5 zdjęcia:
Po naciśnięciu przycisku migawki, zostanie wykonanych pięć kolejnych zdjęć po 10 sekundach.
Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 10 sekundach.

Samowyzw. (ser.): 5 s, 3 zdjęcia:
Po upływie 5 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki zostaną zarejestrowane trzy kolejne ujęcia. Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 5 sekundach.

Samowyzw. (ser.): 5 s, 5 zdjęcia:
Po upływie 5 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki zostanie zarejestrowanych pięć kolejnych ujęć. Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 5 sekundach.

Samowyzw. (ser.): 2 s, 3 zdjęcia:
Po upływie 2 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki zostaną zarejestrowane trzy kolejne ujęcia. Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 2 sekundach.

Samowyzw. (ser.): 2 s, 5 zdjęcia:
Po upływie 2 sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki zostanie zarejestrowanych pięć kolejnych ujęć. Gdy naciśniesz przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać, słychać sygnał dźwiękowy i migawka zostaje zwolniona po 2 sekundach.

Wskazówka

 • Naciśnij ponownie przycisk migawki, aby zatrzymać odliczanie do uruchomienia samowyzwalacza.
 • Naciśnij przycisk / na pokrętle sterowania i wybierz (Zdjęcia pojedyncze), aby anulować funkcję samowyzwalacza.

[86] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Bracket seryjny

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki do momentu zakończenia bracketingu.
Po zakończeniu rejestrowania można wybrać najwłaściwszy obraz.

 1. MENU(Ustawienia fotografowa.) → [Tryb pracy][Bracket seryjny].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 9 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno dziewięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 9 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno dziewięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 9 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno dziewięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.

Uwaga

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.
 • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
 • Przy regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
 • Fotografowanie w trybie bracketingu jest niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Wybór sceny] lub [Rozległa panorama].
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, urządzenie wykorzystuje bracketing lampy błyskowej, które zmienia moc lampy błyskowej nawet wtedy, gdy wybrana jest opcja [Bracket seryjny]. Naciśnij przycisk migawki w przypadku każdego zdjęcia.

[87] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Bracket pojedynczy

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą. Naciśnij przycisk migawki w przypadku każdego zdjęcia. Po zapisaniu zdjęć możesz wybrać zdjęcie, które ci najbardziej odpowiada.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb pracy][Bracket pojedynczy].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket pojed.: 3 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket pojed.: 9 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie dziewięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket pojed.: 3 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket pojed.: 9 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie dziewięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket pojedyn.: 3 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket pojed.: 9 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie dziewięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket pojed.: 3 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket pojed.: 3 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są łącznie trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.
Bracket pojed.: 5 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest łącznie pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.

Uwaga

 • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
 • Przy regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
 • Fotografowanie w trybie bracketingu jest niedostępne w następujących sytuacjach:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Wybór sceny] lub [Rozległa panorama].

[88] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Brack.bal.bieli

W oparciu o wybrany balans bieli, temperaturę barwową i filtr kolorowy, wykonywane są trzy zdjęcia, każde w innym odcieniu kolorów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Brack.bal.bieli].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket balansu bieli: Lo:
Zapisuje serię trzech obrazów z nieznacznymi zmianami balansu bieli.
Bracket balansu bieli: Hi:
Zapisuje serię trzech obrazów z dużymi zmianami balansu bieli.

Uwaga

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.

[89] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Bracket DRO

Możesz zapisać łącznie trzy zdjęcia, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Bracket DRO].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket DRO: Lo:
Zapisuje serię trzech obrazów z nieznacznymi zmianami wartości optymalizacji D-Range.
Bracket DRO: Hi:
Zapisuje serię trzech obrazów z dużymi zmianami wartości optymalizacji D-Range.

Uwaga

 • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.

[90] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Ustawienia bracketingu

Istnieje możliwość ustawienia samowyzwalacza w trybie bracketingu, kolejności fotografowania przy bracketingu ekspozycji oraz bracketingu balansu bieli.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb pracy] → wybierz tryb fotografowania z bracketingiem.
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ustaw. bracketingu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Samowy. przy brack.:
Ustawianie, czy podczas fotografowania w trybie bracketingu ma być używany samowyzwalacz. Pozwala również ustawić liczbę sekund do zwolnienia migawki, jeżeli używany jest samowyzwalacz.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Kolejn.bracket:
Ustawianie kolejności zdjęć w przypadku fotografowania z bracketingiem ekspozycji i bracketingiem balansu bieli.
(0→-→+/-→0→+)

[91] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu pracy (zdjęcia seryjne/samowyzwalacz)Wskaźnik podczas robienia zdjęć z bracketingiem

Wizjer

Bracketing oświetlenia zewnętrznego*
3 zdjęcia przesunięte o wartość 0,3 EV
Kompensacja ekspozycji z krokiem ±0,0

Monitor (Wyśw. wsz. info. lub Histogram)

Bracketing oświetlenia zewnętrznego*
3 zdjęcia przesunięte o wartość 0,3 EV
Kompensacja ekspozycji z krokiem ±0,0

Bracketing lampy błyskowej
3 zdjęcia przesunięte o wartość 0,7 EV
Kompensacja błysku z krokiem -1,0

Monitor (Wizjer)

Bracketing oświetlenia zewnętrznego*
3 zdjęcia przesunięte o wartość 0,3 EV
Kompensacja ekspozycji z krokiem ±0,0

Bracketing lampy błyskowej
3 zdjęcia przesunięte o wartość 0,7 EV
Kompensacja błysku z krokiem -1,0

*Oświetlenie zewnętrzne: Ogólne pojęcie odnoszące się do innego oświetlenia w stosunku do światła lampy błyskowej, z uwzględnieniem światła naturalnego, światła żarówek i oświetlenia jarzeniowego. Światło lampy błyskowej pojawia się na chwilę, a światło zewnętrzne ma stałą wartość i w związku z tym określane jest mianem „oświetlenie zewnętrzne”.

Uwaga

 • Podczas fotografowania z bracketingiem nad/pod wskaźnikiem bracketingu wyświetlane są znaczniki określające liczbę ujęć, które zostaną zarejestrowane.
 • W momencie rozpoczęcia fotografowania z bracketingiem wspomniane znaczniki znikają po kolei w miarę rejestrowania kolejnych ujęć przez aparat.

[92] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćRejestrowanie ujęć autoportretowych z równoczesnym monitorowaniem rezultatu na ekranieAutoport./samowyz. 

Można zmienić kąt pochylenia monitora i rejestrować obrazy obserwując ich podgląd na monitorze.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Autoport./samowyz.] [WŁ.].
 2. Odchyl monitor o kąt 180° w górę, po czym skieruj obiektyw ku sobie.

 3. Naciśnij przycisk migawki.
  Po upływie 3 sekund rozpocznie się rejestrowanie obrazów z użyciem samowyzwalacza przez opisywany produkt.

Wskazówka

 • W przypadku chęci korzystania z innego trybu pracy niż trybu samowyzwalacza z 3-sekundowym opóźnieniem, należy najpierw w pozycji [Autoport./samowyz.] ustawić opcję [WYŁ.], a następnie odchylić monitor w górę o kąt około 180 stopni.

[93] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór czułości ISOISO

Czułość na światło wyrażana jest przez wartość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im wyższa wartość, tym wyższa czułość.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wieloklatk. red. sz.:
Łączy zdjęcia w trybie ciągłym, aby utworzyć zdjęcie z mniejszym szumem. Wybierz odpowiedni poziom czułości ISO spośród [ISO AUTO] lub ISO 200 – 25600.
ISO AUTO:
Automatycznie ustawia czułość ISO.

ISO 80 – ISO 12800:
Ręczne ustawianie czułości ISO. Wybór większej liczby zwiększa czułość ISO.

Uwaga

 • Opcja [ISO AUTO] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • [Rozległa panorama]
 • Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na wartość niższą niż ISO 125, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiczny) może się zmniejszyć.
 • Im wyższa wartość ISO, tym więcej szumu pojawia się na zdjęciach.
 • Podczas nagrywania filmów dostępne są wartości ISO w zakresie ISO 125- ISO 12800.
 • Dostępne ustawienia czułości ISO zależą od tego, czy robione są zdjęcia, nagrywane są filmy lub wykorzystywana jest funkcja HFR.
 • W przypadku korzystania z funkcji [Wieloklatk. red. sz.], obróbka obrazów z ich nakładaniem może zająć sporo czasu w opisywanym produkcie.

Wskazówka

 • Można zmienić automatycznie dobierany zakres czułości ISO w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] i naciśnij prawą część pokrętła sterowania, po czym ustaw odpowiednie wartości dla [ISO AUTO maksim.] oraz [ISO AUTO minimum]. Wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum] są również stosowane w przypadku fotografowania w trybie [ISO AUTO] przy ustawieniu [Wieloklatk. red. sz.].

[94] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór czułości ISOMin.s.mig.ISO AUTO

Wybór opcji [ISO AUTO] lub [ISO AUTO] w pozycji [Wieloklatk. red. sz.] przy trybie fotografowania P (Program Auto) lub A (Priorytet przysłony) pozwala ustawić czas otwarcia migawki, przy którym czułość ISO zaczyna się zmieniać.
Ta funkcja działa w przypadku rejestrowania poruszających się obiektów. Można zminimalizować rozmycie obiektu eliminując również drgania aparatu.

 1. MENU→ (Ustawienia fotografowa.)→[Min.s.mig.ISO AUTO]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

FASTER (Szybciej)/FAST (Duża):
Czułość ISO zacznie się zmieniać przy czasach otwarcia migawki krótszych niż [Standardowy], można więc wyeliminować drgania aparatu i rozmycie obiektu.
STD (Standardowy):
Aparat automatycznie ustawia czas otwarcia migawki w oparciu o ogniskową obiektywu.
SLOW (Mała)/SLOWER (Wolniej):
Czułość ISO zacznie się zmieniać przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż [Standardowy], można więc rejestrować obrazy z mniejszą ilością szumów.
1/3200030":
Czułość ISO zaczyna się zmieniać przy ustawionym czasie otwarcia migawki.

Wskazówka

 • Różnica w czasie otwarcia migawki, przy którym czułość ISO zaczyna się zmieniać pomiędzy [Szybciej], [Duża], [Standardowy], [Mała] i [Wolniej] wynosi 1 EV.

Uwaga

 • Jeżeli ekspozycja jest niedostateczna nawet przy czułości ISO ustawionej na [ISO AUTO maksim.] w pozycji [ISO AUTO], w celu rejestrowania z właściwą ekspozycją czas otwarcia migawki będzie dłuższy niż czas ustawiony w pozycji [Min.s.mig.ISO AUTO].
 • W poniższych sytuacjach czas otwarcia migawki może nie działać zgodnie z ustawieniem:
  • Gdy minimalny czas otwarcia migawki zmienił się w oparciu o ustawienie [Typ migawki].
  • Gdy używana jest lampa błyskowa do rejestrowania jasnych ujęć przy ustawieniu [Migawka elektronicz.] w pozycji [Typ migawki]. (Minimalny czas otwarcia migawki jest ograniczony czasem synchronizacji błysku wynoszącym 1/100 sek.)
  • Gdy używana jest lampa błyskowa do rejestrowania ciemnych ujęć przy ustawieniu [Bł.wypełniający] w pozycji [Tryb błysku]. (Maksymalny czas otwarcia migawki jest ograniczony czasem automatycznie ustalanym przez aparat.)

[95] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór czułości ISOWieloklatk. red. sz.

Urządzenie automatycznie wykonuje wiele zdjęć w trybie ciągłym, łączy je, usuwa szumy i zapisuje jako jedno zdjęcie.Gdy wybierzesz wieloklatkową redukcję szumów, możesz ustawić wartość ISO wyższą niż maksymalna czułość ISO.Zapisane zdjęcie to jedno połączone zdjęcie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [ISO] [Wieloklatk. red. sz.].
 2. Naciśnij prawą stronę pokrętła sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz odpowiednią wartość przy pomocy górnej/dolnej części pokrętła sterowania.

Uwaga

 • Gdy opcja [Jakość] jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], nie można korzystać z tej funkcji.
 • Nie można używać lampy błyskowej ani opcji [Opt. D-Range] oraz [Auto HDR].
 • Gdy w pozycji [Profil zdjęcia] wybrano inne ustawienie niż [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Wieloklatk. red. sz.].
 • Gdy w pozycji [Efekt wizualny] wybrano inne ustawienie niż [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Wieloklatk. red. sz.].

Wskazówka

 • W pozycji [Wieloklatk. red. sz.] można zmienić automatycznie dobierany zakres czułości ISO w trybie [ISO AUTO]. Wybierz [ISO AUTO] w pozycji [ISO], po czym prawą stroną pokrętła sterowania ustaw wybrane wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum]. Wartości dla [ISO AUTO maksim.] i [ISO AUTO minimum] są również stosowane w przypadku fotografowania w trybie [ISO AUTO] przy ustawieniu [Wieloklatk. red. sz.].

[96] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorekta jasności lub kontrastuOpt. D-Range (DRO)

Dzięki podziałowi obrazu na małe obszary urządzenie analizuje kontrast światła i cienia między obiektem i tłem, tworząc obraz o optymalnej jasności i gradacji.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [DRO/Auto HDR] [Opt. D-Range].
 2. Wybierz odpowiednie ustawienie przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Optymalizator D-Range: Auto.:
Automatyczna korekta jasności.
Optymalizator D-Range: Lv1Optymalizator D-Range: Lv5:
Przeprowadzana jest optymalizacja gradacji zarejestrowanego zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Wybierz poziom optymalizacji od Poz1 (słaba) do Poz5 (mocna).

Uwaga

 • Opcja [DRO/Auto HDR] ma stałą wartość [WYŁ.], gdy tryb fotografowania to [Rozległa panorama] lub gdy w pozycji [Wieloklatk. red. sz.] lub [Efekt wizualny] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
 • Funkcja [DRO/Auto HDR] jest na stałe ustawiona na [WYŁ.], gdy w pozycji [Profil zdjęcia] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
 • Po wybraniu poniższych trybów [Wybór sceny], w pozycji [DRO/Auto HDR] na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].
  • [Zachód słońca]
  • [Nocny widok]
  • [Nocny portret]
  • [Z ręki o zmierzchu]
  • [Korekcja drgań]
  • [Fajerwerki]
  Po wybraniu innych trybów [Wybór sceny] niż powyższe, ustawienie to ma stałą wartość [Optymalizator D-Range: Auto.].
 • Gdy w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiona jest opcja [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] lub [100p 60M], w pozycji [DRO/Auto HDR] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.].
 • Na zdjęciach wykonanych z opcją [Opt. D-Range] mogą występować duże szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.

[97] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćKorekta jasności lub kontrastuAuto HDR

Następuje poszerzenie zakresu (gradacji), aby można było uzyskać prawidłową jasność rejestrowanych obszarów, począwszy od jasnych fragmentów, a na ciemnych fragmentach kończąc (HDR: szeroka rozpiętość tonalna). Rejestrowane jest jedno zdjęcie z właściwą ekspozycją i jedno zdjęcie nakładane.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Wybierz odpowiednie ustawienie przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Auto HDR: Różnica ekspoz. aut.:
Różnica ekspozycji jest korygowana automatycznie.
Auto HDR: Różnica eksp. 1,0 EVAuto HDR: Różnica eksp. 6,0 EV:
Określa różnicę ekspozycji na podstawie kontrastu obiektu. Wybierz optymalny poziom pomiędzy 1,0 EV (słaba) i 6,0 EV (mocna).
Na przykład, po ustawieniu wartości ekspozycji 2,0 EV zostaną utworzone trzy obrazy z następującymi poziomami ekspozycji: –1,0 EV, z prawidłową ekspozycją i +1,0 EV.

Uwaga

 • Ustawienie [Auto HDR] nie jest dostępne dla obrazów RAW.
 • Funkcja [Auto HDR] nie jest dostępna w następujących trybach rejestrowania obrazu.
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Rozległa panorama]
  • [Wybór sceny]
 • Gdy zostanie wybrana opcja [Wieloklatk. red. sz.], nie można ustawić opcji [Auto HDR].
 • Gdy w pozycji [Efekt wizualny] wybrano inne ustawienie niż [WYŁ.], nie można wybrać opcji [Auto HDR].
 • Gdy w pozycji [Profil zdjęcia] wybrano inne ustawienie niż [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Auto HDR].
 • Nie można rozpocząć wykonywania następnego zdjęcia, dopóki nie zakończy się przetwarzanie bieżącego zdjęcia.
 • Uzyskanie pożądanego efektu może nie być możliwe ze względu na różnice luminancji obiektu i warunki otoczenia.
 • Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki skutek.
 • Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania urządzenia albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Na zarejestrowanym obrazie zostanie wyświetlona ikona sygnalizująca wykrycie rozmycia obrazu przez aparat. W razie potrzeby zmienić kompozycję lub ponownie zarejestrować obraz z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć rozmycia obrazu.

[98] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie odcieni barwBalans bieli

Dobór tonacji barw do warunków oświetlenia. Funkcji tej należy używać, gdy tonacja barw odbiega od oczekiwanej lub aby świadomie zmienić tonację barw, by uzyskać zamierzony efekt wizualny.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Balans bieli] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Urządzenie automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia tonację barw.
Światło dzienne:
Tonacja barw jest dostosowana do światła dziennego.
W cieniu:
Tonacja barw jest dostosowana do zmierzchu.
Pochmurnie:
Temperatura barw jest dostosowana do zachmurzonego nieba.
Żarówka:
Temperatura barw jest dostosowana do oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
Świetl.: Ciepła biała:
Temperatura barw jest dostosowana do ciepłego, białego oświetlenia fluorescencyjnego.
Świetl.: Zimna biała:
Temperatura barw jest dostosowana do białego oświetlenia fluorescencyjnego.
Świetl.: Dzien. biała:
Temperatura barw jest dostosowana do neutralnego białego oświetlenia fluorescencyjnego.
Świetl.: Świat. dzien.:
Temperatura barw jest dostosowana do dziennego oświetlenia fluorescencyjnego.
Lampa błysk.:
Temperatura barw jest dostosowana do lampy błyskowej.
Automat. podwodne:
Temperatura barw jest dostosowana do zdjęć podwodnych.

Tmp. kol./Filtr:
Pozwala ustawić tonację barw w zależności od źródła światła. Pozwala uzyskać efekt filtrów fotograficznych CC (kompensacja kolorów).

Niestandard. 1/Niestandard. 2/Niestandard. 3:
Powoduje użycie ustawienia balansu bieli zapisanego w [Nastaw.własne].

Nastaw.własne:
Zapamiętuje białą barwę odniesienia w danych warunkach oświetleniowych występujących w otoczeniu.
Wybierz numer zapamiętanego balansu bieli.

Wskazówka

 • Korzystając z prawej strony pokrętła sterowania, można wyświetlić ekran precyzyjnej regulacji oraz dokonać w razie potrzeby regulacji odcieni kolorów.
 • W trybie [Tmp. kol./Filtr] prawym przyciskiem można wyświetlić ekran ustawień temperatury barwowej i dokonać zmiany ustawienia. Gdy ponownie naciśniesz prawy przycisk, pojawi się ekran precyzyjnej regulacji, na którym możesz dokonać odpowiednich ustawień.

Uwaga

 • Ustawienie [Balans bieli] zawsze ma wartość [Automatyczne] w następujących sytuacjach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]

[99] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie odcieni barwUchwycenie białej barwy odniesienia w trybie [Nastaw.własne]

W scenerii, gdzie na światło zastane składa się wiele rodzajów źródeł, zaleca się użycie niestandardowego balansu bieli, aby precyzyjnie odwzorować biel.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Balans bieli] [Nastaw.własne].
 2. Trzymać produkt w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć w środku pokrętła sterowania.
  Zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (temperatura barw i filtr barw).
 3. Wybrać numer rejestracyjny korzystając z prawego/lewego przycisku.
  Ekran powróci do wyświetlania danych zapisu, zachowując zapamiętane ustawienie balansu bieli.

Uwaga

 • Komunikat [Błąd własnego balansu bieli] wskazuje, że wartość przekracza oczekiwany zakres, gdy lampa błyskowa zostanie użyta do obiektu ze zbyt jaskrawymi barwami w kadrze. Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy wyświetleniu informacji o nagrywaniu wskaźnik zmieni kolor na pomarańczowy. W tej sytuacji można wykonać zdjęcie, jednak zaleca się ponowne ustawienie balansu bieli dla uzyskania prawidłowej wartości balansu bieli.

[100] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu efektuEfekt wizualny

Wybierz odpowiedni filtr efektu, aby uzyskać ciekawsze, bardziej artystyczne zdjęcia.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Efekt wizualny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Wyłącza funkcję [Efekt wizualny].
Aparat zabawka:
Tworzenie miękkiego obrazu z ciemniejszymi narożnikami i zredukowaną ostrością.
Kolor pop:
Pozwala uzyskać żywe barwy dzięki uwydatnieniu odcieni kolorów.
Posteryzacja:
Pozwala uzyskać obraz o silnym kontraście i abstrakcyjnym wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Zdjęcie retro:
Pozwala uzyskać wrażenie starego zdjęcia dzięki zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
High-key: Miękki:
Pozwala uzyskać obraz o określonej atmosferze: jasny, przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Kolor częściowy:
Pozwala uzyskać obraz z zachowanym określonym kolorem i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Cz.-b. duży kontrast:
Pozwala uzyskać obraz o wysokim kontraście w trybie czarno-białym.
Miękka ostrość:
Pozwala uzyskać obraz z efektem wypełnienia miękkim światłem.
Malowidło HDR:
Pozwala uzyskać wrażenie malowanego obrazu poprzez uwydatnienie kolorów i szczegółów.
Cz-b o bogatej grad.:
Pozwala uzyskać obraz w trybie czarno-białym z bogatą gradacją i wiernym oddaniem szczegółów.
Miniatura:
Pozwala uzyskać obraz z wyraźnym uwydatnieniem obiektu i znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt często występuje na ujęciach miniaturowych modeli.
Akwarela:
Pozwala wykonać obraz z efektami rozmycia konturów i kolorów, upodobniającymi go do obrazu namalowanego akwarelami.
Ilustracja:
Pozwala uzyskać obraz podobny do ilustracji poprzez podkreślenie konturów.

Wskazówka

 • Możesz dokonać szczegółowych ustawień następujących trybów funkcji [Efekt wizualny] przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
  • [Aparat zabawka]
  • [Posteryzacja]
  • [Kolor częściowy]
  • [Miękka ostrość]
  • [Malowidło HDR]
  • [Miniatura]
  • [Ilustracja]

Uwaga

 • Gdy używana jest inna funkcja zoomu niż zoom optyczny, ustawienie większej skali zoomu zmniejsza efektywność trybu [Aparat zabawka].
 • Gdy wybrana jest opcja [Kolor częściowy], zdjęcia mogą nie zachować wybranego koloru, w zależności od obiektu i warunków fotografowania.
 • Poniższych efektów nie można kontrolować na ekranie, ponieważ urządzenie przetwarza obraz po jego wykonaniu. Do momentu zakończenia obróbki obrazu nie można również wykonać kolejnego zdjęcia. Z efektów tych nie można korzystać w przypadku filmów.
  • [Miękka ostrość]
  • [Malowidło HDR]
  • [Cz-b o bogatej grad.]
  • [Miniatura]
  • [Akwarela]
  • [Ilustracja]
 • W przypadku opcji [Malowidło HDR] i [Cz-b o bogatej grad.] migawka jest zwalniana trzy razy przy jednym zdjęciu. Należy pamiętać, że:
  • Tej funkcji można używać, gdy obiekt nie porusza się i nie rozbłyska światłem.
  • Nie należy zmieniać kompozycji przed wykonaniem zdjęć.

  Gdy kontrast sceny jest niski lub gdy występują silne drgania aparatu albo obiekt jest rozmyty, uzyskanie obrazu HDR dobrej jakości może nie być możliwe. Jeśli urządzenie wykryje taką sytuację, na zapisanym zdjęciu pojawi się informujący o tym znacznik /. Jeśli to konieczne, zmień kompozycję lub zmień ustawienia, uważaj na rozmycie i ponownie wykonaj zdjęcie.

 • Funkcji [Efekt wizualny] nie można ustawić przy ustawionym trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Wybór sceny] lub [Rozległa panorama].
 • Funkcji [Efekt wizualny] nie można ustawić, gdy w pozycji [Jakość] ustawiono opcję [RAW] lub [RAW & JPEG].

[101] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćWybór trybu efektuStrefa twórcza

Pozwala wybrać odpowiednią metodę obróbki obrazu. W trybie [Strefa twórcza] można dowolnie zmieniać ekspozycję (szybkość migawki i przysłonę), w odróżnieniu do trybu [Wybór sceny], w którym ekspozycja jest dobierana przez urządzenie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Strefa twórcza] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Standard:
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i pięknymi barwami.
Intensywny:
Wysycenie barw i kontrast są zwiększone, aby podkreślić wyrazistość barwnych scen i obiektów, takich jak kwiaty, wiosenna zieleń, niebieskie niebo lub widok oceanu.
Neutralny:
Nasycenie i ostrość są zmniejszone, by uzyskać zdjęcia w przygaszonej tonacji. Tryb ten nadaje się również do robienia zdjęć przeznaczonych do obróbki na komputerze.
Czysty:
Do robienia zdjęć o wyrazistej tonacji i przezroczystych barwach, przydatne do uchwycenia promienistego światła.
Głęboki:
Do robienia zdjęć o głębokich i intensywnych barwach, przydatne do uchwycenia wyraźnej obecności obiektu.
Pastelowy:
Do robienia zdjęć z jasnymi i prostymi kolorami, przydatne do uchwycenia świeżości otaczającego światła.
Portret:
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry. Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
Krajobraz:
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno scenerii. Odległe krajobrazy również są lepiej widoczne.
Zachód słońca:
Do fotografowania pięknych czerwieni zachodzącego słońca.
Nocny widok:
Kontrast jest zmniejszony, aby odtworzyć nocne scenerie.
Jesien.liście:
Do fotografowania jesiennych pejzaży, z jaskrawo podkreślonymi czerwieniami i żółciami opadających liści.
Czerń i biel:
Do monochromatycznych fotografii w bieli i czerni.
Sepia:
Do monochromatycznych fotografii w sepii.
Rejestrowanie preferowanych ustawień (Ramka stylu):
Wybierz pole z sześcioma stylami (kwadraty z cyframi z lewej strony ()), aby zarejestrować preferowane ustawienia. Następnie wybrać odpowiednie ustawienie przy użyciu prawego przycisku.
Możesz przywołać ten sam styl z nieco innymi ustawieniami.

Ustawianie opcji [Kontrast], [Nasycenie] oraz [Ostrość]

Opcje [Kontrast], [Nasycenie] oraz [Ostrość] można ustawiać dla każdej pozycji funkcji [Ramka stylu].

Wybierz pozycję, naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie ustaw wartość przy pomocy górnej/dolnej strony pokrętła sterowania.

Kontrast:
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze podkreślenie różnicy między światłem i cieniem i bardziej widoczny efekt na zdjęciu.

Nasycenie:
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory. W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są przygaszone i blade.

Ostrość:
Ustawia wyrazistość. Wybór wyższej wartości powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej wartości ich złagodzenie.

Uwaga

 • Opcja [Standard] jest wybierana w następujących trybach:
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]
  • W pozycji [Efekt wizualny] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
  • W pozycji [Profil zdjęcia] ustawiono inną opcję niż [WYŁ.].
 • Gdy opcja [Strefa twórcza] jest ustawiona na [Czerń i biel] lub [Sepia], opcji [Nasycenie] nie można ustawić.

[102] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówFormaty zapisu filmów

W opisywanym aparacie dostępne są następujące formaty zapisu filmu.

Co to jest XAVC S?

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości, na przykład 4K, dzięki konwersji do filmów MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264. Kodek MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą efektywność kompresji obrazów. Istnieje możliwość nagrywania obrazów w wysokiej jakości przy równoczesnej redukcji ilości danych.

Format zapisu XAVC S/AVCHD

XAVC S 4K:
Przepływność: ok. 100 Mbps lub ok. 60 Mbps
Pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K (3840×2160).
XAVC S HD:
Przepływność: ok. 100 Mbps, ok. 60 Mbps lub ok. 50 Mbps
Pozwala uzyskać bardziej sugestywny film w porównaniu z formatem AVCHD, z większą ilością informacji.
AVCHD:
Przepływność: ok. 28 Mbps (maksymalna), ok. 24 Mbps (maksymalna) lub ok. 17 Mbps (średnia)
Format AVCHD cechuje większy stopień zgodności z urządzeniami pamięciowymi innymi niż komputery.
 • Przepływność to ilość danych przetwarzanych w zadanym odstępie czasu.

[103] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówFormat pliku (film)

Pozwala wybrać format plików filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Format pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

XAVC S 4K:
Pozwala rejestrować filmy w wysokiej rozdzielczości w formacie XAVC S 4K. Ten format obsługuje wyższą przepływność.
Dźwięk: LPCM
 • Do nagrywania filmów przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku] potrzebny jest poniższy rodzaj karty pamięci:
  • Karta pamięci SDXC o pojemności 64 GB lub większej (10 klasy szybkości SD ())
  • Karta pamięci SDXC zgodna z UHS-I o pojemności 64 GB lub większej (1 klasy szybkości UHS () lub szybsza)
  • W przypadku nagrywania z szybkością 100 Mbps lub większą, karta pamięci SDXC o pojemności 64 GB lub większej (3 klasy szybkości UHS ())
 • W pozycji [Wyśw. info. HDMI] chwilowo ustawiona jest opcja [Wyłączone] po ustawieniu w pozycji [Format pliku] opcji [XAVC S 4K].
 • Obrazy nie będą widoczne na monitorze, gdy filmy są rejestrowane po podłączeniu aparatu do urządzenia HDMI przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku].
 • W pozycjach [Uśmiech/Wykr. tw.] i [Śr. AF z podążaniem] tymczasowo ustawiona jest opcja [WYŁ.], gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku].
 • W pozycjach [Uśmiech/Wykr. tw.], [Śr. AF z podążaniem] i [Sterowanie REC] tymczasowo ustawiona jest opcja [WYŁ.], gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K], a w pozycji [NAGR. podw. wideo] - opcję [WŁ.]. Nawet jeżeli aparat jest podłączony do urządzenia HDMI, obrazy nie będą wyświetlane na tym urządzeniu dopóki trwa nagrywanie filmu.
XAVC S HD:
Pozwala rejestrować filmy w wysokiej rozdzielczości w formacie XAVC S HD. Ten format obsługuje wyższą przepływność.
Dźwięk: LPCM
 • Do nagrywania filmów przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku] potrzebny jest poniższy rodzaj karty pamięci:
  • Karta pamięci SDXC o pojemności 64 GB lub większej (10 klasy szybkości SD ())
  • Karta pamięci SDXC zgodna z UHS-I o pojemności 64 GB lub większej (1 klasy szybkości UHS () lub szybsza)
  • W przypadku nagrywania z szybkością 100 Mbps lub większą, karta pamięci SDXC o pojemności 64 GB lub większej (3 klasy szybkości UHS ())

AVCHD:
Nagrywanie filmów HD w formacie AVCHD. Ten format pliku jest wskazany w przypadku telewizora wysokiej rozdzielczości.
Dźwięk: Dolby Digital

MP4:
Zapisuje filmy mp4 (AVC). Ten format nadaje się do materiałów odtwarzanych na smartfonach lub tabletach, przekazywanych do Internetu, przesyłanych jako załączniki wiadomości e-mail itp.
Dźwięk: AAC

Wskazówka

 • Obrazy można zapisywać na komputerze lub kopiować na zgodny nośnik przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.

Uwaga

 • Czas ciągłego nagrywania w przypadku rejestrowania filmów w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD 120p/100p wynosi około 5 minut. Gdy zakończysz nagrywanie w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD 120p/100p i chcesz nagrać kolejny film w jednym z tych formatów, WYŁĄCZ zasilanie i odczekaj chwilę przed wznowieniem nagrywania. Nawet jeśli czas nagrywania jest krótszy niż 5 minut, nagrywanie może zostać przerwane z uwagi na ochronę urządzenia zależnie od temperatury panującej podczas nagrywania.
 • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [AVCHD], rozmiar filmów jest ograniczony do ok. 2 GB. Gdy podczas nagrywania rozmiar pliku filmu przekroczy ok. 2 GB, automatycznie tworzony jest nowy plik filmowy.
 • Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiona jest opcja [MP4], rozmiar filmów jest ograniczony do ok. 4 GB. Gdy podczas nagrywania rozmiar pliku przekroczy ok. 4 GB, nagrywanie przerywane jest automatycznie.

[104] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówUst. nagrywania (film)

Określa rozmiar obrazu, ilość klatek na sekundę oraz jakość obrazu nagrywanego filmu. Im wyższa prędkość bitowa, tym wyższa jakość obrazu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ust. nagrywania] → odpowiednie ustawienie.

Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku]

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości dzięki konwersji do formatu pliku MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264.

Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku]

Pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości dzięki konwersji do formatu pliku MP4 z wykorzystaniem kodeka MPEG-4 AVC/H.264.

Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [AVCHD]

60i/50i: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 60 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 pól/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) z przeplotem, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
24p/25p: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 24 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 25 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.
60p/50p: Filmy są zapisywane z przybliżoną prędkością ok. 60 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 60i), lub 50 klatek/s (dla urządzeń zgodnych z 1080 50i) w trybie progresywnym, z audio Dolby Digital, w formacie AVCHD.


Gdy opcja [Format pliku] ustawiona jest na [MP4]

Zarejestrowane filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością około 60 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 60i), około 50 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 50i), około 30 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 60i) lub około 25 klatek/s (w przypadku urządzeń zgodnych z formatem 1080 50i), w trybie progresywnym, z dźwiękiem AAC, w formacie MP4.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Przy ustawieniu [XAVC S 4K] w pozycji [Format pliku]

30p 100M/25p 100M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 3840 × 2160 (30p/25p).
Przepływność: ok. 100 Mbps
30p 60M/25p 60M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 3840 × 2160 (30p/25p).
Przepływność: ok. 60 Mbps
24p 100M*:
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (24p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 100 Mbps
24p 60M*:
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 (24p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 60 Mbps

Przy ustawieniu [XAVC S HD] w pozycji [Format pliku]

60p 50M/50p 50M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p).
Przepływność: ok. 50 Mbps
30p 50M/25p 50M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (30p/25p).
Przepływność: ok. 50 Mbps
24p 50M*:
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 50 Mbps
120p 100M/100p 100M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (120p/100p) z dużą szybkością. Filmy mogą być nagrywane z szybkością 120 kl./s/100 kl./s.
Korzystając ze zgodnego sprzętu edycyjnego, można tworzyć bardziej płynne obrazy w zwolnionym tempie.
Przepływność: ok. 100 Mbps
120p 60M/100p 60M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (120p/100p) z dużą szybkością. Filmy mogą być nagrywane z szybkością 120 kl./s/100 kl./s.
Korzystając ze zgodnego sprzętu edycyjnego, można tworzyć bardziej płynne obrazy w zwolnionym tempie.
Przepływność: ok. 60 Mbps

Przy ustawieniu [AVCHD] w pozycji [Format pliku]

60i 24M(FX)/50i 24M(FX):
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60i/50i).
Przepływność: 24 Mbps (maks.)
60i 17M(FH)/50i 17M(FH):
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (60i/50i).
Przepływność: ok. 17 Mbps (śr.)
60p 28M(PS)/50p 28M(PS):
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p).
Przepływność: 28 Mbps (maks.)
24p 24M(FX)/25p 24M(FX):
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p/25p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 24 Mbps (maks.)
24p 17M(FH)/25p 17M(FH):
Pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 1920 × 1080 (24p/25p). Ten tryb zapewnia atmosferę podobną do kinowej.
Przepływność: ok. 17 Mbps (śr.)

Przy ustawieniu [MP4] w pozycji [Format pliku]

1920x1080 60p 28M/1920x1080 50p 28M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (60p/50p).
Przepływność: ok. 28 Mbps (śr.)
1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M:
Pozwala na nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080 (30p/25p).
Przepływność: ok. 16 Mbps (śr.)
1280x720 30p 6M/1280x720 25p 6M:
Pozwala na nagrywanie filmów o niewielkim rozmiarze pliku w formacie 1280 × 720 (30p/25p).
Przepływność: ok. 6 Mbps (śr.)

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

Uwaga

 • Filmy zapisane przy użyciu ustawienia 60p/50p można odtworzyć tylko na urządzeniach obsługujących ten format.
 • Filmy zapisane z ustawieniem [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] w [Ust. nagrywania] są konwertowane przez program PlayMemories Home, aby można było utworzyć płytę z nagraniem AVCHD. Konwersja ta może zająć dużo czasu. Poza tym nie można stworzyć płyty z wyjściową jakością obrazu. Jeśli chcesz zachować wyjściową jakość obrazu, zapisz swoje filmy na płycie Blu-ray.
 • Aby można było odtwarzać filmy 60p/50p/24p/25p na telewizorze, musi on być zgodny z formatami 60p/50p/24p/25p. Jeżeli telewizor nie jest zgodny z formatem 60p/50p/24p/25p, filmy 60p/50p/24p/25p będą wyświetlane w formacie 60i/50i.
 • Opcji [120p]/[100p] nie można wybrać w przypadku poniższych ustawień.
  • [Inteligentna auto]
  • [Lepsza automatyka]
  • [Wybór sceny]

[105] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówNAGR. podw. wideo

Pozwala nagrywać równocześnie film XAVC S i film MP4, albo film AVCHD i film MP4.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [NAGR. podw. wideo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Film XAVC S i film MP4 lub film AVCHD i film MP4 będą nagrywane równocześnie.
WYŁ.:
Funkcja [NAGR. podw. wideo] nie będzie wykorzystywana.

Uwaga

 • Gdy w przypadku filmu XAVC S w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p]/[50p] lub [120p]/[100p], w przypadku filmu AVCHD w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [60p]/[50p], albo w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [MP4], wówczas funkcja [NAGR. podw. wideo] ustawiona jest na [WYŁ.].
 • Po wybraniu opcji [Widok daty] w pozycji [Tryb oglądania] w przypadku odtwarzania filmów, filmy XAVC S i filmy MP4, albo filmy AVCHD i filmy MP4 będą wyświetlane obok siebie.
 • Po ustawieniu w pozycji [SteadyShot] opcji [Inteligentne aktyw.], w pozycji [NAGR. podw. wideo] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.].

[106] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówPrzechwytywanie zdjęć z kadrów nagrywanego filmu (Dual Rec)

Istnieje możliwość przechwytywania zdjęć z kadrów nagrywanego filmu bez konieczności zatrzymywania nagrywania. Funkcja Dual Rec pozwala rejestrować równocześnie zarówno filmy jak i zdjęcia.

 1. Naciśnięciem przycisku MOVIE rozpocznij nagrywanie filmu.

 2. Naciśnij przycisk migawki, aby przechwycić zdjęcie.
  • Naciśnięcie przycisku migawki do połowy spowoduje wyświetlenie na ekranie pozostałej liczby zdjęć, jakie można zarejestrować.
  • W trakcie rejestrowania zdjęć, na ekranie wyświetlany jest komunikat [PRZECHWYT.].
 3. Ponownie naciśnij przycisk MOVIE, aby zakończyć nagrywanie filmu.

Wskazówka

 • Rozmiar obrazu lub jakość obrazu zdjęć można wybrać z MENU → (Ustawienia fotografowa.)→[Rozm. ob. (Dual Rec)]/[Jakość(Dual Rec)].

Uwaga

 • Przy pewnych ustawieniach nagrywania lub ustawieniach trybu funkcja Dual Rec może być niedostępna.
 • Nagranie zdjęcia może chwilę potrwać w zależności od używanej karty pamięci.
 • Może zostać zarejestrowany dźwięk migawki.
 • Podczas korzystania z funkcji Dual Rec nie można używać lampy błyskowej.

[107] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówAutomat. Dual Rec

Ustawianie, czy zdjęcia mają być rejestrowane automatycznie w trakcie filmowania, czy nie. Rejestrowanie po wykryciu bardzo ciekawych kompozycji, z uwzględnieniem osób. Ta funkcja pozwala również rejestrować przycięte do optymalnej kompozycji wersje zdjęć zarejestrowanych automatycznie. W przypadku rejestrowania zdjęć przyciętych, rejestrowane są zarówno zdjęcia przed przycięciem jak i po przycięciu.

 1. MENU → (Ustawienia fotografowa.) → [Automat. Dual Rec] → odpowiednie ustawienie.
 2. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
  • Zdjęcia będą rejestrowane automatycznie. W trakcie przechwytywania zdjęcia na monitorze wyświetlany jest komunikat [PRZECHWYT.].
 3. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zakończyć nagrywanie filmu.
  • Aby wyświetlić zarejestrowane filmy i zdjęcia, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja Auto Dual Rec nie działa.
Wł.: Niska częst. fotografowania/Wł.: Standardowa częst. fotograf./Wł.: Wysoka częst. fotografow.:
Funkcja Auto Dual Rec działa z określoną częstotliwością rejestrowania.
 • Wykrywane są pozycje, orientacje i wyrazy twarzy, co pozwala rejestrować zdjęcia o bardzo ciekawych kompozycjach.

Wskazówka

 • Aby zmienić rozmiar lub jakość zdjęć, można skorzystać z MENU → (Ustawienia fotografowa.)→[Rozm. ob. (Dual Rec)]/[Jakość(Dual Rec)].
 • Nawet gdy funkcja [Automat. Dual Rec] jest włączona, można rejestrować zdjęcia naciśnięciem przycisku migawki.

Uwaga

 • W pewnych warunkach rejestrowania obrazu zdjęcia mogą nie być optymalnie zsynchronizowane.

[108] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówRozm. ob. (Dual Rec)

Wybór rozmiaru zdjęć rejestrowanych w trakcie nagrywania filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Rozm. ob. (Dual Rec)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

L: 17M/M: 7.5M/S: 4.2M

[109] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówJakość(Dual Rec)

Wybór jakości zdjęć rejestrowanych w trakcie nagrywania filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Jakość(Dual Rec)] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Bardzo wysoka/Wysoka/Standard

[110] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówWyświetl. znaku (film)

Ustawianie, czy znaczniki definiowane przy użyciu polecenia [Ustawienia znaku] na monitorze podczas filmowania mają być wyświetlane, czy też nie.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wyświetl. znaku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Znaczniki są wyświetlane. Znaczniki nie są rejestrowane.
WYŁ.:
Żadne znaczniki nie są wyświetlane.

Uwaga

 • Znaczniki są wyświetlane po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub podczas filmowania.
 • Znaczników nie można wyświetlić w przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie].
 • Znaczniki są wyświetlane na monitorze lub w wizjerze. (Znaczników nie można przesłać wraz z obrazem.)

[111] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówUstawienia znaku (film)

Ustawianie znaczników wyświetlanych podczas nagrywania filmów.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ustawienia znaku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Środek:
Ustawianie, czy znacznik środkowy w środku ekranu rejestrowania obrazu ma być wyświetlany, czy też nie.
WYŁ. / WŁ.
Nakierowanie:
Ustawianie wyświetlania znacznika formatu.
WYŁ. / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 15:9 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1
Strefa bezpiecz.:
Ustawianie wyświetlania strefy bezpieczeństwa. Staje się ona standardowym zakresem, który może być odbierany przez większość odbiorników telewizyjnych zainstalowanych w domach.
WYŁ. / 80% / 90%
Ramka prowadząca:
Ustawianie, czy ma być wyświetlana ramka prowadząca, czy też nie. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy obiekt jest ustawiony w poziomie bądź w pionie względem terenu.
WYŁ. / WŁ.

Wskazówka

 • Wszystkie znaczniki można wyświetlić równocześnie.
 • Aby uzyskać zrównoważoną kompozycję, obiekt należy umieścić w punkcie przecięcia [Ramka prowadząca].

[112] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówSteadyShot (film)

Włącza funkcję [SteadyShot] podczas nagrywania filmów.Jeśli ustawisz opcję [SteadyShot] na [WYŁ.], gdy używasz statywu (sprzedawany oddzielnie), zarejestrowany obraz wygląda naturalnie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Inteligentne aktyw.:
Zapewnia najmocniejszy efekt SteadyShot.
Aktywny:
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.
Standardowy:
Zmniejsza poruszenie aparatu, jeśli film jest nagrywany w stabilnych warunkach.
WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Uwaga

 • Jeśli zmienisz ustawienie na [SteadyShot], kąt widoku zmieni się.
 • Opcji [Inteligentne aktyw.] i [Aktywny] nie można wybrać, gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K].

[113] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówNagrywanie dźwięku

Określa, czy podczas nagrywania filmu będzie rejestrowany dźwięk.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Nagrywanie dźwięku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Dźwięk (stereo) jest zapisywany.

WYŁ.:
Dźwięk nie jest zapisywany.

Uwaga

 • Gdy zostanie wybrana opcja [WŁ.], rejestrowany jest również dźwięk obiektywu oraz działania urządzenia.

[114] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówPoz. odn. mikrofonu

Istnieje możliwość ustawienia poziomu czułości mikrofonu w przypadku nagrywania filmów.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Poz. odn. mikrofonu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Normalna:
Nagrywanie dźwięków otoczenia w pewnym przedziale poziomów. To ustawienie nadaje się do nagrywania codziennych rozmów.
Niski:
Wierne rejestrowanie dźwięków otoczenia. To ustawienie nadaje się do realistycznego nagrywania dźwięków, na przykład podczas koncertu.

[115] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówReduk. szumu wiatru

Określa, czy podczas nagrywania filmu ma być wyciszany szum wiatru.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Reduk. szumu wiatru] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Szum wiatru będzie wyciszany.

WYŁ.:
Szum wiatru nie będzie wyciszany.

Uwaga

 • Ustawienie tej opcji na [WŁ.] przy słabym wietrze może spowodować, że zwykłe dźwięki zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.

[116] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówAuto. wolna mig. (film)

Określa, czy szybkość migawki ma być ustawiana automatycznie podczas nagrywania filmu, gdy obiekt jest niedoświetlony.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Auto. wolna mig.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Wykorzystywana jest funkcja [Auto. wolna mig.]. W przypadku rejestrowania obrazu w miejscach słabo oświetlonych, czas otwarcia migawki automatycznie ulega wydłużeniu. Podczas nagrywania w ciemnych miejscach możesz zmniejszyć szumy podczas nagrywania filmu, stosując niską szybkość migawki.

WYŁ.:
Funkcja [Auto. wolna mig.] nie jest wykorzystywana. Zapisany film będzie ciemniejszy, niż w przypadku opcji [WŁ.], ale można nagrywać filmy z płynniejszym ruchem i mniejszym rozmazaniem obiektów.

Uwaga

 • Funkcja [Auto. wolna mig.] nie działa w następujących sytuacjach:
  • (Priorytet migawki)
  • (Ekspozycji ręcznej)

[117] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówPrzycisk MOVIE

Określa, czy ma być aktywny przycisk MOVIE.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk MOVIE] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zawsze:
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE w dowolnym trybie.
(Za wyjątkiem przypadku, gdy pokrętło trybu ustawione jest na (Duża l. klatek na sek.).)
Tylko tryb Film:
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE tylko po ustawieniu trybu rejestrowania obrazu [Film].

[118] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówProfil zdjęcia

Pozwala zmieniać ustawienia koloru, gradacji itp.


Dostosowywanie profilu obrazu

Jakość obrazu można dostosować dobierając odpowiednio opcje profilu obrazu, na przykład [Gamma] i [Szczegóły]. Parametry te należy ustawiać po uprzednim podłączeniu aparatu do telewizora lub monitora i regulować obserwując równocześnie obraz na ekranie.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia] → profil wymagający zmiany.
 2. Naciśnięciem prawej strony pokrętła sterowania przejdź do ekranu indeksu opcji.
 3. Górną/dolną stroną pokrętła sterowania wybierz opcję do zmiany.
 4. Górną/dolną stroną pokrętła sterowania wybierz właściwą wartość i naciśnij w środku.

Korzystanie z zapisanego profilu obrazu

Domyślne ustawienia od [PP1] do [PP7] dla filmów wprowadzono wcześniej w aparacie w oparciu o różne warunki filmowania.
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia] → odpowiednie ustawienie.
PP1:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Movie]
PP2:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Still]
PP3:
Przykładowe ustawienie naturalnego odcienia koloru z użyciem parametru gamma [ITU709]
PP4:
Przykładowe ustawienie wiernego odcienia koloru zgodnie ze standardem ITU709
PP5:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Cine1]
PP6:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [Cine2]
PP7:
Przykładowe ustawienie z użyciem parametru gamma [S-Log2]

Opcje profilu obrazu

Poziom czerni
Ustawianie poziomu czerni. (–15 do +15)

Gamma 
Wybór krzywej gamma.
Movie: Standardowa krzywa gamma w przypadku filmów
Still: Standardowa krzywa gamma w przypadku zdjęć
Cine1: Zmiękczanie kontrastu ciemnych fragmentów i wzmacnianie gradacji jasnych fragmentów obrazu w celu uzyskania filmu o odprężającej kolorystyce. (odpowiednik HG4609G33)
Cine2: Podobna do opcji [Cine1], ale zoptymalizowana do edycji do 100% sygnału wideo. (odpowiednik HG4600G30)
ITU709: Krzywa gamma odpowiadająca ITU709.
ITU709(800%): Krzywa gamma do sprawdzania ujęć przy założeniu rejestrowania obrazów z użyciem opcji [S-Log2].
S-Log2: Krzywa gamma dla [S-Log2]. To ustawienie opiera się na założeniu, że obraz zostanie poddany obróbce po zarejestrowaniu.

Gamma czerni
Korygowanie współczynnika gamma w obszarach o małej intensywności.
Zakres: Wybór zakresu korekty. (Szeroki / Średni / Wąski)
Poziom: Wybór poziomu korekty. (-7 (maksymalna kompresja czerni) do +7 (maksymalne rozciągnięcie czerni))

Białe plamy
Ustawianie punktu załamania i nachylenia krzywej kompresji sygnału wideo, aby nie dochodziło do prześwietlenia, przez ograniczenie sygnałów w obszarach obiektu o dużej intensywności zgodnie z dynamiką posiadanego aparatu.
Po wybraniu [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2] w pozycji [Gamma], w pozycji [Białe plamy] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.], jeżeli w pozycji [Tryb] ustawiono opcję [Automatyczne]. Aby móc korzystać z funkcji w pozycji [Białe plamy], należy w pozycji [Tryb] ustawić opcję [Ręczny].
Tryb: Wybór ustawień autom./ręcznych.
 • Automatyczne: Punkt załamania i nachylenie krzywej ustawiane są automatycznie.
 • Ręczny: Punkt załamania i nachylenie krzywej ustawiane są ręcznie.
Ustawienie auto: Ustawienia przy wybranej opcji [Automatyczne] w pozycji [Tryb].
 • Maksymalna plama: Ustawianie maksimum dla punktu załamania. (90% do 100%)
 • Czułość: Ustawianie czułości. (Wysoki/Średni/Niski)
Ustawienie ręczne: Ustawienia przy wybranej opcji [Ręczny] w pozycji [Tryb].
 • Plama: Ustawianie punktu załamania. (75% do 105%)
 • Nachylenie: Ustawianie nachylenia załamania. (-5 (łagodne) do +5 (strome))

Tryb koloru
Ustawianie typu i poziomu kolorów.
Movie: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Movie].
Still: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Still].
Cinema: Właściwe kolory, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [Cine1].
Pro: Zbliżone odcienie kolorów do standardowej jakości obrazu profesjonalnych aparatów marki Sony (w połączeniu ze współczynnikiem gamma ITU709)
Matryca ITU709: Kolory odpowiadające normie ITU709 (w połączeniu ze współczynnikiem gamma ITU709)
Czerń i biel: Ustawianie zerowego nasycenia przy rejestrowaniu obrazów czarno-białych.
S-Gamut: Ustawienie oparte na założeniu, że obrazy zostaną poddane obróbce po zarejestrowaniu. Wykorzystywana, gdy w pozycji [Gamma] ustawiono opcję [S-Log2].

Nasycenie
Ustawianie nasycenia kolorów. (-32 do +32)

Faza koloru
Ustawianie fazy kolorów. (-7 do +7)

Głębia koloru
Ustawianie głębi kolorów dla poszczególnych faz kolorów. Ta funkcja jest bardziej skuteczna w przypadku barw chromatycznych, a mniej skuteczna w przypadku barw achromatycznych. Kolor wygląda na głębszy w miarę zwiększania wartości ustawienia w kierunku dodatnim i jaśniejszy w miarę zmniejszania wartości ustawienia w kierunku ujemnym. Funkcja ta działa nawet po ustawieniu w pozycji [Tryb koloru] opcji [Czerń i biel].
[R] -7 (jasna czerwień) do +7 (głęboka czerwień)
[G] -7 (jasna zieleń) do +7 (głęboka zieleń)
[B] -7 (jasny niebieski) do +7 (głęboki niebieski)
[C] -7 (jasny cyjan) do +7 (głęboki cyjan)
[M] -7 (jasna magenta) do +7 (głęboka magenta)
[Y] -7 (jasny żółty) do +7 (głęboki żółty)

Szczegóły
Ustawianie opcji w pozycji [Szczegóły].
Poziom: Ustawianie poziomu w pozycji [Szczegóły]. (-7 do +7)
Reguluj: Poniższe parametry można wybrać ręcznie.
 • Tryb: Wybór ustawienia autom./ręcznego. (Automatyczne (automatyczna optymalizacja) / Ręczny (Szczegóły są ustawiane ręcznie.))
 • Balans V/H: Ustawianie pionowej (V) i poziomej (H) równowagi SZCZEGÓŁÓW. (-2 (odchylenie w kierunku pionowym (V)) do +2 (odchylenie w kierunku poziomym (H)))
 • Balans B/W: Wybór równowagi między dolnym SZCZEGÓŁEM (B) a górnym SZCZEGÓŁEM (W). (Typ1 (odchylenie w stronę dolnego SZCZEGÓŁU (B)) do Typ5 (odchylenie w stronę górnego SZCZEGÓŁU (W)))
 • Limit: Ustawianie poziomu limitu parametru [Szczegóły]. (0 (Dolny poziom limitu: duże prawdopodobieństwo wprowadzenia ograniczenia) do 7 (Górny poziom ograniczenia: małe prawdopodobieństwo wprowadzenia ograniczenia))
 • Crispning: Ustawianie poziomu wyrazistości. (0 (płytki poziom wyrazistości) do 7 (głęboki poziom wyrazistości))
 • Poz. jasnych szczeg.: Ustawianie poziomu w pozycji [Szczegóły] w obszarach o dużej intensywności. (0 do 4)

Kopiuj
Kopiowanie ustawień profilu obrazu do profilu obrazu o innym numerze.
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia][Kopiuj]

Wyzeruj
Przywracanie ustawień domyślnych profilu obrazu. Nie można jednocześnie przywrócić ustawień domyślnych wszystkim ustawieniom profilu.
MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Profil zdjęcia][Wyzeruj]

Uwaga

 • Z uwagi na fakt, że wspomniane parametry są wspólne dla filmów i zdjęć, regulację ich wartości należy przeprowadzać zaraz po zmianie trybu rejestrowania obrazów.
 • W przypadku drukowania obrazów RAW z ustawieniami fotografowania, poniższe ustawienia nie są uwzględniane.
  • Poziom czerni
  • Gamma czerni
  • Białe plamy
  • Głębia koloru
 • Gdy w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [120p 100M]/[100p 100M] lub [120p 60M]/[100p 60M], w pozycji [Gamma czerni] na stałe ustawiona jest wartość „0” i pozycji tej nie można regulować.
 • Po zmianie ustawienia [Gamma], zmianie ulega dostępny zakres wartości czułości ISO.
 • Korzystając ze współczynnika gamma S-Log2, szum będzie bardziej zauważalny niż przy innych współczynnikach gamma. Jeżeli szum nadal jest widoczny nawet po przeprowadzonej obróbce obrazu, można to poprawić rejestrując obraz przy jaśniejszym ustawieniu. Jednakże w przypadku rejestrowania obrazu przy jaśniejszym ustawieniu, zakres dynamiki będzie odpowiednio węższy. W przypadku korzystania ze współczynnika S-Log2 wskazane jest wcześniejsze sprawdzenie obrazu w oparciu o ujęcie próbne.
 • Ustawienie opcji [ITU709(800%)] lub [S-Log2] może powodować wystąpienie błędu we własnej konfiguracji balansu bieli. W takim przypadku należy najpierw ustawić jasność ekspozycji, a dopiero później przeprowadzić własną konfigurację.
 • Ustawienie [ITU709(800%)] lub [S-Log2] wyłącza ustawienie [Poziom czerni].
 • Po ustawieniu parametru [Nachylenie] na +5 w pozycji [Ustawienie ręczne], w pozycji [Białe plamy] zostanie ustawiona opcja [WYŁ.].
 • S-Gamut to unikalna w produktach Sony przestrzeń barw zapewniająca szeroką gamę kolorów porównywalną z kamerami. Jednakże ustawienie S-Gamut opisywanego aparatu nie obsługuje całej przestrzeni barw S-Gamut. Jest to ustawienie realizujące odtwarzanie kolorów równoważnych z paletą kolorów S-Gamut.

[119] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćNagrywanie filmówDuża l. klatek na sek.

W przypadku rejestrowania HFR, tryb ekspozycji można wybrać w oparciu o obiekt i pożądany efekt.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Duża l. klatek na sek.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Program Auto/ Priorytet przysł./ Priorytet migawki/ Ekspoz. ręczna

[120] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyPamięć MR

Możliwość zapisu w produkcie często używanych trybów lub ustawień produktu w liczbie maksymalnie 3. Możesz przywoływać ustawienia, korzystając tylko z pokrętła trybu.

 1. Zmień ustawienia urządzenia na takie, które chcesz zachować.
 2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Pamięć MR] → odpowiedni numer.

Pozycje, które można zachować

 • Tryb fotografowania
 • Wartość przysłony (liczby F)
 • Szybkość migawki
 • Ustawienia fotografowa.
 • Skala zoomu optycznego

Aby przywołać zachowane ustawienia

Ustaw pokrętło trybu na MR, następnie naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiedni numer pamięci.

Aby zmienić zachowane ustawienia

Zmień ustawienie na odpowiednie i ponownie je zachowaj pod tym samym numerem trybu.

Uwaga

 • Nie można zarejestrować trybu przesunięcia.

[121] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyUstaw. menu funkcji

Możliwość przypisania funkcji wywoływanych naciśnięciem przycisku Fn (Funkcja).

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ustaw. menu funkcji] → przypisz funkcję do odpowiedniego miejsca.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[122] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygody Ust. przyc. Własne

Przypisanie funkcji różnym przyciskom przyspiesza wykonywanie operacji. Aby wykonać przypisaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na informacyjnym ekranie rejestrowania obrazu lub na ekranie odtwarzania.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję do odpowiedniego przycisku.

Przykłady funkcji, które mogą być przypisywane tylko za pomocą przycisków własnych

Standard:
W zależności od opcji wybranych w pozycji [Obszar ostrości] lub [Śr. AF z podążaniem], dostępne funkcje zmieniają się przy naciskaniu tego przycisku.
 • Naciśnięcie tego przycisku, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Elast. punktowy] lub [Roz. elast. punktowy], pozwala zmienić pozycję obszaru ostrości.
 • Naciśnięcie tego przycisku, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Środek] a w pozycji [Śr. AF z podążaniem] ustawiona jest opcja [WŁ.], spowoduje aktywowanie funkcji [Śr. AF z podążaniem].

Uwaga

 • Pewnych funkcji nie można przypisać do niektórych przycisków.

[123] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygody Funkcja pierścienia sterowania

Po przypisaniu funkcji do pierścienia sterowania można uruchomić tę funkcję obracając po prostu pierścieniem sterowania, gdy wyświetlany jest ekran z informacjami dotyczącymi rejestrowania obrazów.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne][Pierścień sterujący] → odpowiednie ustawienie.

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Tryb ostrości] wybrano ustawienie [Ostrość DMF] lub [Ostrość ręczna], nie można wywołać przypisanej funkcji. Pierścienia sterowania można używać do ręcznego ustawiania ostrości.
 • Gdy używana jest funkcja [Kreatywność fotogr.], nie można wywołać przypisanej funkcji.

[124] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku C

Po przypisaniu funkcji do przycisku C, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając przycisk C, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.)[Ust. przyc. Własne][Przycisk C] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[125] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku środkowego

Po przypisaniu funkcji do środkowego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając środkowy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) [Ust. przyc. Własne] [Przycisk środkowy] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[126] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku lewego

Po przypisaniu funkcji do lewego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając lewy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] [Przycisk w lewo] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[127] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćDostosowanie funkcji wykonywania zdjęć dla wygodyFunkcja przycisku prawego

Po przypisaniu funkcji do prawego przycisku, możesz wykorzystać tę funkcję, po prostu naciskając prawy przycisk, gdy wyświetlany jest ekran danych wykonywania zdjęć.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] [Przycisk w prawo] → odpowiednie ustawienie.

Funkcje, które można przypisać, są wyświetlane na ekranie wyboru elementu konfiguracji.

[128] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaKreatywność fotogr.

[Kreatywność fotogr.] to tryb umożliwiający intuicyjną obsługę aparatu z poziomu odmiennego ekranu. Przy ustawionym trybie (Inteligentna auto) lub (Lepsza automatyka), można łatwo zmieniać ustawienia i rejestrować obrazy.

 1. Ustaw pokrętło trybu na (Tryb auto).
 2. Ustawić tryb rejestrowania obrazu na (Inteligentna auto) lub (Lepsza automatyka).
 3. Nacisnąć (Kreatywność fotogr.) na pokrętle sterowania.
 4. Pokrętłem sterowania wybrać element, który ma być zmieniony.
  (Nieo. tło):
  Ustawia rozmycie tła.
  (Jasność):
  Regulacja jasności.
  (Kolor):
  Regulacja koloru.
  (Jaskrawość):
  Regulacja intensywności.
  (Efekt wizualny):
  Można wybrać właściwy efekt i rejestrować obrazy o określonej teksturze.
 5. Wybrać odpowiednie ustawienia.
  • Z niektórych ustawień można korzystać łącznie powtarzając czynności opisane w punktach 4 i 5.
  • Aby przywrócić ustawienia domyślne zmienionym ustawieniom, naciśnij przycisk C/ (Usuwanie). W pozycjach (Nieo. tło), (Jasność), (Kolor) i (Jaskrawość) ustawiono opcję [AUTO], a w pozycji (Efekt wizualny) - opcję .
 6. W przypadku rejestrowania zdjęć: Nacisnąć przycisk migawki.
  W przypadku nagrywania filmów: Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

Uwaga

 • Gdy w pozycji [Jakość] wybrano ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG], nie można korzystać z funkcji [Kreatywność fotogr.].
 • W przypadku nagrywania filmów przy użyciu funkcji [Kreatywność fotogr.], można zmieniać tylko ustawienia (Nieo. tło).
 • Po przełączeniu trybu rejestrowania obrazu na [Inteligentna auto] lub [Lepsza automatyka] i wyłączeniu opisywanego produktu, zmienionym ustawieniom zostaną przywrócone wartości domyślne.
 • Jeżeli w trybie rejestrowania obrazu [Lepsza automatyka] wykorzystywana jest funkcja [Kreatywność fotogr.], opisywany produkt nie przeprowadza obróbki polegającej na nakładaniu obrazów.

[129] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaUśmiech/Wykr. tw.

Wykrywa twarze i zmienia automatycznie ustawienia ostrości, ekspozycji, lampy błyskowej i uruchomienia przetwarzania obrazu.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Uśmiech/Wykr. tw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana.

Wł. (rejestr. twarzy):
Wykrywa zarejestrowaną twarz z wyższym priorytetem przy użyciu funkcji [Rejestracja twarzy].

WŁ.:
Wykrywa twarz bez przypisania wyższego priorytetu zarejestrowanej twarzy.

Zdj. z uśmiechem:
Automatycznie wykrywa uśmiech i robi zdjęcie.

Ramka wykrywania twarzy

 • Gdy urządzenie wykrywa twarz, pojawia się szara ramka wykrywania twarzy. Gdy urządzenie ustali, że autofokus jest włączony, ramka wykrywania twarzy zmienia kolor na biały. Gdy wciśniesz przycisk migawki do połowy, ramka zmienia kolor na zielony.
 • W przypadku zarejestrowania priorytetu kolejności dla poszczególnych twarzy z wykorzystaniem funkcji [Rejestracja twarzy], w opisywanym produkcie zostanie automatycznie wybrana twarz o najwyższym priorytecie i ramka wykrycia twarzy wokół tej twarzy zmieni kolor na biały. Ramki wykrywania twarzy w przypadku zarejestrowanych twarzy zmieniają kolor na czerwonawo-purpurowy.

Wskazówki dotyczące efektywnego wykrywania uśmiechu

 • Nie należy chować oczu za grzywką, oczy powinny być zwężone.
 • Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp.
 • Twarz powinna znajdować się na wprost urządzenia i w miarę możliwości na tym samym poziomie.
 • Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech łatwiej wykryć, gdy widoczne są zęby.
 • Jeżeli naciśniesz przycisk migawki w trybie zdjęcia z uśmiechem, urządzenie wykona zdjęcie. Potem powraca do trybu zdjęcia z uśmiechem.

Wskazówka

 • Gdy funkcja [Uśmiech/Wykr. tw.] jest ustawiona na [Zdj. z uśmiechem], możesz wybrać czułość wykrywania uśmiechu spośród opcji [Włączony: Lekki uśmiech], [Włączony: Normalny uśmiech] lub [Włączony: Szeroki uśmiech].

Uwaga

 • Z funkcji Wykrywanie twarzy nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
  • Funkcje zoomu inne niż optyczny
  • [Rozległa panorama]
  • Opcja [Efekt wizualny] ma ustawienie [Posteryzacja].
  • W przypadku korzystania z funkcji [Powiększenie].
  • Opcja [Wybór sceny] ma ustawienie [Krajobraz], [Nocny widok] lub [Zachód słońca].
  • W pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [120p]/[100p].
 • Można wykrywać maksymalnie osiem twarzy.
 • W określonych warunkach urządzenie może w ogóle nie wykrywać twarzy lub przypadkowo uznać inne obiekty za twarze.
 • Jeśli urządzenie nie może wykryć twarzy, ustaw czułość wykrywania uśmiechu.
 • W przypadku śledzenia twarzy z użyciem funkcji [AF z podążaniem] przy uruchomionej funkcji Zdjęcie z uśmiechem, wykrywane będą tylko uśmiechy na tej twarzy.

[130] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaEf. gładkiej skóry (zdjęcie)

Ustawianie efektu gładkiej skóry w funkcji Wykrywanie twarzy.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Ef. gładkiej skóry] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Nie wykorzystuje funkcji [Ef. gładkiej skóry].

WŁ.:
Wykorzystuje funkcję [Ef. gładkiej skóry].

Wskazówka

 • Gdy opcja [Ef. gładkiej skóry] jest ustawiona na [WŁ.], możesz wybrać poziom efektu.Wybierz poziom efektu naciskając prawą lub lewą sekcję pokrętła sterowania.

Uwaga

 • Funkcja [Ef. gładkiej skóry] jest niedostępna przy opcji [RAW] w pozycji [Jakość].

[131] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRejestracja twarzy (Nowa rejestracja)

Jeśli uprzednio zarejestrujesz twarze, urządzenie może wykrywać zarejestrowaną twarz jako priorytet, gdy opcja [Uśmiech/Wykr. tw.] jest ustawiona na [Wł. (rejestr. twarzy)].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Nowa rejestracja].
 2. Ustaw ramkę prowadzącą na twarz, która ma być zarejestrowana, i naciśnij przycisk migawki.
 3. Gdy pojawi się komunikat potwierdzenia, wybierz [Enter].

Uwaga

 • Można zarejestrować maksymalnie osiem twarzy.
 • Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu. Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.

[132] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRejestracja twarzy (Zmiana kolejności)

Gdy wiele twarzy zostanie zarejestrowanych z tym samym priorytetem, pierwszeństwo będzie miała twarz zarejestrowana jako pierwsza. Możesz zmienić kolejność priorytetów.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Zmiana kolejności].
 2. Zaznacz twarz, której priorytet ma ulec zmianie.
 3. Wybierz miejsce docelowe.

[133] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRejestracja twarzy (Kasuj)

Usuwa zarejestrowaną twarz.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Rejestracja twarzy] [Kasuj].
  Gdy wybierzesz opcję [Usuń wszyst], możesz usunąć wszystkie zarejestrowane twarze.

Uwaga

 • Nawet, jeśli użyjesz funkcji [Kasuj], dane zarejestrowanych twarzy pozostają w urządzeniu. Aby usunąć dane zarejestrowanych twarzy z urządzenia, wybierz funkcję [Usuń wszyst].

[134] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRed.czerw.oczu

Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa uruchamiana jest co najmniej dwa razy w celu ograniczenia efektu czerwonych oczu występującego podczas pracy z lampą błyskową.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Red.czerw.oczu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Lampa błyskowa jest zawsze uruchamiana w celu ograniczenia efektu czerwonych oczu.

WYŁ.:
Nie jest stosowana redukcja czerwonych oczu.

Uwaga

 • Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego, czy patrzyła na przedbłysk.

[135] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaAuto. kadrowanie (zdjęcie)

Gdy urządzenie wykrywa i wykonuje zdjęcia twarzy, obiektów w trybie makro lub obiektów śledzonych w opcji [AF z podążaniem], automatycznie przycina zdjęcie, aby uzyskać właściwą kompozycję, a potem je zapisuje. Zapisywane są oba obrazy – przycięty i nieprzycięty. Obraz przycięty jest zapisywany w tym samym rozmiarze co plik wyjściowy.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Auto. kadrowanie] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ.:
Nie przycina obrazów.
Automatyczne:
Automatycznie przycina obrazy, aby uzyskać właściwą kompozycję.

Uwaga

 • Przycięcie obrazu może nie zapewnić najlepszej kompozycji kadru ze względu na warunki otoczenia.
 • Opcji [Auto. kadrowanie] nie można ustawić w przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż optyczny.
 • Funkcji [Auto. kadrowanie] nie można ustawić, gdy w pozycji [Jakość] ustawiono opcję [RAW] lub [RAW & JPEG].

[136] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaSteadyShot (zdjęcie)

Określa, czy ma być wykorzystywana funkcja SteadyShot.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [SteadyShot] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Wykorzystywana jest funkcja [SteadyShot].

WYŁ.:
Funkcja [SteadyShot] nie jest wykorzystywana.

Zalecamy, aby ustawić opcję [WYŁ.], gdy stosowany jest statyw.

[137] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRed.sz.dł.naśw. (zdjęcie)

Po ustawieniu 1/3-sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki (zdjęcia przy długim czasie ekspozycji), funkcja redukcji szumów jest włączona przez okres odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy funkcja ta jest włączona, występowanie ziarna typowe dla długich ekspozycji zostaje ograniczone.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Red.sz.dł.naśw.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Redukcja szumów jest uruchamiana przez czas odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa redukcja szumów, pojawia się komunikat i nie można wykonać następnego zdjęcia. Opcję tę należy wybrać, gdy priorytetem jest jakość obrazu.
WYŁ.:
Redukcja szumów nie jest uruchamiana. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.

Uwaga

 • W następujących sytuacjach redukcja szumów może nie zostać uruchomiona, nawet jeśli w pozycji [Red.sz.dł.naśw.] ustawiono opcję [WŁ.]:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Rozległa panorama].
  • Opcja [Tryb pracy] ma ustawienie [Zdjęcia seryjne], [Zdj. ser. pier. czasu] lub [Bracket seryjny].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Wybór sceny] i wybrano opcję [Sporty], [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań].
  • Czułość ISO jest ustawiona na [Wieloklatk. red. sz.].
 • W pozycji [Red.sz.dł.naśw.] nie można ustawić opcji [WYŁ.] w trybie rejestrowania obrazu [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka] lub [Wybór sceny].
 • W pewnych warunkach fotografowania, w aparacie może nie zostać przeprowadzona redukcja szumów, nawet przy czasie otwarcia migawki dłuższym niż 1/3 sek.

[138] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaRed.sz.wys.ISO (zdjęcie)

Przy wykonywaniu zdjęć z wysokim ISO aparat redukuje szumy, które stają się tym wyraźniejsze, im wyższa jest czułość urządzenia. Podczas przetwarzania redukcji szumów może pojawić się komunikat – nie można w tym czasie wykonywać kolejnych zdjęć, dopóki komunikat jest widoczny.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) [Red.sz.wys.ISO] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Normalna:
Włącza zwykłą redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
Niska:
Włącza średnią redukcję szumów wysokiej czułości ISO.
WYŁ.:
Wyłącza redukcję szumów wysokiej czułości ISO. Opcję tę należy wybrać, gdy ważniejszy jest krótszy odstęp czasu między kolejnymi zdjęciami.

Uwaga

 • Ustawienie [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępne w następujących sytuacjach:
  • W trybie fotografowania [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Wybór sceny] lub [Rozległa panorama].
 • Ustawienie [Red.sz.wys.ISO] nie jest dostępne w przypadku obrazów RAW.

[139] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWpisz datę (zdjęcie)

Określa, czy zapisać datę wykonania na zdjęciu.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) [Wpisz datę] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Zapisuje datę wykonania.
WYŁ.:
Nie zapisuje daty wykonania.

Uwaga

 • Jeśli zdjęcia zostaną zapisane z datą, nie można będzie już jej usunąć.
 • W przypadku ustawienia w produkcie nadruku dat i drukowania obrazów z wykorzystaniem komputerów lub drukarek, daty będą drukowane podwójnie.
 • Zapisany czas wykonania zdjęcia nie może być nałożony na zdjęcie.
 • Ustawienie [Wpisz datę] nie jest dostępne w przypadku obrazów RAW.

[140] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaPrzestrzeń barw (zdjęcie)

Sposób, w jaki barwy przedstawiane są jako kombinacja liczb lub zakres reprodukcji barw oznacza się mianem „przestrzeni barw”. Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od przeznaczenia zdjęcia.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Przestrzeń barw] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

sRGB:
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego. W przypadku zwykłego fotografowania, gdy zdjęcia będą drukowane bez żadnych modyfikacji, należy używać ustawienia [sRGB].
AdobeRGB:
Ta przestrzeń barw charakteryzuje się szerokim zakresem odtwarzanych kolorów. Gdy duża część obiektu jest jaskrawo zielona lub czerwona, przydatna jest przestrzeń Adobe RGB. Nazwa pliku obrazu rozpoczyna się od „_DSC”.

Uwaga

 • [AdobeRGB] przeznaczona jest do aplikacji lub drukarek obsługujących zarządzanie kolorami oraz przestrzeń barw DCF2.0. Zdjęcia mogą być drukowane i wyświetlane w nieprawidłowych kolorach, jeśli są stosowane aplikacje lub drukarki, które nie obsługują przestrzeni barw Adobe RGB.
 • Obrazy zarejestrowane z użyciem przestrzeni [AdobeRGB] wyświetlane na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, mają niskie nasycenie.

[141] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaLinia siatki

Określa, czy ma być wyświetlana siatka. Siatka pomaga w kompozycji kadru.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Linia siatki] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Siatka 3x3:
Umieszczenie głównych obiektów w pobliżu linii siatki dzielących obraz na trzy części zapewnia dobrą kompozycję zdjęcia.

Siatka kwadratowa:
Siatki kwadratowe ułatwiają sprawdzenie wypoziomowania kompozycji kadru. Jest to przydatne przy ocenie jakości kompozycji podczas fotografowania krajobrazów, obiektów w zbliżeniu lub ujęć podwójnych.

Siatka przek+kwad.:
Umieszczenie obiektu na linii przekątnej może wyrażać silne pozytywne emocje.

WYŁ.:
Linia siatki nie jest wyświetlana.

[142] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaAuto podgląd

Możesz sprawdzić zapisane zdjęcie na ekranie zaraz po jego wykonaniu. Możesz również ustalić czas wyświetlania zdjęć w autopodglądzie.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Auto podgląd] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

10 s/5 s/2 s:
Wyświetla zapisane zdjęcie na ekranie zaraz po jego wykonaniu przez określony czas. Jeśli skorzystasz z funkcji powiększania podczas autopodglądu, możesz sprawdzić obraz w powiększeniu.
WYŁ.:
Nie wyświetla autopodglądu.

Uwaga

 • Przy powiększaniu zdjęcia, które jest przetwarzane, chwilowo może być wyświetlane zdjęcie wyjściowe, a dopiero potem zdjęcie powiększone.
 • DISP (Ustawienia wyświetlania) są stosowane do autopodglądu.

[143] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWyś. podgl. na żywo

Określa, czy obrazy mają być wyświetlane na ekranie z widocznym efektem kompensacji ekspozycji, balansu bieli, [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Wyś. podgl. na żywo] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Efekt ustawień Wł.:
Wyświetla podgląd na żywo w warunkach zbliżonych do tego, jak będzie wyglądało zdjęcie po zastosowaniu wszystkich ustawień. Ustawienie to jest przydatne, gdy chcesz robić zdjęcia, sprawdzając rezultaty na ekranie podglądu.

Efekt ustawień Wył.:
Wyświetla podgląd na żywo, bez efektów kompensacji ekspozycji, balansu bieli, opcji [Strefa twórcza] lub [Efekt wizualny]. Przy tym ustawieniu można łatwo sprawdzić kompozycję kadru.
Podgląd na żywo jest zawsze wyświetlany z odpowiednią jasnością, nawet w trybie [Ekspozycji ręcznej].
Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] na ekranie Live View będzie widoczna ikona .

Uwaga

 • Gdy tryb fotografowania ustawiony jest na [Inteligentna auto], [Lepsza automatyka], [Rozległa panorama], [Film] lub [Wybór sceny], opcji [Wyś. podgl. na żywo] nie można ustawić na [Efekt ustawień Wył.].
 • Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] ma ustawienie [Efekt ustawień Wył.], jasność wykonanego zdjęcia będzie inna niż jasność podglądu na żywo.

Wskazówka

 • W przypadku stosowania zewnętrznych lamp błyskowych, np. lamp studyjnych, podgląd może być zbyt ciemny w przypadku niektórych ustawień szybkości migawki. Gdy opcja [Wyś. podgl. na żywo] jest ustawiona na [Efekt ustawień Wył.], podgląd na żywo będzie jasny, aby można było łatwo sprawdzić kompozycję kadru.

[144] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaJasne monitorow.

Umożliwia korektę kompozycji w przypadku rejestrowania obrazu przy słabym oświetleniu. Wydłużając czas ekspozycji, można sprawdzić kompozycję w wizjerze/na monitorze nawet w ciemnych miejscach, na przykład pod nocnym niebem.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Jasne monitorow.] do odpowiedniego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [Jasne monitorow.] , po czym zrób zdjęcie.
  • Poziom jasności uzyskany w efekcie działania funkcji [Jasne monitorow.] będzie utrzymywać się dalej po zrobieniu zdjęcia.
  • Aby przywrócić normalną jasność monitora, ponownie naciśnij jeden raz przycisk, do którego została przypisana funkcja [Jasne monitorow.].

Uwaga

 • W trakcie działania funkcji [Jasne monitorow.], [Wyś. podgl. na żywo] zostanie automatycznie przełączone na [Efekt ustawień Wył.] i wartości ustawień, na przykład kompensacja ekspozycji, nie będą znajdowały odzwierciedlenia przy wyświetlaniu Live View. Korzystanie z funkcji [Jasne monitorow.] wskazane jest jedynie w ciemnych miejscach.
 • Funkcja [Jasne monitorow.] zostanie automatycznie anulowana w poniższych sytuacjach:
  • Po wyłączeniu aparatu.
  • Po obróceniu pokrętła trybu.
  • Przy ustawionym innym trybie ogniskowej niż ręczne ustawianie ostrości.
  • Gdy opcja [Wspomaganie MF] jest ustawiona na [WŁ.].
  • Po wybraniu opcji [Powiększenie].
 • W trakcie działania funkcji [Jasne monitorow.] czas otwarcia migawki może być dłuższy niż zwykle podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

[145] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaFINDER/MONITOR

Ustawianie sposobu przełączania wyświetlania pomiędzy wizjerem elektronicznym a ekranem.

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [FINDER/MONITOR] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Gdy spojrzysz w wizjer elektroniczny, wyświetlanie automatycznie przełącza się na wizjer elektroniczny.
Wizjer:
Przełączanie pomiędzy wyświetlaniem obrazu w wizjerze elektronicznym a wyświetlaniem obrazu na ekranie odbywa się przez wysunięcie/wsunięcie chowanego wizjera. Po wsunięciu wizjera elektronicznego obraz będzie wyświetlany tylko na ekranie. Po wysunięciu wizjera elektronicznego ekran zostanie wyłączony, a obraz będzie wyświetlany tylko w wizjerze elektronicznym.

Uwaga

 • Przy schowanym wizjerze elektronicznym obrazy są zawsze wyświetlane na ekranie bez względu na ustawienie [FINDER/MONITOR].

[146] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWyzwal. bez karty

Ustawianie, czy migawka może być zwalniana bez włożonej karty pamięci, czy nie.

 1. MENU(Ustawienia niestandard.) → [Wyzwal. bez karty] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Aktywne:
Pozwala zwalniać migawkę, nawet jeśli nie włożono karty pamięci.
Nieaktywne:
Nie pozwala zwalniać migawki bez włożonej karty pamięci.

Uwaga

 • Jeżeli nie włożono karty pamięci, rejestrowane obrazy nie będą zapisywane.
 • Ustawienie domyślne to [Aktywne]. Przed przystąpieniem do faktycznego rejestrowania obrazów wskazany jest wybór opcji [Nieaktywne].

[147] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaTyp migawki (zdjęcie)

Można ustawić, czy obraz ma być rejestrowany z użyciem migawki mechanicznej lub migawki elektronicznej.

 1. MENU→ (Ustawienia niestandard.)→[Typ migawki]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Rodzaj migawki jest przełączany automatycznie w oparciu o warunki fotografowania i czas otwarcia migawki.
Migawka mechanicz.:
Fotografowanie tylko z użyciem migawki mechanicznej.
Migawka elektronicz.:
Fotografowanie tylko z użyciem migawki elektronicznej.

Dostępność fotografowania z lampą błyskową, czas otwarcia migawki oraz fotografowanie z dźwiękiem migawki lub bez przy poszczególnych ustawieniach podano poniżej.

Migawka mechanicz.

 • Lampa błyskowa:
 • Czas otwarcia migawki: BULB do 1/2000 sekundy *2
 • Dźwięk migawki: dźwięk migawki mechanicznej i dźwięk migawki elektronicznej *3

Migawka elektronicz.

 • Lampa błyskowa: *1
 • Czas otwarcia migawki: 30 sekund do 1/32000 sekundy *2
 • Dźwięk migawki: dźwięk migawki elektronicznej *3

*1 W przypadku fotografowania z lampą błyskową, czas otwarcia migawki jest ograniczony do 1/100 sekundy lub dłużej.

*2 Zakres czasów otwarcia migawki, jakie można ustawić, zależy od trybu fotografowania.

*3 Aby wyłączyć dźwięk migawki elektronicznej, w pozycji [Sygnały audio] należy ustawić [WYŁ.].

Wskazówka

 • W poniższych sytuacjach w pozycji [Typ migawki] należy ustawić [Automatyczne] lub [Migawka elektronicz.].
  • W przypadku fotografowania z użyciem szybkiej migawki w warunkach jasnego oświetlenia, na przykład na zewnątrz w jasnym słońcu, na plaży lub w ośnieżonych górach.
  • Gdy zależy nam na zwiększeniu szybkości zdjęć seryjnych oraz zdjęć seryjnych z priorytetem czasu otwarcia migawki.
 • W poniższych sytuacjach w pozycji [Typ migawki] należy ustawić [Automatyczne] lub [Migawka mechanicz.].
  • Gdy chcemy używać lampy błyskowej przy czasie otwarcia migawki krótszym niż 1/100 sekundy.
  • Gdy problemem są zniekształcenia na obrazie spowodowane ruchem obiektu lub poruszaniem aparatu.

Uwaga

 • W przypadku fotografowania z użyciem migawki elektronicznej, na obrazie mogą występować zniekształcenia spowodowane ruchem obiektu lub poruszeniem aparatu.
 • Podczas fotografowania z użyciem migawki elektronicznej w warunkach migającego oświetlenia, na przykład oświetlenia fluorescencyjnego lub chwilowego (błysk lampy innego aparatu), mogą pojawiać się cienie w postaci naprzemiennych jaśniejszych i ciemniejszych pasów.
 • W rzadkich przypadkach, dźwięk migawki może być generowany przy wyłączaniu zasilania, nawet jeśli w pozycji [Typ migawki] ustawiono opcję [Migawka elektronicz.]. Nie świadczy to jednak o usterce.
 • W poniższych sytuacjach będzie uruchamiana migawka mechaniczna, nawet jeśli w pozycji [Typ migawki] ustawiono [Migawka elektronicz.].
  • Opcja [Balans bieli] ma ustawienie [Nastaw.własne].
  • [Rejestracja twarzy]
 • Poniższe funkcje są niedostępne, gdy w pozycji [Typ migawki] ustawiono [Migawka elektronicz.].
  • Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji
  • Rejestrowanie w trybie Bulb
 • Ustawienie [Typ migawki] może zostać anulowane w przypadku fotografowania z użyciem funkcji pobranej z PlayMemories Camera Apps.

[148] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzenia Blokada kółka

Można wybrać ustawienie, czy pokrętło ma być blokowane naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku Fn (Funkcja).

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Blokada kółka] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zablokuj:
Blokowanie pokrętła sterowania.
Odblokuj:
Pokrętło sterowania nie będzie blokowane nawet w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku Fn (Funkcja).

Wskazówka

 • Możesz zwolnić [Blokada kółka], przytrzymując wciśnięty przycisk Fn (Funkcja).

[149] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaWyłącz monitor

Po naciśnięciu przycisku z przypisaną funkcją [Wyłącz monitor], monitor staje się czarny, a wyświetlanie na ekranie jest zablokowane z ustawieniem [Brak informacji].

 1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Wyłącz monitor] do odpowiedniego przycisku.
 2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [Wyłącz monitor].

Uwaga

 • Nawet uruchomienie polecenia [Wyłącz monitor] nie powoduje wyłączenia podświetlenia monitora. Aby wyłączyć podświetlenie, należy przy użyciu funkcji [FINDER/MONITOR] przełączyć tryb wyświetlania na monitorze na tryb wyświetlania w wizjerze.

[150] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji wykonywania zdjęćUstawienie innych funkcji urządzeniaFiltr ND

Jeśli stosujesz filtr ND, ilość światła wpadającego do aparatu jest zmniejszona. Możesz zmniejszyć szybkość migawki i wartość przysłony, aby uzyskać lepszą ekspozycję.

 1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Filtr ND] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Automatycznie włącza filtr ND w zależności od trybu fotografowania i jasności.

WŁ.:
Zawsze korzysta z [Filtr ND].

WYŁ.:
Wyłącza funkcję [Filtr ND].

Wskazówka

 • Gdy filtr ND jest włączony, u dołu ekranu wyświetlana jest odpowiednia ikona.

[151] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćWyświetlanie zdjęć

Wyświetla zapisane zdjęcia.

 1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć tryb odtwarzania.
 2. Wybierz obraz pokrętłem sterowania.

Wskazówka

 • Urządzenie tworzy plik bazy danych obrazów na karcie pamięci, służący do zapisywania i odtwarzania obrazów. Obraz, który nie jest zarejestrowany w pliku bazy danych obrazów, może nie być prawidłowo wyświetlany. Aby wyświetlić obrazy wykonane innym urządzeniem, zarejestruj je w bazie danych obrazów za pomocą MENU [Ustawienia][Odz. bazę dan. obr.].

[152] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćZoom przy wyświetlaniu

Powiększa wyświetlany obraz.

 1. Wyświetlić obraz, który ma być powiększony, a następnie przesunąć dźwignię W/T (zoom) w stronę T.
  • Przesunąć dźwignię W/T (zoom) w stronę W, aby wyregulować skalę zoomu.
  • W podglądzie zostanie wyświetlony powiększony fragment obrazu, na którym była ustawiana ostrość w aparacie podczas robienia zdjęcia. Jeżeli nie można uzyskać informacji o miejscu ostrości, aparat powiększy środek obrazu.
 2. Wybierz obszar, który chcesz powiększyć, naciskając górną/dolną/prawą/lewą stronę pokrętła sterowania.
 3. Naciśnij przycisk MENU lub w środku pokrętła sterowania, aby wyjść z trybu odtwarzania z zoomem.

Wskazówka

 • Możesz również powiększyć wyświetlany obraz przy użyciu MENU.

Uwaga

 • Nie można powiększać filmów.

[153] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćIndeks obrazów

W trybie odtwarzania możesz wyświetlać wiele obrazów jednocześnie.

 1. W trakcie odtwarzania obrazu przesuń dźwignię W/T (zoom) w stronę W.
  Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć
  MENU(Odtwarzanie) → [Indeks obrazów] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

9 obrazów/25 obrazów


Aby powrócić do trybu wyświetlania pojedynczego obrazu

Wybierz odpowiedni obraz, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania.


Szybkie wyświetlanie właściwego obrazu

Wybierz pasek z lewej strony ekranu indeksu zdjęć za pomocą pokrętła sterowania, a następnie naciśnij górną lub dolną stronę pokrętła sterowania. Gdy pasek ten jest zaznaczony, ekran kalendarza lub ekran wyboru folderu można wyświetlić naciśnięciem w środku. Poza tym możesz przełączyć tryb oglądania, wybierając ikonę.

[154] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie zdjęćWłączanie wyświetlania na ekranie (podczas odtwarzania)

Włącza wyświetlanie na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).
  • Po każdorazowym naciśnięciu przycisku DISP informacje wyświetlane na ekranie zmieniają się w następującej kolejności „Wyśw. inn. inf.HistogramBrak informacjiWyśw. inn. inf.”.
  • DISP (Ustawienia wyświetlania) są stosowane do autopodglądu.

Uwaga

 • Histogram nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:
  • Podczas odtwarzania filmów
  • Podczas przewijania zdjęć panoramicznych
  • Podczas pokazu slajdów
  • Widok foldera (MP4)
  • Widok AVCHD
  • Widok XAVC S 4K
  • Widok XAVC S HD

[155] Jak korzystaćPrzeglądanieUsuwanie zdjęćUsuwanie wyświetlanego obrazu

Wyświetlane zdjęcie można usunąć.

 1. Wyświetl zdjęcie, które chcesz usunąć.
 2. Naciśnij przycisk (Usuń).
 3. Wybierz [Kasuj] za pomocą pokrętła sterowania, a potem naciśnij na środku pokrętła sterowania.

[156] Jak korzystaćPrzeglądanieUsuwanie zdjęćUsuwanie wielu wybranych zdjęć

Możesz usunąć jednocześnie kilka wybranych zdjęć.

 1. MENU(Odtwarzanie) → [Kasuj] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Usuwa wybrane zdjęcia.

(1) Wybierz zdjęcia do usunięcia, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

(2) Aby usunąć inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU[OK] → Naciśnij na środku.

Wszyst. w tym folderze:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Usuwa wszystkie zdjęcia z wybranego okresu.

Wskazówka

 • Wykonaj polecenie [Formatuj], aby usunąć wszystkie obrazy, również te chronione.

Uwaga

 • Opcje menu, jakie można wybrać, zależą od ustawienia [Tryb oglądania].

[157] Jak korzystaćPrzeglądanieOdtwarzanie filmówOdtwarzanie filmów

Odtwarza zapisane filmy.

 1. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
 2. Wybierz film do odtwarzania za pomocą pokrętła sterowania.
 3. Aby odtwarzać filmy, naciśnij na środku.

Funkcje dostępne podczas odtwarzania filmów

Możesz dokonać ustawień wolnego odtwarzania oraz głośności, itp., naciskając dolną część pokrętła sterowania.

 • : Odtwarzanie
 • : Pauza
 • : Przewijanie do przodu
 • : Przewijanie do tyłu
 • : Odtwarzanie do przodu w zwolnionym tempie
 • : Odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie
 • : Następny plik filmu
 • : Poprzedni plik filmu
 • : Wyświetlanie następnego kadru
 • : Wyświetlanie poprzedniego kadru
 • : Wideo w ruchu (Prezentacja śladu obiektu w ruchu.)
 • : Regulacja poziomu głośności
 • : Zamknięcie panelu sterowania

Wskazówka

 • Podczas pauzy dostępne są: odtwarzanie do przodu w zwolnionym tempie, odtwarzanie do tyłu w zwolnionym tempie, wyświetlanie następnej klatki oraz wyświetlanie poprzedniej klatki.

[158] Jak korzystaćPrzeglądanieOdtwarzanie filmówWideo w ruchu

Ślad obiektu poruszającego się z dużą szybkością widoczny jest w formie obrazu stroboskopowego.

 1. W trakcie odtwarzania filmu nacisnąć dolną sekcję pokrętła sterowania, po czym wybrać .
  • Aby zakończyć odtwarzanie w trybie [Wideo w ruchu], wystarczy wybrać .
  • Jeżeli nie uda się uzyskać śladu, wówczas można zmienić odstęp czasu dla operacji śledzenia korzystając z .

Uwaga

 • Obrazów utworzonych w trybie [Wideo w ruchu] nie można zapisać w formie pliku filmowego.
 • Gdy obiekt porusza się zbyt wolno albo w niewystarczającym stopniu, może nie udać się utworzyć takiego obrazu w opisywanym produkcie.

Wskazówka

 • Odstęp czasu dla operacji śledzenia obrazu można również zmienić korzystając z MENU → (Odtwarzanie) → [REG. interwału ruchu].

[159] Jak korzystaćPrzeglądaniePrzeglądanie obrazów panoramicznychWyświetlanie zdjęć panoramicznych

Urządzenie automatycznie przewija zdjęcie panoramiczne od końca do końca.

 1. Naciśnij przycisk (odtwarzanie), aby przełączyć na tryb odtwarzania.
 2. Wybierz obraz panoramiczny do wyświetlenia za pomocą pokrętła sterowania.
 3. Aby wyświetlić zdjęcie, naciśnij na środku.

  • Aby zatrzymać wyświetlanie, naciśnij ponownie na środku.
  • Aby wrócić do wyświetlania całego obrazu, naciśnij przycisk MENU.

Uwaga

 • Zdjęcia panoramiczne wykonane przy użyciu innego urządzenia mogą być wyświetlane w rozmiarze innym niż rzeczywisty lub ich przewijanie może być nieprawidłowe.

[160] Jak korzystaćPrzeglądanieDrukowanieOkreśl wydruk

Możesz wcześniej wybrać na karcie pamięci zdjęcia, które chcesz później wydrukować.

Na określonych obrazach pojawi się ikona (zlecenie wydruku). Skrót DPOF oznacza „Digital Print Order Format” (Format zlecenia wydruku zdjęcia cyfrowego).
 1. MENU (Odtwarzanie) → [Określ wydruk] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Wybór zdjęć do zlecenia wydruku.

(1) Wybierz zdjęcie i naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij , aby usunąć znak .

(2) Powtórz krok (1), aby wydrukować inne obrazy.

(3) MENU [OK] → Naciśnij na środku.

Anuluj wszyst.:
Usuwa wszystkie znaczniki DPOF.

Ustawienie druku:
Ustawianie, czy na zdjęciach opatrzonych znacznikami DPOF ma być drukowana data.

Uwaga

 • Nie możesz dodawać znacznika DPOF do następujących plików:
  • Filmy
  • Zdjęcia w formacie RAW

[161] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaTryb oglądania

Ustawia tryb oglądania (metoda wyświetlania obrazów).

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Tryb oglądania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Widok daty:
Wyświetla obrazy według daty.

Widok katalogu (Zdj.):
Wyświetla tylko zdjęcia.

Widok katalogu (MP4):
Wyświetla tylko filmy w formacie MP4.

Widok AVCHD:
Wyświetla tylko filmy w formacie AVCHD.

Widok XAVC S HD:
Wyświetla tylko filmy w formacie XAVC S HD.

Widok XAVC S 4K:
Wyświetla tylko filmy w formacie XAVC S 4K.

[162] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaObrót ekranu

Wybiera orientację przy wyświetlaniu zdjęć.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Obrót ekranu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Po obróceniu aparatu, wyświetlany obraz obracany jest automatycznie zgodnie z wykrytą orientacją aparatu.
Ręczny:
Obraz portretowy wyświetlany jest jako obraz pionowy. W przypadku ustawienia orientacji obrazu za pomocą funkcji [Obróć], obraz zostanie odpowiednio wyświetlony.
WYŁ.:
Zawsze wyświetla zdjęcia w poziomej orientacji.

[163] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaPokaz zdjęć

Automatycznie wyświetla zdjęcia w trybie ciągłym.

 1. MENU(Odtwarzanie) → [Pokaz zdjęć] → odpowiednie ustawienie.
 2. Wybierz [Enter].

Szczegóły pozycji menu

Powtórz:
Wybierz ustawienie [WŁ.], w którym zdjęcia są wyświetlane w trybie ciągłym, lub też [WYŁ.], w którym urządzenie wychodzi z pokazu slajdów po jednokrotnym wyświetleniu wszystkich zdjęć.

Interwał:
Wybierz czas wyświetlania zdjęć spośród ustawień: [1 s], [3 s] , [5 s], [10 s] lub [30 s].

Zakończenie pokazu slajdów w jego trakcie

Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć pokaz slajdów. Nie można wstrzymać pokazu slajdów.

Wskazówka

 • Możesz włączyć pokaz slajdów tylko wtedy, gdy opcja [Tryb oglądania] ma ustawienie [Widok daty] lub [Widok katalogu (Zdj.)].

[164] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaObróć

Obraca zapisane zdjęcie w lewo.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Obróć].
 2. Naciśnij na środku pokrętła sterowania.
  Zdjęcie zostanie obrócone w lewo. Zdjęcie zostanie obrócone po naciśnięciu na środku. Jeśli raz obrócisz zdjęcie, pozostanie ono obrócone nawet po wyłączeniu urządzenia.

Uwaga

 • Nie można obracać filmów.
 • Obrócenie zdjęć wykonanych innymi urządzeniami może być niemożliwe.
 • Przy wyświetlaniu obróconych zdjęć na komputerze mogą one być wyświetlane w początkowej orientacji, w zależności od użytego oprogramowania.

[165] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaChroń

Chroni zapisane obrazy przed przypadkowym usunięciem. Na chronionych obrazach wyświetlany jest znak .

 1. MENU(Odtwarzanie) → [Chroń] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele obrazów:
Włącza lub wyłącza ochronę wybranych wielu obrazów.

(1) Wybierz obrazy, które mają być chronione, a następnie naciśnij na środku pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

(2) Aby chronić inne zdjęcia, powtórz krok (1).

(3) MENU [OK] → Naciśnij na środku.

Wszyst. w tym folderze:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego folderu.
Wszystkie z tą datą:
Chroni wszystkie obrazy z wybranego okresu.
Anuluj wsz. w tym fold.:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów w wybranym folderze.
Anuluj wszyst. z tą datą:
Wyłącza ochronę wszystkich obrazów z wybranego okresu.

Uwaga

 • Opcje menu, jakie można wybrać, zależą od ustawienia [Tryb oglądania].

[166] Jak korzystaćPrzeglądanieKorzystanie z funkcji przeglądaniaEfekt upiększania

Możliwość poprawienia wyglądu zdjęcia osoby przez zastosowanie przy retuszu Efektu upiększania, stosując przykładowo wygładzenie skóry, powiększenie oczu, czy wybielenie zębów. Poziom efektu można ustawić w przedziale od 1 do 5. Obraz z zastosowanym Efektem upiększania zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny obraz nie ulegnie zmianie.

 1. MENU (Odtwarzanie) → [Efekt upiększania].
 2. Wybrać twarz, w stosunku do której ma być zastosowany Efekt upiększania.
 3. Wybrać odpowiedni efekt i przeprowadzić retuszowanie zgodnie ze sposobem obsługi w poszczególnych trybach.
  (Ton skóry):
  Regulacja koloru skóry zgodnie z upodobaniem.
  1. Korzystając z przycisków /, wybrać podstawowy kolor skóry, po czym nacisnąć .
  2. Korzystając z przycisków / zwiększyć lub zmniejszyć odcień koloru.
  (Wygładzanie skóry):
  Usuwanie ze skóry plam starczych i zmarszczek.
  Poziom efektu dostosować korzystając z przycisków /.
  (Usuwanie odblasków):
  Zredukowanie wrażenia tłustej skóry. Regulacja koloru skóry zgodnie z upodobaniem.
  Poziom efektu dostosować korzystając z przycisków /.
  (Powiększanie oczu):
  Powiększanie oczu obiektu. Rozmiar oczu dostosować korzystając z przycisków /.
  (Wybielanie zębów):
  Wybielanie zębów obiektu. Wybielenie zębów na niektórych obrazach może być niemożliwe.
  Biel zębów dostosować korzystając z przycisków /.

  Aby zastosować dwa lub więcej efektów z funkcją [Efekt upiększania] jeden po drugim, najpierw należy zastosować efekt w odniesieniu do obrazu, po czym wybrać inny efekt korzystając z przycisków /.

Uwaga

 • Funkcji [Efekt upiększania] nie można stosować w odniesieniu do następujących obrazów:
  • Obrazy panoramiczne
  • Filmy
 • Nie można zastosować Efektu upiększania w odniesieniu do bardzo małego obrazu twarzy.
 • Aby zastosować Efekt upiększania w odniesieniu do dwóch lub większej liczby twarzy, należy ponownie wybrać ten sam obraz po jednokrotnym zastosowaniu danego efektu, a następnie zastosować ten efekt w odniesieniu do innej twarzy.
 • [Efekt upiększania] może nie działać prawidłowo w przypadku niektórych obrazów.

[167] Jak korzystaćPrzeglądanieOglądanie zdjęć na telewizorzeOglądanie zdjęć na telewizorze HD

Aby przeglądać na telewizorze zdjęcia zapisane na urządzeniu, niezbędny jest przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) oraz telewizor wysokiej rozdzielczości (HD) z przyłączem HDMI.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.
  Obrazy zapisane przy użyciu urządzenia pojawią się na ekranie telewizora.

Wskazówka

 • Urządzenie jest zgodne ze standardem PhotoTV HD. Po podłączeniu urządzeń Sony zgodnych z PhotoTV HD za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), w telewizorze zostanie ustawiona jakość obrazu odpowiednia do oglądania zdjęć co pozwala cieszyć się ich niesamowitą jakością.
 • Opisywany produkt można podłączyć do urządzeń Sony zgodnych z funkcją PhotoTV HD i wyposażonych w gniazdo USB za pośrednictwem znajdującego się w zestawie przewodu micro USB.
 • PhotoTV HD umożliwia bardzo szczegółowe, fotograficzne przedstawianie subtelnych faktur i kolorów.
 • Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odpowiednim telewizorem.

Uwaga

 • Nie należy łączyć urządzenia oraz sprzętu do podłączenia przy pomocy łączy wyjściowych. Może to spowodować usterkę.
 • Czasami sprzęt dołączony do urządzenia może nie działać prawidłowo. Na przykład może nie działać wyjście wideo lub audio.
 • Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI lub oryginalnego przewodu Sony.
 • Należy używać przewodu HDMI zgodnego z gniazdem mikro HDMI opisywanego produktu i gniazdem HDMI telewizora.
 • Po ustawieniu w pozycji [Wyjście TC] opcji [WŁ.], wysyłany do telewizora lub urządzenia nagrywającego obraz może być nieprawidłowy. W takich przypadkach należy w pozycji [Wyjście TC] ustawić opcję [WYŁ.].
 • Jeżeli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane na ekranie telewizora, należy wybrać opcję [1080i], [2160p/1080p] lub [1080p] w zależności od podłączanego telewizora, korzystając kolejno z poleceń: (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Rozdzielczość HDMI].
 • W przypadku sygnału HDMI i przełączenia filmu z trybu obrazu 4K do obrazu HD lub odwrotnie, albo zmiany szybkości klatek odtwarzanego filmu, obraz może zniknąć z ekranu. Nie jest to usterka.

[168] Jak korzystaćPrzeglądanieOglądanie zdjęć na telewizorzeOglądanie zdjęć na telewizorze zgodnym z „BRAVIA” Sync

Po podłączeniu opisywanego produktu do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), funkcje odtwarzania opisywanego produktu można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

 1. Wyłącz zarówno urządzenie jak i telewizor.
 2. Połączyć gniazdo mikro HDMI opisywanego produktu z gniazdem HDMI telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 3. Włącz telewizor i przełącz sygnał wejściowy.
 4. Włączyć opisywane urządzenie.
 5. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] → [STER.PRZEZ HDMI] → [WŁ.].
 6. Naciskając przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora, wybierz właściwy tryb.

Uwaga

 • Jeżeli opisywany produkt nie jest w trybie odtwarzania, naciśnij przycisk (Odtwarzanie).
 • Tylko telewizory obsługujące „BRAVIA” Sync zapewniają funkcje SYNC MENU. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
 • Jeżeli opisywany produkt podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z poziomu pilota telewizora, należy wybrać kolejno: MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI][WYŁ.].

[169] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJasność monitora

Możesz ustawić jasność ekranu.

 1. MENU(Ustawienia) → [Jasność monitora] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Ręczny:
Ręczna regulacja jasności w zakresie –2 do +2.

Słonecz. dzień:
Ustawia jasność do zdjęć na otwartym powietrzu.

Uwaga

 • Ustawienie [Słonecz. dzień] jest zbyt jasne dla obrazów rejestrowanych w pomieszczeniach. W przypadku rejestrowania obrazów w pomieszczeniu ustaw [Jasność monitora] na [Ręczny] .
 • Jasności monitora nie można regulować w poniższych sytuacjach. Maksymalna jasność będzie wynosić [±0].
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K].
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [Ust. nagrywania] opcję [120p]/[100p].
 • Jasność monitora ma stałą wartość [-2], gdy wykorzystywane są funkcje Wi-Fi.

[170] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJasność wizjera

W przypadku korzystania z wizjera elektronicznego, jego jasność jest dobierana w opisywanym produkcie w zależności od panujących warunków otoczenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Jasność wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Ustawia jasność wizjera elektronicznego automatycznie.
Ręczny:

Ustawia jasność wizjera elektronicznego w zakresie –2 do +2.

Uwaga

 • Jasności wizjera elektronicznego nie można regulować w poniższych sytuacjach. Maksymalna jasność będzie wynosić [±0].
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K].
  • W pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD], a w pozycji [Ust. nagrywania] opcję [120p]/[100p].
 • W przypadku korzystania z funkcji Wi-Fi, nie można używać wizjera. Aparat zostanie przełączony do trybu wyświetlania na ekranie.

[171] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiTemp. barw. wizjera

Określa temperaturę barw wizjera elektronicznego.

 1. MENU (Ustawienia) → [Temp. barw. wizjera] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

-2 do +2:
Wybór „-” zmienia kolorystykę ekranu wizjera na cieplejszą, a wybór „+” – na zimniejszą.

[172] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiFunkcja zamkn. VF

Pozwala ustawić, czy zasilanie ma zostać wyłączone po schowaniu wizjera.

 1. MENU → (Ustawienia) → [Funkcja zamkn. VF] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WYŁ. zasilania:
Wyłączanie zasilania po schowaniu wizjera.
Nie WYŁĄCZA zasil.:
Zasilanie nie jest wyłączane po schowaniu wizjera.

Uwaga

 • Przed schowaniem wizjera należy wsunąć okular do wizjera. Próba wciśnięcia wizjera do aparatu z wysuniętym okularem grozi uszkodzeniem wizjera.

[173] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNastaw. głośności

Ustawianie głośności dźwięku odtwarzania filmów.

 1. MENU(Ustawienia) → [Nastaw. głośności] → odpowiednie ustawienie.

Regulacja głośności podczas odtwarzania

Naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania podczas odtwarzania filmów, aby wyświetlić panel sterowania, a potem ustaw głośność. Możesz ustawić głośność, słuchając odtwarzanego dźwięku.

[174] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSygnały audio

Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej opisywanego produktu.

 1. MENU (Ustawienia) → [Sygnały audio] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Dźwięki będą słyszalne na przykład po uzyskaniu ostrości po uprzednim naciśnięciu przycisku migawki do połowy.

Migawka:
Słyszalny będzie tylko odgłos migawki.

WYŁ.:
Nie słychać dźwięków.

Uwaga

 • Po ustawieniu w pozycji [Tryb ostrości] opcji [Ciągły AF], aparat nie będzie sygnalizował dźwiękiem ustawienia ostrości na obiekcie.

[175] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUstaw. przesyłania(Eye-Fi)

Określa, czy używać funkcji przekazywania, gdy używana jest karta Eye-Fi (dostępna w handlu). Opcja ta pojawia się po umieszczeniu karty Eye-Fi w gnieździe karty pamięci w urządzeniu.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustaw. przesyłania] → odpowiednie ustawienie.
 2. Ustaw sieć Wi-Fi lub miejsce docelowe na karcie Eye-Fi.
  Szczegółowe informacji można znaleźć w instrukcji dołączanej do karty Eye-Fi.
 3. Włóż skonfigurowaną kartę Eye-Fi do urządzenia i przystąp do robienia zdjęć.
  Zdjęcia będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem sieci Wi-Fi do komputera itp.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Włącza funkcję przesyłania.

WYŁ.:
Wyłącza funkcję przesyłania.

Wyświetlanie ekranu stanu komunikacji

: Oczekiwanie. Brak zdjęć do przesłania.

: Oczekiwanie na przekazanie

: Trwa łączenie

: Trwa przekazywanie

: Błąd

Uwaga

 • Karty Eye-Fi są sprzedawane tylko w niektórych krajach/regionach.
 • Więcej informacji na temat kart Eye-Fi można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z ich producentem lub sprzedawcą.
 • Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
 • Karty Eye-Fi obsługują funkcję komunikacji bezprzewodowej LAN. Karty Eye-Fi nie wolno wkładać do opisywanego produktu w miejscach, gdzie zabrania się ich używania, na przykład na pokładzie samolotu. Po włożeniu karty Eye-Fi do urządzenia, w pozycji [Ustaw. przesyłania] należy ustawić opcję [WYŁ.]. Gdy funkcja przesyłania ustawiona jest na [WYŁ.], na urządzeniu pojawi się symbol .
 • Tryb oszczędzania energii nie będzie działał podczas przesyłania.
 • Jeśli wyświetlany jest (błąd), wyjmij kartę pamięci i włóż ją z powrotem lub wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Ponowne pojawienie się wskaźnika może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi.
 • Na komunikację bezprzewodową LAN mogą wpływać inne urządzenia komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci, aby uzyskać połączenie.
 • Opisywane urządzenie nie obsługuje trybu Eye-Fi „Endless Memory Mode”. Przed użyciem karty Eye-Fi należy sprawdzić, czy tryb „Endless Memory Mode” jest wyłączony.

[176] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiMenu kafelkowe

Określa, czy pierwszy ekran menu zawsze będzie wyświetlany po naciśnięciu przycisku MENU.

 1. MENU (Ustawienia) → [Menu kafelkowe] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Zawsze będzie wyświetlany pierwszy ekran menu (menu kafelkowe).
WYŁ.:
Wyłącza wyświetlanie menu kafelkowego.

[177] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiPomoc pokr. trybu

Możesz wyświetlić opis trybu fotografowania, gdy przekręcisz pokrętło trybu i zmienisz ustawienia dostępne dla tego trybu fotografowania.

 1. MENU (Ustawienia) → [Pomoc pokr. trybu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Wyświetla opis pokrętła trybu.

WYŁ.:
Nie wyświetla opisu pokrętła trybu.

[178] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiPotw.kasowania

Możesz określić, czy jako domyślna opcja na ekranie potwierdzenia usuwania zdjęć ma być ustawione [Kasuj] lub [Anuluj].

 1. MENU (Ustawienia) → [Potw.kasowania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

"Kasuj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Kasuj].

"Anuluj"pierw.:
Ustawienie domyślne to [Anuluj].

[179] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJakość wyświetlania

Jakość wyświetlania można zmienić.

 1. MENU(Ustawienia) → [Jakość wyświetlania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wysoka:
Ustawia wyświetlanie w wysokiej jakości.

Standard.:
Ustawia wyświetlanie w standardowej jakości.

Uwaga

 • W przypadku ustawienia [Wysoka], zużycie energii będzie wyższe, niż w przypadku ustawienia [Standard.].

[180] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiCzas rozp. osz. ener.

Można ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania.

 1. MENU (Ustawienia) → [Czas rozp. osz. ener.] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

30 min./5 min./2 min./1 min.

Uwaga

 • W przypadku zasilania urządzenia przez USB, podczas odtwarzania pokazów slajdów, nagrywania filmów albo po podłączeniu do komputera lub telewizora, funkcja oszczędzania energii nie jest uruchamiana.

[181] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSelektor NTSC/PAL

Odtwarzanie filmów zarejestrowanych opisywanym urządzeniem na telewizorze z systemem NTSC/PAL.

 1. MENU (Ustawienia) → [Selektor NTSC/PAL] [Enter]

Uwaga

 • Po włożeniu karty pamięci, którą uprzednio sformatowano w innym systemie wideo, pojawi się komunikat informujący o konieczności ponownego sformatowania karty.
  W przypadku chęci nagrywania z wykorzystaniem innego systemu, należy ponownie sformatować kartę pamięci lub użyć innej karty.
 • Wykonanie polecenia [Selektor NTSC/PAL] i zmiana ustawienia domyślnego spowoduje, że na ekranie początkowym pojawi się komunikat „Uruchomiono w NTSC.” lub „Uruchomiono w PAL.”.

[182] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiTr. demonstracyjny

Funkcja [Tr. demonstracyjny] wyświetla automatycznie filmy nagrane na karcie pamięci (prezentacja), jeżeli przez pewien czas z poziomu aparatu nie zostanie wykonana żadna operacja. Zwykle stosuje się ustawienie [WYŁ.].

 1. MENU(Ustawienia) → [Tr. demonstracyjny] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Prezentacja odtwarzania filmu rozpocznie się automatycznie, jeśli urządzenie nie jest używane przez ok. jedną minutę. Odtwarzane są tylko chronione filmy AVCHD.
Ustaw tryb oglądania na [Widok AVCHD] i zabezpiecz film z najstarszą datą i godziną zapisu.

WYŁ.:
Prezentacja nie będzie wyświetlana.

Uwaga

 • Opcję tę można ustawić tylko wówczas, gdy urządzenie jest zasilane z zasilacza sieciowego (w zestawie).
 • Nawet przy ustawieniu [WŁ.] , na urządzeniu nie zostanie uruchomiona prezentacja, jeżeli na karcie pamięci nie nagrano żadnego filmu.
 • Przy ustawieniu [WŁ.] urządzenie nie będzie przełączane do trybu oszczędzania energii.

[183] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUstawienia TC/UB

Informacje z kodem czasowym (TC) i bitem użytkownika (UB) mogą być rejestrowane jako dane dołączane do filmów.

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] → wartość ustawienia wymagająca zmiany.

Szczegóły pozycji menu

Ust. wyświet. TC/UB:
Ustawianie wyświetlania licznika, kodu czasowego i bitu użytkownika.
TC Preset:
Ustawienie kodu czasowego.
UB Preset:
Ustawienie bitu użytkownika.
TC Format:
Ustawienie metody zapisu kodu czasowego. (Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].)
TC Run:
Ustawienie formatu zliczania w przypadku kodu czasowego.
TC Make:
Ustawienie formatu zapisu kodu czasowego na nośniku zapisu.
UB Time Rec:
Ustawianie, czy czas ma być zapisywany w formie bitu użytkownika, czy też nie.

Sposób ustawiania kodu czasowego (TC Preset)

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Obracając pokrętłem sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
  • Kod czasowy można ustawić z poniższego zakresu.
   W przypadku wyboru opcji [60i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:29 
   *W przypadku wyboru opcji [24p] można wybrać dwie ostatnie cyfry kodu czasowego będące wielokrotnością czterech z przedziału od 0 do 23 klatek.
   W przypadku wyboru opcji [50i]: 00:00:00:00 do 23:59:59:24
 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij w środku pokrętła sterowania.

Uwaga

 • W przypadku przechylenia monitora w celu zrobienia zdjęcia autoportretowego, kod czasowy i bit użytkownika nie będą wyświetlane.

Sposób resetowania kodu czasowego

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować kod czasowy (00:00:00:00).

Kod czasowy można również wyzerować (00:00:00:00) przy użyciu pilota RMT-VP1K (sprzedawany oddzielnie).

Sposób ustawiania bitu użytkownika (UB Preset)

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [UB Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Obracając pokrętłem sterowania, wybierz dwie pierwsze cyfry.
 3. Pozostałe cyfry wybierz zgodnie z tą samą procedurą, jak w punkcie 2, po czym naciśnij w środku pokrętła sterowania.

Sposób zerowania bitu użytkownika

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [UB Preset], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
 2. Naciśnij przycisk (Usuwanie), aby wyzerować bit użytkownika (00 00 00 00).

Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (TC Format*1)

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Format], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
DF:
Zapis kodu czasowego w formacie z kompensacją *2.
NDF:
Zapis kodu czasowego w formacie bez kompensacji.

*1 Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

*2 Kod czasowy oparty jest na 30 klatkach na sekundę. Przy długich czasach nagrywania pomiędzy rzeczywistym czasem a kodem czasowym pojawia się jednak pewna różnica, ponieważ częstotliwość klatek w obrazowym sygnale NTSC wynosi około 29,97 klatki na sekundę. Kompensacja koryguje tę różnicę, aby zrównać kod czasowy z rzeczywistym czasem. W przypadku kompensacji, co minutę są usuwane pierwsze 2 numery klatek za wyjątkiem klatek z co dziesiątej minuty. Kod czasowy bez wspomnianej korekty określany jest mianem kodu bez kompensacji.

 • W przypadku zapisu w formacie 4K/24p lub 1080/24p, na stałe ustawiona jest opcja [NDF] .

Sposób wyboru formatu zliczania kodu czasowego (TC Run)

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Run], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
Rec Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego tylko podczas nagrywania. Zapis kodu czasowego jest kontynuowany od ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania.
Free Run:
Ustawianie trybu krokowego dla kodu czasowego przyrastającego przez cały czas niezależnie od trybu pracy aparatu.

 • Kod czasowy może nie być rejestrowany sekwencyjnie w następujących sytuacjach, nawet wówczas gdy kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run] .
  • Po zmianie formatu zapisu.
  • Po wyjęciu nośnika zapisu.

Sposób wyboru metody zapisu kodu czasowego (TC Make)

 1. MENU → (Ustawienia) → [Ustawienia TC/UB] [TC Make], następnie naciśnij w środku pokrętła sterowania.
Preset:
Nagrywanie ustawionego na nowo kodu czasowego na nośniku zapisu.
Regenerate:
Odczyt z nośnika zapisu ostatniej wartości kodu czasowego dla poprzedniego nagrania i kontynuowanie nagrywania kodu czasowego od ostatniej wartości kody czasowego. Kod czasowy przyrasta w trybie [Rec Run] bez względu na ustawienie [TC Run] .

[184] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiRozdzielczość HDMI

Gdy podłączysz urządzenie do telewizora wysokiej rozdzielczości (HD) ze złączami HDMI przewodem HDMI (sprzedawany oddzielnie), możesz wybrać rozdzielczość HDMI do przesyłania zdjęć na telewizor.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Rozdzielczość HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Urządzenie automatycznie rozpoznaje telewizor HD i ustawia wyjściową rozdzielczość.

2160p/1080p:
Przesyła sygnał w formacie 2160p/1080p.

1080p:
Przesyła sygnał w jakości obrazu HD (1080p).

1080i:
Przesyła sygnał w jakości obrazu HD (1080i).

Uwaga

 • Jeśli obrazy nie są prawidłowo wyświetlane przy ustawieniu [Automatyczne], wybierz [1080i], [1080p] albo [2160p/1080p], w zależności od podłączanego telewizora.

[185] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyjście 24p/60p (film) (Tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i)

Ustaw 1080/24p lub 1080/60p jako format wyjściowy HDMI, gdy w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono [24p 24M(FX)], [24p 17M(FH)], lub [24p 50M].

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Rozdzielczość HDMI][1080p] lub [2160p/1080p].
 2. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Wyjście 24p/60p] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

60p:
Filmy będą wysyłane w formacie 60p.
24p:
Filmy będą wysyłane w formacie 24p.

Uwaga

 • Czynności opisane w punktach 1 i 2 można wykonać w dowolnej kolejności.
 • Po ustawieniu w pozycji [Ust. nagrywania] innej opcji niż powyższe, ustawienie to zostanie anulowane i wysyłany będzie sygnał wideo HDMI zgodny z ustawieniami w pozycji [Rozdzielczość HDMI].

[186] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSTER.PRZEZ HDMI

Po podłączeniu urządzenia do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), urządzeniem można sterować, kierując pilota zdalnego sterowania telewizora na telewizor.

 1. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][STER.PRZEZ HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Możesz obsługiwać urządzenie przy pomocy pilota do telewizora.

WYŁ.:
Obsługa urządzenia przy pomocy pilota telewizora nie jest możliwa.

Uwaga

 • Funkcja [STER.PRZEZ HDMI] dostępna jest tylko z telewizorem obsługującym „BRAVIA” Sync.

[187] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyśw. info. HDMI

Określa, czy mają być wyświetlane dane fotografowania, gdy urządzenie i telewizor są połączone przy użyciu przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Wyśw. info. HDMI] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Włączone:
Wyświetlanie informacji dotyczących rejestrowania obrazu na telewizorze. Rejestrowany obraz oraz informacje dotyczące rejestrowania obrazu będą wyświetlane na telewizorze, natomiast na monitorze aparatu nic nie będzie wyświetlane.
Wyłączone:
Informacje dotyczące rejestrowania obrazu nie będą wyświetlane na telewizorze. Tylko rejestrowany obraz będzie wyświetlany na telewizorze, natomiast informacje dotyczące rejestrowania obrazu oraz rejestrowany obraz będą wyświetlane na monitorze aparatu.

[188] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyjście TC (film)

Ustawianie, czy informacje TC (kod czasowy) mają być nakładane na sygnał wyjściowy wysyłany przez gniazdo HDMI do innych urządzeń do zastosowań profesjonalnych, czy też nie.
Ta funkcja nakłada informację z kodem czasowym na sygnał wyjściowy HDMI. Opisywany produkt wysyła informacje z kodem czasowym w formie danych cyfrowych, a nie w postaci obrazu wyświetlanego na ekranie. Korzystając ze wspomnianych danych cyfrowych, podłączone urządzenie może rozpoznać dane czasowe.

 1. MENU(Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Wyjście TC] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Kod czasowy jest wysyłany do innych urządzeń.
WYŁ.:
Kod czasowy nie jest wysyłany do innych urządzeń.

Uwaga

 • Po ustawieniu w pozycji [Wyjście TC] opcji [WŁ.], wysyłany do telewizora lub urządzenia nagrywającego obraz może być nieprawidłowy. W takich przypadkach należy w pozycji [Wyjście TC] ustawić opcję [WYŁ.].

[189] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiSterowanie REC (film)

Po podłączeniu aparatu do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza można zdalnie zlecić nagrywarce/odtwarzaczowi rozpoczęcie/zakończenie nagrywania z wykorzystaniem aparatu.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Sterowanie REC] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Aparat może wysłać polecenie nagrywania do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza.
Aparat wysyła polecenie nagrywania do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza.
WYŁ.:
Aparat nie może wysłać polecenia do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza w celu rozpoczęcia/zakończenia nagrywania.

Uwaga

 • Dostępne w przypadku zewnętrznych nagrywarek/odtwarzaczy zgodnych z funkcją [Sterowanie REC].
 • Gdy opcja [Wyjście TC] ma ustawienie [WYŁ.], [Sterowanie REC] jest ustawiona na [WYŁ.].
 • Nawet w przypadku wyświetlenia symbolu , przy pewnych ustawieniach lub stanach zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza, urządzenia te mogą nie działać prawidłowo. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna nagrywarka/zewnętrzny odtwarzacz działają prawidłowo.

[190] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyj. audio HDMI (film)

Gdy aparat jest podłączony do zewnętrznego urządzenia, na przykład do telewizora, za pośrednictwem przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie), dźwięk przechwytywany przez mikrofon aparatu jest wysyłany do urządzenia zewnętrznego podczas filmowania i w trybie gotowości. Podczas rejestrowania obrazu można sprawdzać zarówno obraz jaki dźwięk z urządzenia zewnętrznego.

Gotowość do filmowania

Jest to stan przed rozpoczęciem filmowania, które uruchamiane jest naciśnięciem przycisku MOVIE, po obróceniu pokrętła trybu do pozycji (Film) i ustawieniu wartości czasu otwarcia migawki i przysłony. Na ekranie wyświetlana jest ikona „STBY”.

 1. MENU (Ustawienia)→[Ustawienia HDMI][Wyj. audio HDMI]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Dźwięk jest wysyłany do zewnętrznego urządzenia.

WYŁ.:
Dźwięk nie jest wysyłany do zewnętrznego urządzenia.

Uwaga

 • Podczas wysyłania dźwięku przez HDMI nie jest generowany żaden dźwięk elektroniczny w trakcie nagrywania filmu lub w momencie jego zakończenia, nawet jeśli w pozycji [Sygnały audio] ustawiono opcję [WŁ.].

[191] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyb. wyjście 4K (film)

Można ustawić sposób nagrywania filmów i wysyłania sygnału przez HDMI, gdy aparat jest podłączony do zewnętrznych urządzeń nagrywających/odtwarzających zgodnych z formatem 4K itp.

 1. Obróć pokrętło trybu do pozycji (film).
 2. Podłącz aparat do wybranego urządzenia za pośrednictwem przewodu HDMI.
 3. MENU→ (Ustawienia)→[Wyb. wyjście 4K]→odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Karta pamięci+HDMI:
Jednoczesne wysyłanie sygnału do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego i nagrywanie na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(30p):
Wysyłanie filmu 4K w formacie 30p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(24p):
Wysyłanie filmu 4K w formacie 24p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.
Tylko HDMI(25p)*:
Wysyłanie filmu 4K w formacie 25p do zewnętrznego urządzenia nagrywającego/odtwarzającego bez nagrywania na karcie pamięci aparatu.

* Tylko przy ustawieniu PAL w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

Uwaga

 • Tę opcję można ustawić tylko wówczas, gdy aparat znajduje się w trybie filmowania i jest podłączony do urządzenia zgodnego z formatem 4K.
 • W przypadku ustawienia opcji [Tylko HDMI(30p)], [Tylko HDMI(25p)] lub [Tylko HDMI(24p)], w pozycji [Wyśw. info. HDMI] chwilowo zostanie ustawiona opcja [Wyłączone].
 • Licznik nie przesuwa się do przodu, gdy wysyłane są filmy 4K.
 • Poniższe funkcje nie są dostępne, gdy aparat jest podłączony za pośrednictwem przewodu HDMI i w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K], albo gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K] i w pozycji [NAGR. podw. wideo] ustawiono [WŁ.].
  • [Uśmiech/Wykr. tw.]
  • [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości]
  • [Śr. AF z podążaniem]
  • [AF priorytet oczu]

[192] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiPołączenie USB

Określa odpowiednią metodę podłączania USB dla każdego komputera lub urządzenia USB podłączonego do urządzenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Połączenie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Automatyczne:
Automatycznie ustanawia połączenie pamięci masowej lub MTP, w zależności od podłączonego komputera lub urządzenia USB. Komputery z systemem Windows 7 lub Windows 8 są podłączone w trybie MTP i można korzystać z ich specjalnych funkcji.

Pam. masowa:
Ustanawia połączenie pamięci masowej między urządzeniem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.

MTP:
Ustanawia połączenie MTP między urządzeniem a komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem Windows 7 lub Windows 8 są podłączone w trybie MTP i można korzystać z ich specjalnych funkcji.

Zdalne sterow. PC:
Wykorzystuje program „Remote Camera Control” do sterowania urządzenia z komputera, włączając w to takie funkcje jak wykonywanie zdjęć i zapisywanie zdjęć na komputer.

Uwaga

 • W przypadku ustawienia [Automatyczne] w pozycji [Połączenie USB], nawiązanie połączenia między opisywanym produktem a komputerem może chwilę potrwać.
 • Jeśli Device Stage* nie pojawi się w systemie Windows 7 lub Windows 8, ustaw opcję [Połączenie USB] na [Automatyczne].

* Device Stage to ekran menu, który pozwala na zarządzanie podłączonymi urządzeniami, takimi jak aparat (funkcja systemu Windows 7 lub Windows 8).

[193] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUstawienia USB LUN

Zwiększa kompatybilność, ograniczając funkcje połączenia USB.

 1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia USB LUN] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Wiele:
Zwykle należy użyć [Wiele].

Jeden:
Ustaw opcję [Ustawienia USB LUN] na [Jeden] tylko, jeśli nie możesz nawiązać połączenia.

[194] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiZasilanie USB

Ustawianie włączenia zasilana za pośrednictwem przewodu microUSB, gdy opisywany produkt jest podłączony do komputera lub urządzenia USB.

 1. MENU (Ustawienia) → [Zasilanie USB] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

WŁ.:
Opisywany produkt będzie zasilany za pośrednictwem przewodu microUSB, gdy jest on podłączony do komputera itp.
WYŁ.:
Opisywany produkt nie będzie zasilany za pośrednictwem przewodu micro USB, gdy jest on podłączony do komputera itp. Jeżeli wykorzystywany jest znajdujący się w zestawie zasilacz sieciowy, wówczas urządzenie będzie zasilane nawet po wybraniu opcji [WYŁ.].

Uwaga

 • Włóż akumulator do urządzenia, aby było ono zasilane przez przewód USB.

[195] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiJęzyk 

Określa język stosowany w pozycjach menu, ostrzeżeniach i komunikatach.

 1. MENU(Ustawienia) → [Język] → odpowiedni język.

[196] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiUst.daty/czasu

Ponownie ustawia datę i godzinę.

 1. MENU(Ustawienia) → [Ust.daty/czasu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Czas letni/zimowy:
Pozwala ustawić czas letni/zimowy [WŁ.]/[WYŁ.].

Date/Czas:
Ustawia daty i godziny.

Format daty:
Wybiera formatu wyświetlania daty i godziny.

[197] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNastawia region

Określa region, w którym będzie używane urządzenie.

 1. MENU (Ustawienia) → [Nastawia region] → odpowiedni obszar.

[198] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiInfo. o pr. autorskich

Na zdjęciach można zapisywać informacje o prawach autorskich.

 1. MENU(Ustawienia)→[Info. o pr. autorskich]→ odpowiednie ustawienie.
 2. Po wybraniu [Ustaw nazwę fotogr.] lub [Ustaw pr. autorskie], na ekranie pojawi się klawiatura. Wpisz wybrane nazwisko.

Szczegóły pozycji menu

Wp. info. o pr. autor.:
Ustawianie, czy informacja o prawach autorskich ma być zapisywana. ([WŁ.]/[WYŁ.])
 • Po wybraniu [WŁ.], na ekranie rejestrowania obrazu pojawi się ikona .
Ustaw nazwę fotogr.:
Ustawianie nazwiska fotografa.
Ustaw pr. autorskie:
Ustawianie nazwiska posiadacza praw autorskich.
Wyśw. info. o pr. aut.:
Wyświetlanie aktualnej informacji o prawach autorskich.

Wskazówka

Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura.

 1. Pole wprowadzania
  Wyświetlane są tu wprowadzane znaki.
 2. Przełącznik rodzajów znaków
  Każdorazowe naciśnięcie w środku pokrętła sterowania powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami alfabetu, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura
  Każdorazowe naciśnięcie w środku powoduje wyświetlanie po kolei pojedynczych znaków odpowiadających danemu klawiszowi.

  Na przykład: Jeśli chcesz wprowadzić „abd”

  Wybierz przycisk z „abc” i naciśnij raz, aby wyświetlić „a” → wybierz „” ((5) przesunięcie kursora) i naciśnij → wybierz przycisk z „abc” i naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić „b” → wybierz przycisk z „def” i naciśnij raz , aby wyświetlić „d”.

 4. Zakończ
  Zakończenie wprowadzania znaków.
 5. Przesuń kursor
  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
 6. Usuń
  Usuwanie znaku przed kursorem.
 7. Zmiana kolejnego znaku na dużą lub małą literę.
 8. Wprowadzanie spacji.
  • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].

Uwaga

 • W przypadku opcji [Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr. autorskie] można wprowadzać tylko znaki alfanumeryczne i symbole. Można wprowadzić maksymalnie 46 liter.
 • W trakcie odtwarzania obrazów z informacjami o prawach autorskich widoczna jest ikona .
 • Aby zapobiec bezprawnemu korzystaniu z funkcji [Info. o pr. autorskich], należy koniecznie wykasować informacje w kolumnach [Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr. autorskie] przed wypożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie.

[199] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiFormatuj

Formatuje (inicjalizuje) kartę pamięci. W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w opisywanym urządzeniu wskazane jest sformatowanie karty z poziomu urządzenia w celu zapewnienia jej stabilnego działania. Należy pamiętać, że formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie pamięci i że jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać na komputerze itp.

 1. MENU(Ustawienia) → [Formatuj].

Uwaga

 • Formatowanie trwale usuwa wszystkie dane, w tym także obrazy chronione.

[200] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNumer pliku

Wybór metody numeracji plików z zapisanymi zdjęciami i filmami MP4.

 1. MENU(Ustawienia) → [Numer pliku] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Seryjny:
Opisywane urządzenie numeruje pliki po kolei do momentu osiągnięcia wartości „9999” bez zerowania licznika.

Wyzeruj:
Urządzenie na nowo rozpoczyna numerację po zapisaniu pliku w nowym folderze i przypisuje plikom numery począwszy od „0001”.
(Gdy folder przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru.)

[201] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWybierz kat. NAGR.

Można zmienić folder na karcie pamięci, w którym mają być zapisywane zdjęcia i filmy MP4.

 1. MENU(Ustawienia) → [Wybierz kat. NAGR.] → odpowiedni folder.

Uwaga

 • Przy ustawieniu [Forma daty] w pozycji [Nazwa katalogu] nie można wybrać tego folderu.

[202] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNowy katalog

Tworzenie nowego folderu na karcie pamięci do zapisywania zdjęć i filmów MP4. Tworzony jest nowy folder z numerem o jeden większym, niż najwyższy wykorzystywany numer folderu. Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze. Folder do zdjęć i folder do filmów MP4 o tym samym numerze są tworzone jednocześnie.

 1. MENU(Ustawienia) → [Nowy katalog].

Uwaga

 • Po włożeniu do urządzenia karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie rozpoczęcia wykonywania zdjęć może automatycznie zostać utworzony nowy folder.
 • W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność foldera zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy folder.

[203] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiNazwa katalogu

Zdjęcia są zapisywane w folderze tworzonym automatycznie wewnątrz folderu DCIM na karcie pamięci. Możesz zmienić sposób przypisywania nazw folderów.

 1. MENU(Ustawienia) → [Nazwa katalogu] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Forma standard:
Format nazwy folderu jest następujący: numer folderu + MSDCF.
Przykład: 100MSDCF

Forma daty:
Format nazwy folderu jest następujący: numer folderu + R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10050405 (Numer folderu: 100, data: 04/05/2015)

Uwaga

 • Nie można zmienić ustawień [Nazwa katalogu] w przypadku filmów.

[204] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiOdz. bazę dan. obr.

Jeśli pliki obrazów były przetwarzane na komputerze, w pliku bazy danych obrazów mogą wystąpić problemy. W takim przypadku obrazy na karcie pamięci nie będą wyświetlane na aparacie. Jeśli wystąpią takie problemy, napraw plik przy użyciu [Odz. bazę dan. obr.].

 1. MENU (Ustawienia) → [Odz. bazę dan. obr.] [Enter].

Uwaga

 • Należy używać odpowiednio naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora podczas naprawiania plików grozi uszkodzeniem danych.

[205] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWyś. miej. na karcie

Wyświetla pozostały czas nagrywania filmów oraz liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.

 1. MENU(Ustawienia) → [Wyś. miej. na karcie].

[206] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiWersja

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Wersja].

[207] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiLogo certyfikatu (tylko w przypadku niektórych modeli)

Wyświetla niektóre symbole certyfikacji urządzenia.

 1. MENU(Ustawienia) → [Logo certyfikatu].

[208] Jak korzystaćZmiana ustawieńMenu konfiguracjiReset ustawień

Przywraca ustawienia domyślne urządzenia. Nawet uruchomienie funkcji [Reset ustawień] nie powoduje usunięcia zarejestrowanych obrazów.

 1. MENU(Ustawienia) → [Reset ustawień] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Reset. ustawień aparatu:
Przywraca wartości początkowe najważniejszych ustawień fotografowania.

Inicjuj:
Przywraca wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych.

Uwaga

 • Nie wolno wyjmować akumulatora podczas resetowania.
 • Gdy wykonasz procedurę [Inicjuj], aplikacje pobrane na urządzenie mogą zostać odinstalowane. Aby móc z nich korzystać, musisz ponownie je zainstalować.

[209] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemPlayMemories Mobile

Aby można było korzystać z funkcji [Wbudowany inteligentny pilot] lub [Wyślij do smartfona], itp., aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

Pobierz i zainstaluj aplikację PlayMemories Mobile ze sklepu z aplikacjami smartfonu. Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją zaktualizować do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji PlayMemories Mobile można znaleźć na stronie wsparcia (http://www.sony.net/pmm/).

[210] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemŁączenie smartfonu z systemem Android z urządzeniem

 1. Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
 2. Wybierz nazwę modelu urządzenia (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Wpisz hasło wyświetlane na urządzeniu.

  Smartfon zostanie połączony z urządzeniem.

[211] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemŁączenie urządzenia z iPhone lub iPad

 1. Wybierz nazwę modelu opisywanego urządzenia (DIRECT-xxxx: xxxx) na ekranie ustawień Wi-Fi urządzenia iPhone lub iPad.

 2. Wpisz hasło wyświetlane na urządzeniu.


  iPhone lub iPad zostanie połączony z urządzeniem.
 3. Sprawdź, czy iPhone lub iPad został podłączony do sieci z „SSID” pokazanym na urządzeniu.

 4. Powróć do ekranu „początkowego” i uruchom PlayMemories Mobile.

[212] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiŁączenie urządzenia ze smartfonemWywoływanie aplikacji przy użyciu funkcji [Jedno dotk.(NFC)]

Możesz wywołać aplikację z menu aplikacji urządzenia, dotykając urządzenia smartfonem z systemem Android i obsługą NFC. Jeżeli wywołana aplikacja wyposażona jest w funkcję, która współpracuje ze smartfonem, nastąpi nawiązanie połączenia między urządzeniem a smartfonem przez Wi-Fi. Aby użyć tej funkcji, należy uprzednio zarejestrować aplikację.

 1. MENU → (Sieć bezprzew.)[Jedno dotk.(NFC)] → odpowiednia aplikacja.
 2. Przełącz urządzenie w tryb fotografowania, potem zetknij smartfon z obsługą NFC z (znak N) na urządzeniu na 1-2 sekundy.
  • PlayMemories Mobile uruchamia się na smartfonie, a na urządzeniu uruchamia się zarejestrowana aplikacja.

Uwaga

 • Gdy urządzenie działa w trybie odtwarzania, zarejestrowana aplikacja nie uruchamia się, nawet po dotknięciu smartfonem urządzenia.
 • Gdy wywołujesz aplikację jednym dotknięciem, nawet gdy aplikacja ta nie współpracuje ze smartfonem, to na smartfonie uruchamiana jest aplikacja PlayMemories Mobile. Wyjdź z aplikacji PlayMemories Mobile bez wykonywania żadnej czynności. Jeśli nie wyjdziesz z aplikacji PlayMemories Mobile, smartfon pozostaje w trybie oczekiwania na połączenie.
 • Domyślne w pozycji [Wbudowany inteligentny pilot] przypisana jest funkcja [Jedno dotk.(NFC)].

[213] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiSterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonuWbudowany inteligentny pilot

Jako pilota do zdalnego sterowania opisywanym produktem i rejestrowania zdjęć/filmów można użyć smartfonu. Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

 1. MENU → (Aplikacja) → [Lista aplikacji][Wbudowany inteligentny pilot].
 2. Gdy urządzenie jest gotowe do połączenia, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
  • Metody ustanawiania połączeń różnią się w zależności od smartfonu.

 3. Sprawdź kompozycję kadru zdjęcia na ekranie smartfonu, a potem naciśnij przycisk migawki (A) na smartfonie, aby wykonać zdjęcie.
  • Użyj przycisku (B), aby zmienić ustawienia takie jak [EV], [Samowyzw.] oraz [Sprawdz. przegl.].

Uwaga

 • Podczas rejestrowania filmów z poziomu smartfonu wykorzystywanego jako pilot zdalnego sterowania, monitor opisywanego produktu ulega przyciemnieniu.Nie można również używać wizjera do rejestrowania zdjęć/filmów.
 • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wbudowany inteligentny pilot] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU → (Sieć bezprzew.)[Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Z uwagi na przyszłe aktualizacje, procedury obsługi lub wyświetlane ekrany mogą ulegać modyfikacjom bez powiadomienia.

[214] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiSterowanie urządzeniem przy użyciu smartfonuPołączenie jednym dotknięciem ze smartfonem z systemem Android i obsługą NFC (sterowanie jednym dotknięciem NFC)

Możesz połączyć jednym dotknięciem urządzenie i smartfon z systemem Android i obsługą NFC bez skomplikowanej procedury konfiguracji.

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
 2. Przełącz urządzenie w tryb fotografowania.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
 3. Dotknij urządzeniem smartfonu.

  Smartfon oraz urządzenie są połączone i na smartfonie uruchamia się aplikacja PlayMemories Mobile.

  • Zetknij smartfon z urządzeniem na 1-2 sekundy, aż zostanie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile.

Informacje dotyczące „NFC”

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie, a następnie przesuń smartfon powoli w stronę (znaku N) na urządzeniu.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
 • Jeśli urządzenie i smartfon są połączone, gdy urządzenie działa w trybie odtwarzania, wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.

[215] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do smartfonuWyślij do smartfona

Można przesyłać zdjęcia/filmy do smartfonu i przeglądać je. Aplikacja PlayMemories Mobile musi być zainstalowana na smartfonie.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Wyślij do smartfona] → odpowiednie ustawienie.
  • Jeśli naciśniesz przycisk (Wyślij do smartfona) w trybie odtwarzania, pojawi się ekran ustawień funkcji [Wyślij do smartfona].
 2. Jeśli urządzenie jest gotowe do przesyłania danych, na jego ekranie pojawi się okno informacyjne. Połącz smartfon i urządzenie zgodnie z podanymi informacjami.
  • Metoda połączenia smartfonu i urządzenia zależy od modelu smartfonu.

Szczegóły pozycji menu

Wybierz na tym urządz.:
Wybiera obraz na urządzeniu do przesłania do smartfonu.

(1) Wybierz spośród opcji [Ten obraz], [Wszystkie obr. z tej daty] lub [Wiele obrazów].

 • Wyświetlane opcje zależą od wybranego w aparacie trybu wyświetlania.

(2) Jeśli wybierzesz [Wiele obrazów], wybierz odpowiednie zdjęcia przy użyciu na pokrętle sterowania, a następnie naciśnij MENU → [Enter].

Wybierz na smartfonie:
Wyświetla na smartfonie wszystkie zdjęcia zapisane na karcie pamięci urządzenia.

Uwaga

 • Przesyłać można tylko obrazu zapisane na karcie pamięci aparatu.
 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj następującą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację PlayMemories Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
  • W przypadku urządzeń iPhone/iPad
   Wybierz aplikację PlayMemories Mobile w menu ustawień i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Wyświetlanie niektórych obrazów na smartfonie może nie być możliwe ze względu na format zapisu.
 • Obrazy RAW przy przesyłaniu są konwertowane do formatu JPEG.
 • Nie można wysyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia z urządzeniem, skasuj ustawienia połączenia, postępując zgodnie z poniższą procedurą. MENU → [Sieć bezprzew.][Reset SSID/hasła]. Po skasowaniu danych połączenia należy ponownie zarejestrować smartfon.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] jest ustawiona na [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].

[216] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do smartfonuPrzesyłanie obrazów do smartfonu z systemem Android (udostępnianie jednym dotknięciem NFC)

Jednym dotknięciem możesz połączyć urządzenie i smartfon z systemem Android i z obsługą NFC, a potem przesyłać zdjęcie wyświetlane na ekranie urządzenia bezpośrednio do smartfonu. W przypadku filmów można przesyłać tylko filmy MP4 zarejestrowane przy ustawieniu [MP4] w pozycji [Format pliku].

 1. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
 2. Wyświetl pojedyncze zdjęcie na urządzeniu.
 3. Dotknij smartfonem urządzenia.

  Urządzenie i smartfon zostaną połączone, a na smartfonie zostanie automatycznie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile; następnie wyświetlone zdjęcie zostanie przesłane do smartfonu.

  • Przed dotknięciem smartfonu należy wyłączyć na nim funkcje usypiania i blokady ekranu.
  • Funkcja NFC jest dostępna tylko wtedy, gdy na urządzeniu wyświetlony jest symbol (znak N).
  • Zetknij smartfon z urządzeniem na 1-2 sekundy, aż zostanie uruchomiona aplikacja PlayMemories Mobile.
  • Aby przesłać dwa lub więcej obrazów, wybierz MENU → (Sieć bezprzew.)[Wyślij do smartfona], aby wybrać obrazy. Po pojawieniu się ekranu połączenia użyj NFC, aby połączyć urządzenie i smartfon.

Informacje dotyczące „NFC”

NFC to rozwiązanie pozwalające na bezprzewodową komunikację na niewielką odległość różnych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, etykiety IC itp. NFC upraszcza komunikację danych, która sprowadza się do zetknięcia wyznaczonych punktów.

 • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Uwaga

 • Możesz wybrać rozmiar obrazu do przesłania do smartfonu od [Oryginał] poprzez [2M] do [VGA].
  Aby zmienić rozmiar obrazu, wykonaj następującą procedurę.
  • W przypadku smartfonu z systemem Android
   Uruchom aplikację PlayMemories Mobile i zmień rozmiar obrazu przy użyciu [Ustawienia][Rozmiar kopiow. obrazów].
 • Obrazy RAW przy przesyłaniu są konwertowane do formatu JPEG.
 • Jeśli na urządzeniu jest wyświetlany indeks obrazów, nie można przesyłać obrazów przy użyciu funkcji NFC.
 • Jeśli nie możesz uzyskać połączenia, wykonaj następujące czynności:
  • Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie, a następnie przesuń smartfon powoli w stronę (znaku N) na urządzeniu.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Jeśli urządzenie jest w futerale, należy go wyjąć.
  • Upewnij się, że funkcja NFC smartfonu jest włączona.
 • Gdy opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.], nie można połączyć urządzenia i smartfonu. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
 • Nie możesz wysłać filmów w formacie AVCHD.
 • Nie możesz wysłać filmów w formacie XAVC S.
 • W przypadku zapisywania obrazów na komputerze Mac z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi, należy korzystać z polecenia „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe”.

[217] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do komputeraWyślij do komputera

Przy użyciu tej funkcji możesz przesłać zdjęcia zapisane na urządzeniu do komputera podłączonego do bezprzewodowego punktu dostępowego lub bezprzewodowego routera szerokopasmowego i łatwo wykonać kopie bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem tej procedury zainstaluj aplikację PlayMemories Home na komputerze i zarejestruj punkt dostępowy na urządzeniu.

 1. Uruchom komputer.
 2. MENU(Sieć bezprzew.) → [Wyślij do komputera].

Uwaga

 • W zależności od ustawień aplikacji na komputerze, urządzenie wyłączy się po zapisaniu obrazów na komputerze.
 • Możesz przesłać obrazy z urządzenia tylko do jednego komputera jednocześnie.
 • Jeśli chcesz przesłać obrazy do innego komputera, połącz urządzenie i komputer za pomocą przewodu USB i wykonaj instrukcje podane w aplikacji PlayMemories Home.
 • W przypadku zapisywania obrazów na komputerze MAC z wykorzystaniem funkcji Wi-Fi, należy korzystać z polecenia „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe”.

[218] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiPrzesyłanie obrazów do telewizoraOglądaj przez TV

Istnieje możliwość oglądania obrazów na telewizorze z obsługą sieci, przesyłając je bezpośrednio z opisywanego urządzenia, bez konieczności łączenia przewodem urządzenia i telewizora. W przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych może być wymagane wykonanie pewnych dodatkowych czynności na telewizorze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.

 1. MENU(Sieć bezprzew.)[Oglądaj przez TV] → odpowiednie urządzenie do podłączenia.
 2. Gdy chcesz otworzyć obrazy w formie pokazu slajdów, naciśnij w środku pokrętła sterowania.

  • Aby ręcznie wyświetlić następny/poprzedni obraz, naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania.
  • Aby zmienić urządzenie do podłączenia, naciśnij dolną stronę pokrętła sterowania, po czym wybierz [Urządzenia].

Ustawienia pokazu slajdów

Ustawienia pokazu slajdów można zmienić naciskając dolną stronę pokrętła sterowania.

Wybór odtwarz.:
Pozwala wybrać grupę obrazów do wyświetlenia.

Widok katalogu (Zdj.):
Pozwala wybrać spośród opcji [Wszystkie] i [Wszyst. w kat.].

Widok daty:
Pozwala wybrać spośród opcji [Wszystkie] i [Wszyst. z dnia].

Interwał:
Pozwala wybrać spośród opcji [Krótko] i [Długo].

Efekty*:
Pozwala wybrać spośród opcji [WŁ.] i [WYŁ.].

Rozmiar obr. odtwar.:
Pozwala wybrać spośród opcji [HD] i [4K].

*Ustawienia te działają tylko z telewizorem BRAVIA, który obsługuje wybrane funkcje.

Uwaga

 • Z funkcji tej można korzystać na telewizorze obsługującym urządzenie renderujące DLNA.
 • Obrazy można wyświetlać na telewizorze z funkcją Wi-Fi Direct lub telewizorze z obsługą sieci (również na telewizorach z obsługą sieci przewodowej).
 • Jeżeli po podłączeniu opisywanego urządzenia do telewizora nie będzie wykorzystywana funkcja Wi-Fi Direct, najpierw konieczne jest zarejestrowanie posiadanego punktu dostępowego.
 • Wyświetlenie obrazów na telewizorze może chwilę potrwać.
 • Filmów nie można oglądać na telewizorze za pośrednictwem Wi-Fi. Należy użyć przewodu HDMI (sprzedawany oddzielnie).

[219] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiTryb samolotowy

Po wejściu na pokład samolotu itp. można tymczasowo wyłączyć wszystkie funkcje sieci bezprzewodowych, z uwzględnieniem funkcji Wi-Fi.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Tryb samolotowy] → odpowiednie ustawienie.
  Jeśli ustawisz [Tryb samolotowy] na [WŁ.], na ekranie będzie widoczny symbol samolotu.

[220] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiWPS przycisk

Jeżeli punkt dostępowy wyposażony jest w przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS), można łatwo zarejestrować punkt dostępowy w opisywanym urządzeniu, naciskając przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS).

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [WPS przycisk].
 2. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu punktu dostępowego, który chcesz zarejestrować.

Uwaga

 • [WPS przycisk] działa tylko wtedy, gdy zabezpieczenie punktu dostępowego to WPA lub WPA2 oraz gdy punkt dostępowy obsługuje przycisk Wi-Fi Protected Setup (WPS). Jeśli system bezpieczeństwa jest ustawiony na WEP lub jeśli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS), wykonaj procedurę [Ust. punktu dostępu].
 • Więcej informacji na temat dostępnych funkcji i ustawień punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego lub też konsultując się z administratorem punktu dostępowego.
 • Połączenie może nie być możliwe ze względu na warunki otoczenia, np. rodzaj materiału, z którego wykonane są ściany lub w przypadku przeszkody lub słabej mocy sygnału bezprzewodowego pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym. W takim przypadku należy zmienić położenie urządzenia lub przesunąć urządzenie bliżej punktu dostępowego.

[221] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiUst. punktu dostępu

Możesz zarejestrować punkt dostępowy ręcznie. Przed rozpoczęciem procedury sprawdź nazwę SSID punktu dostępowego, system bezpieczeństwa i hasło. W niektórych urządzeniach hasło może być ustawione fabrycznie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia punktu dostępowego lub skonsultować się z administratorem punktu dostępowego.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz zarejestrować.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy widoczny jest na ekranie: Wybierz odpowiedni punkt dostępowy.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy nie jest widoczny na ekranie: Wybierz [Ustawienia ręczne] i ustaw punkt dostępowy.

  *Metody wprowadzania opisano w rozdziale „Korzystanie z klawiatury”.

  • Jeśli wybierzesz [Ustawienia ręczne], wprowadź nazwę SSID punktu dostępowego, a potem wybierz system zabezpieczeń.

 3. Wpisz hasło i wybierz [OK].

  • Punkty dostępowe, które nie wyświetlają symbolu , nie wymagają wpisywania hasła.

 4. Wybierz [OK].

Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura.

 1. Pole wprowadzania
  Wyświetlane są tu wprowadzane znaki.
 2. Przełącznik rodzajów znaków
  Każdorazowe naciśnięcie w środku pokrętła sterowania powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami alfabetu, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura
  Każdorazowe naciśnięcie w środku powoduje wyświetlanie po kolei pojedynczych znaków odpowiadających danemu klawiszowi.

  Na przykład: Jeśli chcesz wprowadzić „abd”

  Wybierz przycisk z „abc” i naciśnij raz, aby wyświetlić „a” → wybierz „” ((5) przesunięcie kursora) i naciśnij → wybierz przycisk z „abc” i naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić „b” → wybierz przycisk z „def” i naciśnij raz , aby wyświetlić „d”.

 4. Zakończ
  Zakończenie wprowadzania znaków.
 5. Przesuń kursor
  Przesuwanie kursora w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
 6. Usuń
  Usuwanie znaku przed kursorem.
 7. Zmiana kolejnego znaku na dużą lub małą literę.
 8. Wprowadzanie spacji.

 • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody ustawień punktu dostępowego konieczna może być zmiana większej liczby ustawień.

WPS PIN:
Wyświetla kod PIN wprowadzony w podłączonym urządzeniu.

Priorytetowe połącz.:
Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.].

Ustawienia adresu IP:
Wybierz [Automatyczne] lub [Ręczny].

Adres IP:
Jeśli wpisujesz adres IP ręcznie, wpisz ustawiony adres.

Maska podsieci/Domyślna brama:
Gdy ustawisz [Ustawienia adresu IP] na [Ręczny], wpisz adres IP odpowiedni dla środowiska sieciowego.

Uwaga

 • Aby zarejestrowany punkt dostępowy miał priorytet, ustaw [Priorytetowe połącz.] na [WŁ.].

[222] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiEdytuj nazwę urządz.

Możesz zmienić nazwę urządzenia w Wi-Fi Direct.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Edytuj nazwę urządz.].
 2. Wybierz pole wprowadzania, a następnie wpisz tam nazwę urządzenia → [OK].

[223] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiWyśw. adres MAC

Wyświetlanie adresu MAC opisywanego urządzenia.

 1. MENU (Sieć bezprzew.) → [Wyśw. adres MAC].

[224] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiReset SSID/hasła

Urządzenie udostępnia informacje na temat połączenia przy użyciu funkcji [Wyślij do smartfona] oraz [Wbudowany inteligentny pilot] z urządzeniem, które ma uprawnienia do połączeń. Jeśli chcesz zmienić urządzenie uprawnione do połączenia, skasuj ustawienia połączenia.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Reset SSID/hasła] [OK].

Uwaga

 • W przypadku podłączenia opisywanego produktu do smartfona po uprzednim zresetowaniu informacji o połączeniu, należy ponownie zarejestrować smartfon.

[225] Jak korzystaćKorzystanie z funkcji Wi-FiZmiana ustawień funkcji Wi-FiReset ustawień sieci

Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do ustawień domyślnych.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Reset ustawień sieci] [OK].

[226] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Możesz dodać wybrane funkcje do urządzenia, łącząc się z witryną pobierania aplikacji (PlayMemories Camera Apps) przez Internet.

 • Nacisnąć MENU(Aplikacja)[Wprowadzenie], aby uzyskać informacje o tej usłudze oraz o krajach i regionach, w których jest ona dostępna.

[227] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaPlayMemories Camera AppsZalecana konfiguracja komputera

Informacje dotyczące zalecanego środowiska komputera do pobierania aplikacji i dodawania funkcji do opisywanego urządzenia można znaleźć w witrynie:
„PlayMemories Camera Apps” (pod adresem http://www.sony.net/pmca/).

[228] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaInstalacja aplikacjiOtwarcie konta związanego z serwisem

Możesz otworzyć konto związane z usługą, które jest niezbędne do ściągania aplikacji.

 1. Wejdź na witrynę pobierania aplikacji.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i załóż konto związane z usługą.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać wybraną aplikację na urządzenie.

[229] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaInstalacja aplikacjiPobieranie aplikacji

Możesz pobrać aplikacje na swój komputer.

 1. Wejdź na stronę pobierania aplikacji.
 2. Wybierz odpowiednią aplikację i pobierz ją na urządzenie, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  • Połącz komputer i urządzenie przy użyciu przewodu microUSB (w zestawie), zgodnie z instrukcjami na ekranie.

[230] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaInstalacja aplikacjiPobieranie aplikacji bezpośrednio na urządzenie przy użyciu funkcji Wi-Fi

Przy użyciu funkcji Wi-Fi możesz pobierać aplikacje bez konieczności łączenia się z komputerem. Uprzednio załóż konto związane z usługą.

 1. MENU(Aplikacja) → [Lista aplikacji](PlayMemories Camera Apps), po czym postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać aplikacje.

Uwaga

 • Jeżeli MENU → (Sieć bezprzew.) → [Ust. punktu dostępu] → punkt dostępowy, z którym chcemy nawiązać połączenie → w pozycji [Ustawienia adresu IP] ustawiono opcję [Ręczny], zmień ją na [Automatyczne].

[231] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaUruchamianie aplikacjiUruchamianie pobranej aplikacji

Uruchom aplikację, która została pobrana z witryny pobierania aplikacji PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Aplikacja) → [Lista aplikacji] → odpowiednia aplikacja do uruchomienia.

Wskazówka

Jak szybciej uruchamiać aplikacje

Przypisz [Pobierz aplikację] oraz [Lista aplikacji] do przycisku użytkownika. Możesz uruchamiać aplikacje lub wyświetlać listę aplikacji, tylko naciskając przycisk użytkownika, gdy wyświetlany jest ekran danych fotografowania.

[232] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaZarządzanie aplikacjamiUsuwanie aplikacji

Możesz odinstalować aplikacje z urządzenia.

 1. MENU(Aplikacja) → [Lista aplikacji][Zarządzanie aplikacją][Zarządzaj i usuń].
 2. Wybierz aplikację do usunięcia.
 3. Wybierz , aby usunąć aplikację.
 • Usuniętą aplikację można zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć na witrynie pobierania aplikacji.

[233] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaZarządzanie aplikacjamiZmiana kolejności aplikacji

Możesz zmienić kolejność, w jakiej dodane aplikacje są pokazywane na urządzeniu.

 1. MENU (Aplikacja) → [Lista aplikacji][Zarządzanie aplikacją] [Sortuj].
 2. Wybierz aplikację, której kolejność ma zostać zmieniona.
 3. Wybierz miejsce docelowe.

[234] Jak korzystaćDodawanie aplikacji do urządzeniaZarządzanie aplikacjamiSprawdzanie informacji o koncie w przypadku aplikacji PlayMemories Camera Apps

Wyświetlane są dane konta „Sony Entertainment Network” zarejestrowanego na urządzeniu.

 1. MENU(Aplikacja) → [Lista aplikacji][Zarządzanie aplikacją] [Wyśw. informacje o koncie].

[235] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraZalecana konfiguracja komputeraZalecana konfiguracja komputera

Informacje na temat wymaganego przez to oprogramowanie środowiska komputera można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:
http://www.sony.net/pcenv/

[236] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaPlayMemories Home

Oprogramowanie PlayMemories Home pozwala wykonać następujące czynności:

 • Możesz zaimportować zdjęcia wykonane urządzeniem na komputer.
 • Możesz odtwarzać zdjęcia zaimportowane na komputer.
 • Możesz udostępniać zdjęcia przy pomocy programu PlayMemories Online.

W przypadku systemu Windows można wykonać następujące czynności:

 • Organizować obrazy na komputerze według daty wykonania, korzystając z kalendarza, aby je wyświetlić.
 • Edytować i korygować zdjęcia, np. przycinając je lub zmieniając ich rozmiar.
 • Z filmów zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę. Płyty Blu-ray lub płyty AVCHD można tworzyć z filmów w formacie XAVC S.
 • Możesz przesłać zdjęcia do serwisu internetowego. (Wymagane jest połączenie z Internetem.)
 • Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy programu PlayMemories Home.

[237] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaInstalacja programu PlayMemories Home

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej komputera, przejdź pod poniższy adres URL i pobierz PlayMemories Home postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Wymagane jest połączenie z Internetem.
  • Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie wsparcia programu PlayMemories Home. http://www.sony.co.jp/pmh-se/
 2. Podłącz opisywane urządzenie do komputera za pośrednictwem przewodu micro USB (w zestawie), po czym je włącz.
  • Do programu PlayMemories Home mogą zostać dodane nowe funkcje. Nawet jeśli oprogramowanie PlayMemories Home jest już zainstalowane na komputerze, należy ponownie podłączyć opisywany produkt do komputera.
  • Nie należy odłączać przewodu micro USB (w zestawie) od aparatu, gdy wykonywana jest jakaś operacja lub wyświetlany jest ekran dostępu. Może w ten sposób dojść do uszkodzenia danych.

  A: Do złącza USB Multi/Micro


  B: Do gniazda USB komputera

Uwaga

 • Zaloguj się jako administrator.
 • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Gdy pojawi się komunikat polecający ponowne uruchomienie komputera, należy to zrobić, postępując według instrukcji na ekranie.
 • W zależności od środowiska systemu operacyjnego komputera może zostać zainstalowany pakiet DirectX.

Wskazówka

 • Szczegóły na temat PlayMemories Home można znaleźć na w Pomocy programu PlayMemories Home lub na stronie wsparcia oprogramowania PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (tylko wersja angielska).

[238] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaOprogramowanie dla komputerów Mac

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania dla komputerów Mac można znaleźć pod adresem URL:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe

Program „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe” jest wymagany, jeśli używasz komputera Mac i chcesz importować obrazy do komputera za pomocą funkcji Wi-Fi. Pobierz program „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe” z adresu podanego powyżej i zainstaluj go na swoim komputerze Mac. Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy programu „Automatyczne Importowanie Bezprzewodowe”.

Uwaga

 • Używane oprogramowanie może zależeć od danego regionu.

[239] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaImage Data Converter

Oprogramowanie Image Data Converter pozwala wykonać następujące czynności:

 • Można wyświetlać i edytować obrazy zapisane w formacie RAW po wprowadzeniu różnych poprawek, np. po zmianie krzywej tonalnej lub ostrości.
 • Możesz zmienić ustawienia zdjęć takie jak balans bieli, ekspozycja czy też [Strefa twórcza], itp.
 • Możesz zapisać zdjęcia wyświetlane i modyfikowane na komputerze.
  Możesz zapisać zdjęcie w formacie RAW albo w ogólnym formacie plików.
 • Możesz wyświetlić i porównać obrazy RAW oraz obrazy JPEG wykonane przy użyciu tego urządzenia.
 • Obrazy można poszeregować według pięciostopniowej skali.
 • Możesz nadać obrazom barwne etykiety.

[240] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaInstalacja programu Image Data Converter

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu URL (tylko język angielski).

Uwaga

 • Zaloguj się jako administrator.

[241] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaKorzystanie z systemu Instrukcja programu Image Data Converter

Windows:

[Start][Wszystkie programy][Image Data Converter][Pomoc][Image Data Converter].

 • W przypadku systemu Windows 8 uruchom [Image Data Converter] i wybierz [Pomoc] z paska menu → [Instrukcja programu Image Data Converter].

Mac:

Finder → [Aplikacje][Image Data Converter] [Image Data Converter] i wybierz [Pomoc] z paska menu → [Instrukcja programu Image Data Converter].

Wskazówka

 • Szczegółowe informacje na temat jego działania można również znaleźć na stronie pomocy programu Image Data Converter (tylko w języku angielskim).
  http://www.sony.co.jp/ids-se/

[242] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaRemote Camera Control

Gdy używasz programu Remote Camera Control, na komputerze dostępne są następujące funkcje.

 • Zmiana ustawień urządzenia i wykonywanie zdjęć.
 • Zapisywanie zdjęć bezpośrednio na komputerze.
 • Wykonywanie zdjęć z odstępem czasowym.

Funkcji tych można użyć, wybierając MENU → (Ustawienia)[Połączenie USB][Zdalne sterow. PC]. Informacje dotyczące użytkowania programu Remote Camera Control zawiera system pomocy.

[243] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaInstalacja programu Remote Camera Control

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie, korzystając z poniższego adresu:

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

[244] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraKorzystanie z oprogramowaniaOtwieranie Pomocy Remote Camera Control

Windows:

[Start][Wszystkie programy][Remote Camera Control][Remote Camera Control Help].

 • W przypadku systemu Windows 8, uruchom [Remote Camera Control] i wybierz [Remote Camera Control Help] po uprzednim kliknięciu paska tytułu prawym przyciskiem myszy.

Mac:

Finder → [Aplikacje][Remote Camera Control], i wybierz [Pomoc] z paska menu → [Remote Camera Control Help].

[245] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraŁączenie urządzenia z komputeremPodłączanie urządzenia do komputera

 1. Włóż odpowiednio naładowany akumulator do urządzenia.
 2. Włącz urządzenie i komputer.
 3. Z poziomu menu (Ustawienia) sprawdź, czy w pozycji [Połączenie USB] ustawiono opcję [Pam. masowa].
 4. Podłącz opisywany produkt do komputera za pośrednictwem przewodu microUSB (w zestawie) (A) .

  • Jeśli podłączysz urządzenie do komputera przy użyciu przewodu microUSB, gdy opcja [Zasilanie USB] jest ustawiona na [WŁ.], zasilanie dostarczane jest z komputera. (Ustawienie domyślne: [WŁ.])

[246] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraŁączenie urządzenia z komputeremImportowanie obrazów do komputera

Program PlayMemories Home pozwała łatwo importować obrazy. Szczegółowe informacje na temat funkcji programu PlayMemories Home znajdują się w jego systemie pomocy.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Windows)

Gdy po połączeniu urządzenia i komputera przy użyciu przewodu USB pojawia się kreator AutoPlay, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki][OK][DCIM] lub [MP_ROOT]. Potem skopiuj odpowiednie obrazy na komputer.

 • Jeśli na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows 8 pojawi się ekran Device Stage, kliknij dwukrotnie [Przeglądaj pliki] → ikona mediów → folder, w którym zapisane są obrazy do importu.

Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z programu PlayMemories Home (w systemie Mac)

Podłącz urządzenie do komputera Mac. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie → folder, w którym zapisany jest obraz do importu. Następnie przeciągnij plik obrazu na ikonę dysku twardego i upuść.

Uwaga

 • Do czynności takich jak importowanie filmów XAVC S lub AVCHD do komputera należy używać programu PlayMemories Home.
 • Nie edytuj ani nie przetwarzaj w inny sposób plików/folderów filmów AVCHD z podłączonego komputera. Pliki filmów mogą ulec uszkodzeniu lub mogą nie dać się odtworzyć. Nie wolno usuwać ani kopiować filmów AVCHD na karcie pamięci urządzenia przy użyciu komputera. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji wykonywanych za pomocą komputera.

[247] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraŁączenie urządzenia z komputeremOdłącz urządzenie od komputera

Odłącza połączenie USB pomiędzy urządzeniem a komputerem.

Wykonaj kroki od 1 do 2 z procedury poniżej, przed podjęciem następujących działań:

 • Odłączenie przewodu USB.
 • Wyjmowanie karty pamięci.
 • Wyłączenie urządzenia.

 1. Kliknij (Bezpiecznie usuń Urządzenie pamięci masowej USB) na pasku zadań.
 2. Kliknij wyświetlony komunikat.

Uwaga

 • W przypadku komputera Mac przeciągnij ikonę karty pamięci lub ikonę dysku na ikonę „Kosz”. Urządzenie zostanie odłączone od komputera.
 • W przypadku systemów Windows 7/Windows 8 ikona rozłączania może się nie pojawiać. W takim przypadku możesz opuścić kroki 1 oraz 2.
 • Nie wolno odłączać przewodu micro USB od opisywanego produktu, gdy podświetlony jest wskaźnik dostępu. Dane mogą ulec uszkodzeniu.

[248] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraTworzenie płyty z filmemWybór płyty do utworzenia

Z filmu nagranego opisywanym aparatem można utworzyć płytę, którą można odtwarzać na innych urządzeniach.
To, na jakich urządzeniach można odtwarzać taką płytę, zależy od rodzaju płyty. Należy wybrać taki rodzaj płyty, który nadaje się do odtwarzania w urządzeniach, które będą wykorzystywane.
W przypadku niektórych rodzajów filmów, przed utworzeniem płyty może zostać dokonana konwersja formatu filmu.

Obraz w wysokiej rozdzielczości (HD) (płyta Blu-ray)
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można nagrywać na płycie Blu-ray, tworząc płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD). Płyta Blu-ray umożliwia nagrywanie dłuższych filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) w porównaniu z płytami DVD.
Zapisywalne formaty filmowe: XAVC S, AVCHD, MP4 (AVC)
Odtwarzacze: urządzenia do odtwarzania płyt Blu-ray (odtwarzacze płyt Sony Blu-ray, konsole PlayStation 3 itp.)

Obraz w wysokiej rozdzielczości (HD) (płyta z nagraniem AVCHD)
Filmy w wysokiej rozdzielczości (HD) można nagrywać na nośnikach DVD, na przykład na płytach DVD-R, tworząc płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD).
Zapisywalne formaty filmowe: XAVC S, AVCHD, MP4 (AVC)
Odtwarzacze: urządzenia odtwarzające do formatu AVCHD (odtwarzacze płyt Blu-ray marki Sony, konsole PlayStation 3 itp.)
Tego rodzaju płyt nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.

Obraz w standardowej rozdzielczości (STD)
Filmy w standardowej rozdzielczości (STD) po konwersji z filmów z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) można nagrywać na nośnikach DVD, na przykład na płytach DVD-R, tworząc płytę z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
Zapisywalne formaty filmowe: AVCHD
Odtwarzacze: zwykłe urządzenia odtwarzające DVD (odtwarzacze DVD, komputery umożliwiające odtwarzanie płyt DVD itp.)

Wskazówka

 • Używając programu PlayMemories Home możesz korzystać z następujących rodzajów płyt o średnicy 12 cm.
  BD-R*/ DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: bez możliwości wielokrotnego zapisu
  BD-RE*/DVD-RW/DVD+RW: z możliwością wielokrotnego zapisu

  *Bez możliwości dodawania nagrań.

 • Należy pamiętać, aby na konsoli „PlayStation 3” zawsze była zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego „PlayStation 3”.

[249] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraTworzenie płyty z filmemTworzenie płyt Blu-ray z filmów z obrazem w wysokiej rozdzielczości

Można tworzyć płyty Blu-ray, które nadają się do odtwarzania na urządzeniach odtwarzających płyty Blu-ray (na przykład na odtwarzaczach płyt Blu-ray marki Sony lub konsolach PlayStation 3 itp.).

A. Tworzenie przy użyciu komputera

Z poziomu komputera z systemem Windows można kopiować filmy zaimportowane do komputera i tworzyć płyty Blu-ray przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
Posiadany komputer musi mieć możliwość tworzenia płyt Blu-ray.
W przypadku tworzenia płyty Blu-ray po raz pierwszy, aparat należy podłączyć do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Niezbędne oprogramowanie jest automatycznie dodawane do komputera. (Potrzebne jest połączenie z Internetem.)

Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home zawiera Przewodnik pomocniczy programu PlayMemories Home.

B. Tworzenie z poziomu innego urządzenia niż komputer

Płyty Blu-ray można również tworzyć przy użyciu nagrywarki Blu-ray itp.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga

 • W przypadku tworzenia płyt Blu-ray przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home z filmów nagranych w formacie XAVC S lub MP4, jakość obrazu jest konwertowana do 1920×1080 (60i/50i) i nie ma możliwości tworzenia płyt w pierwotnej jakości obrazu. Aby nagrać filmy w pierwotnej jakości obrazu, należy skopiować je na komputer lub nośnik zewnętrzny.
 • Aby utworzyć płytę Blu-ray z filmów zapisanych w formacie AVCHD przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] w pozycji [Ust. nagrywania], należy skorzystać z urządzenia zgodnego z formatem AVCHD w wer. 2.0. Utworzoną płytę Blu-ray można odtwarzać tylko na urządzeniu zgodnym z formatem AVCHD w wer. 2.0.

[250] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraTworzenie płyty z filmemTworzenie płyt DVD (płyt z nagraniem AVCHD) z filmów z obrazem w wysokiej rozdzielczości

Można tworzyć płyty DVD (płyty z nagraniami AVCHD), które nadają się do odtwarzania na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD (na przykład na odtwarzaczach płyt Blu-ray marki Sony lub konsolach PlayStation 3 itp.).

A. Tworzenie przy użyciu komputera

Z poziomu komputera z systemem Windows można kopiować filmy zaimportowane do komputera i tworzyć płyty DVD (płyty z nagraniami AVCHD) przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
Posiadany komputer musi mieć możliwość tworzenia płyt DVD (płyt z nagraniami AVCHD).
W przypadku tworzenia płyty DVD po raz pierwszy, aparat należy podłączyć do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Niezbędne oprogramowanie jest automatycznie dodawane do komputera. (Potrzebne jest połączenie z Internetem.)

Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home zawiera Przewodnik pomocniczy programu PlayMemories Home.

B. Tworzenie z poziomu innego urządzenia niż komputer

Płyty DVD (płyty z nagraniami AVCHD) można również tworzyć przy użyciu nagrywarki Blu-ray itp.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Uwaga

 • W przypadku tworzenia płyt DVD (płyt z nagraniami AVCHD) przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home z filmów nagranych w formacie XAVC S lub MP4, jakość obrazu jest konwertowana do 1920×1080 (60i/50i) i nie ma możliwości tworzenia płyt w pierwotnej jakości obrazu. Aby nagrać filmy w pierwotnej jakości obrazu, należy skopiować je na komputer lub nośnik zewnętrzny.
 • W przypadku tworzenia płyt z nagraniami AVCHD przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home z filmów nagranych w formacie AVCHD przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ust. nagrywania], następuje konwersja jakości obrazu i nie można tworzyć płyt w pierwotnej jakości obrazu. Konwersja jakości obrazu zajmuje dużo czasu. Aby nagrać filmy w pierwotnej jakości obrazu, należy użyć płyty Blu-ray.

[251] Jak korzystaćKorzystanie z komputeraTworzenie płyty z filmemTworzenie płyt DVD z filmów z obrazem w standardowej rozdzielczości

Można tworzyć płyty DVD, które nadają się do odtwarzania na zwykłych urządzeniach odtwarzających płyty DVD (na odtwarzaczach DVD, komputerach z możliwością odtwarzania płyt DVD itp.).

A. Tworzenie przy użyciu komputera

Z poziomu komputera z systemem Windows można kopiować filmy zaimportowane do komputera i tworzyć płyty DVD przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
Posiadany komputer musi mieć możliwość tworzenia płyt DVD.
W przypadku tworzenia płyty DVD po raz pierwszy, aparat należy podłączyć do komputera za pośrednictwem przewodu USB. Należy zainstalować dedykowane dodatki postępując według wskazówek na ekranie. (Potrzebne jest połączenie z Internetem.)

Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home zawiera Pomoc programu PlayMemories Home.

B. Tworzenie z poziomu innego urządzenia niż komputer

Płyty DVD można również tworzyć przy użyciu nagrywarki Blu-ray, nagrywarki HDD z dyskiem twardym itp. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

[252] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościŚrodki ostrożności

Kopie zapasowe kart pamięci

W następujących przypadkach dane mogą ulec uszkodzeniu. Należy utworzyć kopie bezpieczeństwa danych.

 • Gdy w trakcie operacji odczytu albo zapisu zostanie wyjęta karta pamięci, odłączony przewód USB lub urządzenie zostanie wyłączone.
 • Gdy karta pamięci będzie używana w miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych.

Tworzenie pliku bazy danych obrazów

Jeśli do urządzenia włożysz kartę pamięci, która nie zawiera pliku bazy danych obrazów i włączysz zasilanie, urządzenie automatycznie tworzy plik bazy danych obrazów, wykorzystując część pojemności karty pamięci. Procedura może zająć dużo czasu i w tym czasie nie można używać urządzenia, dopóki proces ten nie zostanie zakończony.
Jeśli wystąpi błąd pliku bazy danych, należy wyeksportować wszystkie obrazy do komputera przy użyciu programu PlayMemories Home i sformatować kartę pamięci przy użyciu urządzenia.

Nie używać/przechowywać urządzenia w następujących miejscach

 • W bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych miejscach
  W miejscach takich jak zaparkowany na słońcu samochód korpus aparatu może się odkształcić, powodując awarię.
 • Przechowywanie w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika
  Korpus aparatu może się odbarwić lub odkształcić, powodując awarię.
 • W miejscu narażonym na drgania
 • W pobliżu silnego pola magnetycznego
 • W miejscach piaszczystych lub zapylonych
  Należy uważać, aby piasek lub kurz nie dostały się do urządzenia. Grozi to usterką urządzenia, w niektórych przypadkach usterka może być trwała.

Noszenie urządzenia

Nie należy siadać na krześle itp., mając urządzenie w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ może to spowodować awarię lub uszkodzenie urządzenia.

Temperatury robocze

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatur od około 0°C do 40°C. Nie jest wskazane fotografowanie w miejscach, gdzie panują skrajnie niskie lub wysokie temperatury spoza podanego zakresu.

Kondensacja wilgoci

 • Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca, może dojść do kondensacji wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Kondensacja wilgoci może spowodować awarię urządzenia.
 • Aby zapobiec kondensacji pary wodnej przy przenoszeniu produktu z miejsca zimnego do ciepłego, produkt należy włożyć do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć bez dostępu powietrza. Odczekać około godziny, aż temperatura produktu wyrówna się z temperaturę otoczenia.
 • Jeżeli nastąpi kondensacja wilgoci, wyłącz urządzenie i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała. W przypadku fotografowania zawilgoconym obiektywem nie ma możliwości uzyskania ostrych obrazów.

Funkcje dostępne w opisywanym urządzeniu

 • Aparat obsługuje filmy w formacie 1080 60p lub 1080 50p. W przeciwieństwie do tradycyjnych standardowych trybów zapisu, które wykorzystują przeplot, opisywane urządzenie rejestruje obraz metodą progresywną. Powoduje to zwiększenie rozdzielczości i zapewnia wyraźniejszy, bardziej realistyczny obraz.
 • Aparat obsługuje filmy w formacie 4K 30p/4K 25p/4K 24p. Można nagrywać filmy w wyższej jakości.

Uwagi dotyczące pobytu w samolocie

 • W samolocie ustaw opcję [Tryb samolotowy] na [WŁ.].

Zgodność danych obrazu

Opisywany aparat jest zgodny ze specyfikacją DCF (Design rule for Camera File system) - uniwersalnym standardem ustalonym przez organizację JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Nie gwarantuje się wyświetlania zdjęć zapisanych przy użyciu urządzenia na innych urządzeniach oraz wyświetlania zdjęć zapisanych lub edytowanych przy użyciu innych urządzeń na opisywanym urządzeniu.

Uwagi dotyczące odtwarzania filmów na innych urządzeniach

 • Mogą wystąpić problemy z prawidłowym odtwarzaniem filmów zarejestrowanych opisywanym aparatem na innych urządzeniach. Mogą również wystąpić problemy z odtwarzaniem filmów zarejestrowanych innymi urządzeniami niż posiadany aparat z poziomu posiadanego aparatu.
 • Płyty z filmami AVCHD zarejestrowanymi opisywanym aparatem można odtwarzać tylko na urządzeniach obsługujących format AVCHD.
  Odtwarzacze DVD i nagrywarki DVD nie obsługują formatu AVCHD, nie mogą więc odtwarzać płyt z filmami AVCHD.
  Dodatkowo, po włożeniu płyty z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) nagranym w formacie AVCHD do odtwarzaczy DVD lub nagrywarek DVD, mogą wystąpić problemy z wysunięciem płyty z urządzenia.
 • Filmy zapisane w formacie 1080 60p/1080 50p można odtwarzać tylko na urządzeniach obsługujących format 1080 60p/1080 50p.
 • Filmy XAVC S można odtwarzać wyłącznie na urządzeniach obsługujących format XAVC S.

Informacje dotyczące monitora, wizjera i obiektywu

 • Monitor i wizjer wykonano z wykorzystaniem bardzo precyzyjnej technologii, dzięki której ponad 99,99% pikseli działa prawidłowo. Na monitorze i wizjerze mogą być jednak stale widoczne małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są normalnym zjawiskiem w procesie produkcyjnym i nie mają żadnego wpływu na obrazy.
 • Wystawianie ekranu lub obiektywu na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych może być przyczyną usterki. Zachować ostrożność, kładąc urządzenie w pobliżu okna lub na dworze.
 • Nie należy naciskać na ekran. Ekran może się odbarwić, co będzie przyczyną usterki.
 • W niskich temperaturach na ekranie może wystąpić efekt smużenia. Nie jest to usterka.
 • Jeśli na ekranie widoczne są krople wody lub innych cieczy, należy go wytrzeć miękką szmatką. Jeśli ekran pozostanie mokry, to stan jego powierzchni może ulec zmianie lub pogorszeniu. Może to spowodować usterkę.
 • Gdy akumulator jest rozładowany, urządzenie może wyłączyć się, gdy obiektyw jest jeszcze wysunięty. Włóż naładowany akumulator, po czym włącz urządzenie ponownie.
 • Należy uważać, aby nie uderzyć w obiektyw ani nie narażać go na działanie siły.
 • Aparatu nie wolno trzymać za monitor lub wizjer.
 • Gdy obiektyw pracuje, należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia przez niego palców lub innych przedmiotów.
 • Chowając wizjer, należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia palców przez wizjer.
 • Nie wolno na siłę dociskać wizjera przy wysuniętym okularze.
 • Woda, kurz lub piasek na wizjerze mogą być przyczyną nieprawidłowego działania.
 • Nie wystawiać aparatu na długotrwałe działanie promieni słonecznych ani nie wykonywać przez dłuższy czas zdjęć pod słońce. Może dojść do uszkodzenia mechanizmu wewnętrznego.
 • Nie używać aparatu w miejscach występowania silnych fal radiowych lub promieniowania. Funkcje nagrywania i odtwarzania mogą działać nieprawidłowo.

Rejestrowanie obrazów przy użyciu wizjera

 • Patrząc przez wizjer, można odczuwać bolesność oka, zmęczenie lub mdłości podobnie jak w przypadku choroby lokomocyjnej. Rejestrując obrazy przez wizjer, wskazane jest robienie co pewien czas przerw. Niezbędną długość przerw i ich częstotliwość należy ustalać samodzielnie, ponieważ zależą one od indywidualnych predyspozycji. W przypadku występowania nieprzyjemnych objawów, należy zaprzestać korzystania z wizjera do momentu, aż objawy te ustąpią, i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej.

Uwagi dotyczące lampy błyskowej

 • Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.
 • Nie wolno podnosić urządzenia, chwytając za lampę błyskową, ani działać na nią ze zbyt dużą siłą.
 • Jeśli do otwartej lampy błyskowej dostanie się woda, kurz lub piasek, może to spowodować jej usterkę.
 • Chowając zespół lampy błyskowej, należy uważać, aby nie doszło do przytrzaśnięcia palców.

Uwagi dotyczące wyrzucania lub przekazywania urządzenia innym osobom

W przypadku utylizacji opisywanego produktu lub przekazywania go innej osobie, należy koniecznie wykonać poniższe operacje, aby nie ujawnić informacji osobistych.
 • Wykonaj procedurę [Reset ustawień], aby przywrócić wartości początkowe wszystkich ustawień.

[253] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościWbudowany akumulator

Aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, czas i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone oraz czy główny akumulator jest naładowany lub rozładowany. Akumulator jest stale ładowany, dopóki urządzenie jest używane. Jednakże jeśli urządzenie jest włączane tylko na krótko, akumulator stopniowo rozładowuje się. Jeśli urządzenie nie jest używane w ogóle przez 1 miesiące, akumulator rozładowuje się całkowicie. W takim przypadku przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy naładować akumulator. Nawet jeśli wewnętrzny akumulator nie jest naładowany, urządzenie może być nadal używane. Nie można będzie jedynie rejestrować daty i godziny.

Metoda ładowania wbudowanego akumulatora

Umieść naładowany akumulator w urządzeniu lub podłącz urządzenie do gniazda zasilania sieciowego przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) i pozostaw wyłączone urządzenie na 24 godziny lub dłużej.

[254] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościUwagi dotyczące akumulatora

Ładowanie akumulatora

 • Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy naładować akumulator (w zestawie).
 • Naładowany akumulator będzie się powoli wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Aby nie stracić okazji do wykonania dobrego zdjęcia, naładuj akumulator przed każdym użyciem urządzenia.
 • Możesz ładować akumulator, nawet jeśli nie jest całkowicie rozładowany. Możesz używać częściowo naładowanego akumulatora.
 • Jeżeli lampka ładowania miga, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy wyjąć akumulator lub odłączyć od aparatu przewód USB, po czym włożyć go ponownie w celu naładowania.
 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej pomiędzy 10°C a 30°C. Poza tym zakresem akumulator może nie zostać całkowicie naładowany.
 • Jeżeli urządzenie jest podłączone do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, wówczas poziom naładowania akumulatora laptopa będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu. Nie należy zbyt długo ładować urządzenia z laptopa.
 • Nie włączaj/restartuj komputera, nie wybudzaj go z hibernacji ani go nie wyłączaj, gdy urządzenie jest podłączone do niego przewodem USB. Może to spowodować usterkę urządzenia. Odłącz urządzenie od komputera przed wykonaniem powyższych czynności.
 • Nie gwarantujemy ładowania, jeśli korzystasz z komputera zmodyfikowanego lub zbudowanego we własnym zakresie.

Czas ładowania (pełne naładowanie)

Czas ładowania przy użyciu zasilacza sieciowego (w zestawie) wynosi w przybliżeniu 230 min. Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25 °C. W pewnych warunkach i okolicznościach ładowanie może trwać dłużej.

Efektywne korzystanie z akumulatora

 • Pojemność akumulatora maleje w niskich temperaturach. W związku z tym w niskiej temperaturze akumulator będzie działał krócej. Aby wydłużyć okres użytkowania akumulatora, zalecamy umieszczenie akumulatora w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać; następnie umieść go w urządzeniu tuż przed wykonywaniem zdjęć. Jeśli w kieszeni nosisz metalowe przedmioty, takie jak klucze, musisz uważać, aby nie spowodować spięcia.
 • Częste korzystanie z lampy błyskowej, wykonywanie zdjęć seryjnych, wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu oraz rozjaśnianie monitora przyspiesza rozładowywanie się akumulatora.
 • Zalecamy przygotowanie zapasowych akumulatorów i wykonywanie zdjęć próbnych przed wykonaniem zdjęć właściwych..
 • Należy chronić akumulator przed wodą. Akumulator nie jest wodoodporny.
 • Nie należy pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, na przykład w samochodzie lub na słońcu.
 • Jeżeli złącze akumulatora jest zanieczyszczone, włączenie urządzenia może nie być możliwe lub akumulator może nie zostać prawidłowo naładowany. W takim przypadku delikatnie oczyść akumulator, wycierając kurz przy użyciu miękkiej ściereczki lub patyczka kosmetycznego.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

 • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora widoczny jest na ekranie.

   

  A: Akumulator naładowany

  B: Akumulator wyładowany

 • Zanim na ekranie pojawi się prawidłowe wskazanie poziomu naładowania akumulatora, musi minąć około jedna minuta.
 • W określonych warunkach wskazanie naładowania akumulatora może nie być prawidłowe.
 • Jeżeli urządzenie jest włączone i przez pewien czas nie wykonasz żadnych czynności, wyłączy się ono automatycznie (funkcja automatycznego wyłączenia).
 • Jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie pojawia się na ekranie, naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania), aby go wyświetlić.

Przechowywanie akumulatora

 • Aby zapewnić optymalne działanie akumulatora, należy co najmniej raz w roku naładować akumulator, a następnie całkowicie go rozładować w urządzeniu. Wyjmij akumulator z aparatu i trzymaj go w chłodnym i suchym miejscu.
 • Aby całkowicie rozładować akumulator, wystarczy w urządzeniu uruchomić tryb pokazu slajdów i poczekać, aż urządzenie się wyłączy.
 • Aby zabezpieczyć styki przed zabrudzeniem, zwarciem itp., akumulator należy przewozić lub przechowywać w woreczku foliowym, izolując go w ten sposób od metalowych przedmiotów.

Czas eksploatacji akumulatora

 • Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Jeśli ciągle korzystasz z tego samego akumulatora lub używasz tego samego akumulatora przez dłuższy czas, jego pojemność z czasem się zmniejsza. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
 • Żywotność akumulatora zależy od warunków przechowywania i warunków pracy, a także środowiska, w jakim akumulator jest używany.

[255] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościŁadowanie akumulatora

 • Dołączony zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytkowania z opisywanym urządzeniem. Nie należy podłączać go do innych urządzeń elektronicznych. Może to spowodować usterkę.
 • Należy stosować tylko oryginalny zasilacz sieciowy firmy Sony.
 • Jeśli lampka ładowania urządzenia miga podczas ładowania, należy wyjąć ładowany akumulator, a następnie ponownie włożyć ten akumulator do urządzenia. Jeśli lampka ładowania miga ponownie, może to oznaczać usterkę akumulatora lub włożenie akumulatora nieodpowiedniego typu. Sprawdź, czy akumulator jest odpowiedniego typu.
  Jeśli typ akumulatora jest prawidłowy, wyjmij akumulator, zamień go na nowy lub inny i sprawdź, czy ładuje się prawidłowo. Jeśli nowy akumulator ładuje się prawidłowo, usterka może dotyczyć poprzedniego akumulatora.
 • Jeśli lampka ładowania miga, nawet gdy zasilacz sieciowy jest podłączony do urządzenia i do gniazda zasilania, oznacza to, że ładowanie zostało chwilowo przerwane, a urządzenie działa w trybie oczekiwania. Ładowanie automatycznie zostaje przerwane i urządzenie działa w trybie oczekiwania, gdy temperatura otoczenia nie mieści się w zalecanym zakresie. Gdy temperatura powróci do odpowiedniego zakresu, ładowanie zostaje wznowione, a lampka ładowania zapala się ponownie. Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C.

[256] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieŚrodki ostrożnościUwagi dotyczące karty pamięci

 • Jeśli przez dłuższy czas ciągle wykonujesz i kasujesz zdjęcia, może nastąpić fragmentacja danych pliku na karcie pamięci, co może spowodować przerwanie nagrywania filmu w jego trakcie. W takim przypadku należy zapisać obrazy na komputer lub inne urządzenie, a potem użyć funkcji [Formatuj].
 • Karta pamięci sformatowana przy użyciu komputera może nie działać z opisywanym urządzeniem.
 • Prędkość odczytu/zapisu danych zależy od danej karty pamięci i stosowanego urządzenia.
 • Wskazane jest tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na dysku twardym komputera.
 • Na karcie pamięci, ani na jej adapterze nie wolno umieszczać naklejek.
 • Nie dotykać styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami.
 • Nie uderzać, wyginać ani upuszczać karty pamięci.
 • Nie demontować ani nie modyfikować karty pamięci.
 • Chronić kartę pamięci przed wodą.
 • Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Może ona zostać przez przypadek połknięta.
 • Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może być gorąca. Należy się z nią obchodzić ostrożnie.
 • Gdy podświetlony jest wskaźnik dostępu, nie wolno wyjmować akumulatora ani karty pamięci, ani wyłączać aparatu. Grozi to bowiem uszkodzeniem danych zapisanych na karcie pamięci.
 • W przypadku używania karty pamięci w miejscach występowania silnych pól magnetycznych lub miejscach narażonych na oddziaływanie elektryczności statycznej albo zakłóceń elektrycznych, może dojść do uszkodzenia danych na karcie pamięci.
 • Nie wkładać karty pamięci, która nie pasuje rozmiarem do otworu karty pamięci. Może to spowodować usterkę.
 • Nie użytkować i nie przechowywać karty pamięci w następujących warunkach:
  • Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie
  • Miejsca narażone na bezpośrednie nasłonecznienie
  • Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje żrące
 • Aby użyć nośnika Memory Stick Micro w urządzeniu, należy umieścić nośnik w złączu M2 takiej wielkości, jak rozmiar Duo. Jeśli umieścisz nośnik Memory Stick Micro w urządzeniu bez złącza M2 wielkości Duo, możesz mieć problemy z wyjęciem go z powrotem.
 • Aby użyć karty pamięci microSD w opisywanym urządzeniu, należy kartę pamięci microSD koniecznie umieścić w dedykowanym adapterze.
 • Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj, aby karta pamięci była skierowana we właściwym kierunku, następnie włóż ją tak głęboko, jak to możliwe. Włożenie karty w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.

[257] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieCzyszczenie urządzeniaUwagi dotyczące czyszczenia

Czyszczenie obiektywu i lampy błyskowej

Przetrzyj obiektyw i lampę błyskową miękką szmatką, aby usunąć ślady palców, kurz, itp.

Czyszczenie obiektywu

 • Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki organiczne takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
 • Gdy czyścisz powierzchnię obiektywu, usuń kurz przy pomocy dmuchawy. Jeżeli kurz przylega do powierzchni, należy usunąć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywów. Wycieraj obiektyw ruchem spiralnym, od środka ku krawędziom. Nie rozpylaj środka do czyszczenia obiektywów bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.

Czyszczenie lampy błyskowej

Należy oczyścić powierzchnię lampy błyskowej przed jej użyciem. Ciepło wydzielane podczas korzystania z lampy błyskowej może spowodować dymienie lub zapalenie się zabrudzeń na lampie błyskowej. Przetrzyj lampę błyskową miękką szmatką, aby usunąć zabrudzenia, kurz, itp.

Czyszczenie powierzchni urządzenia

Powierzchnię urządzenia czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć suchą. Aby zapobiec uszkodzeniu wykończenia lub obudowy:

 • Nie narażaj urządzenia na kontakt z takimi chemicznymi produktami jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki przeciw owadom, środki przeciwsłoneczne lub środki owadobójcze.
 • Nie dotykaj urządzenia ręką, na której znajduje się jeden z powyższych produktów.
 • Nie pozostawiaj urządzenia przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub winylem.

Czyszczenie ekranu

 • Jeśli olej z twojej ręki lub krem do rąk itp. pozostanie na ekranie, jego fabryczna powłoka może łatwo ulec zniszczeniu. Wytrzyj olej lub krem do rąk tak szybko, jak to możliwe.
 • Jeśli mocno przecierasz monitor przy użyciu chusteczki higienicznej itp., powłoka może ulec zadrapaniu.
 • Jeśli ekran jest brudny od odcisków palców lub kurzu, delikatnie usuń kurz z powierzchni, a następnie oczyść ekran przy użyciu miękkiej szmatki, itp.

[258] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieLiczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmówLiczba zdjęć

Liczba dostępnych zdjęć może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.

[Rozm. obrazu]: [L: 20M]
Gdy opcja [Format obrazu] jest ustawiona na [3:2]*

Standard

8 GB: 1150 zdjęć

16 GB: 2400 zdjęć

32 GB: 4800 zdjęć

64 GB: 9600 zdjęć

Wysoka

8 GB: 690 zdjęć

16 GB: 1400 zdjęć

32 GB: 2800 zdjęć

64 GB: 5500 zdjęć

Bardzo wysoka

8 GB: 510 zdjęć

16 GB: 1000 zdjęć

32 GB: 2050 zdjęć

64 GB: 4150 zdjęć

RAW & JPEG

8 GB: 235 zdjęć

16 GB: 470 zdjęć

32 GB: 950 zdjęć

64 GB: 1900 zdjęć

RAW

8 GB: 355 zdjęć

16 GB: 710 zdjęć

32 GB: 1400 zdjęć

64 GB: 2850 zdjęć

*Gdy opcja [Format obrazu] ma ustawienie inne niż [3:2], możesz zapisać więcej obrazów, niż pokazano powyżej. (Jeśli opcja [Jakość] nie jest ustawiona na [RAW].)

Uwaga

 • Nawet gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 9 999, pojawia się wskaźnik „9999”.
 • Gdy odtwarzany obraz na tym urządzeniu jest zapisany innym urządzeniem, wyświetlony obraz może nie ukazać się w swoim rzeczywistym rozmiarze.

[259] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieLiczba możliwych do wykonania zdjęć i dostępny czas nagrywania filmówCzas nagrywania filmów

Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania filmów, które można zapisać na karcie pamięci sformatowanej przy użyciu urządzenia. Wartości te to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych na karcie pamięci. Dostępny czas nagrywania może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K], [XAVC S HD] i [AVCHD], wartości te oparte są na ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [NAGR. podw. wideo].

(h (godzina), m (minuta))

[Format pliku]:[XAVC S 4K]

30p 100M

25p 100M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 1 h 15 m

30p 60M

25p 60M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 5 m

24p 100M*

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 1 h 15 m

24p 60M*

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 5 m

[Format pliku]:[XAVC S HD]

60p 50M

50p 50M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

24p 50M*

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 35 m

120p 100M

100p 100M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 1 h 15 m

120p 60M

100p 60M

8 GB: -

16 GB: -

32 GB: -

64 GB: 2 h 5 m

[Format pliku]: [AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 30 m

64 GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

[Format pliku]: [MP4]

1920x1080 60p 28M

1920x1080 50p 28M

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 35 m

64 GB: 5 h 20 m

1920x1080 30p 16M

1920x1080 25p 16M

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 10 m

64 GB: 8 h 25 m

1280x720 30p 6M

1280x720 25p 6M

8 GB: 2 h 35 m

16 GB: 5 h 20 m

32 GB: 10 h 55 m

64 GB: 22 h

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

W przypadku korzystania z domyślnych ustawień aparatu, obrazy można rejestrować w sposób ciągły przez około 29 minut (maks.) na każde nagranie w temperaturze około 25°C.

Jednakże czas nagrywania w przypadku rejestrowania filmów w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD 120p/100p wynosi około 5 minut.

(ograniczenie sprzętowe)
W przypadku ustawienia formatu pliku na MP4 (28M), ciągłe rejestrowanie obrazu jest możliwe przez około 20 minut w przypadku każdego nagrania (ograniczenie rozmiaru pliku do 4 GB).

Uwaga

 • Dostępna długość filmu zmienia się, ponieważ urządzenie stosuje opcję zmiennej prędkości bitowej VBR (Variable Bit-Rate), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanej sceny.
  Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępna długość filmu zmniejsza się, ponieważ do rejestracji potrzeba więcej pamięci.
  Dostępna długość filmu zmienia się w zależności od warunków nagrywania, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.

Uwagi dotyczące ciągłego nagrywania filmu

 • Nagrywanie filmu w wysokiej jakości lub ciągłe nagrywanie filmu przy użyciu przetwornika obrazu wymaga bardzo dużo energii. Dlatego przy ciągłej pracy temperatura wewnątrz aparatu rośnie. Dotyczy to zwłaszcza przetwornika obrazu. W takich przypadkach aparat automatycznie wyłącza się, gdyż wysoka temperatura wpływa na jakość zdjęć lub na wewnętrzne mechanizmy aparatu.
 • Poniżej podano dostępny czas dla nagrywania filmów w przypadku rozpoczęcia nagrywania po chwilowej przerwie w pracy aparatu, w czasie której zasilanie było wyłączone.(Poniższe wartości reprezentują czas ciągłego rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego zakończenia przez aparat.)
  Temperatura otoczenia: 25°C
  • Czas ciągłego nagrywania filmów: około 29 min. (Jednakże czas nagrywania w przypadku rejestrowania filmów w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD 120p/100p wynosi około 5 minut.)
 • Dostępny czas nagrywania filmu zależy od temperatury, formatu/ustawienia zapisu lub stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania. Częste rejestrowanie zdjęć lub zmiany kompozycji po włączeniu zasilania aparatu przyczyniają się do wzrostu temperatury wewnątrz aparatu i skrócenia dostępnego czasu nagrywania.
 • Gdy pojawi się , należy zatrzymać nagrywanie filmu.
 • Jeśli aparat przerwie nagrywanie ze względu na wysoką temperaturę, należy go wyłączyć i pozostawić na kilka minut. Nagrywanie można wznowić, gdy temperatura wewnętrzna aparatu znacząco spadnie.

[260] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieKorzystanie z urządzenia zagranicąPrzejściówka

Zasilacza sieciowego (w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału od 100 V do 240 V, a jego częstotliwość – 50 Hz /60 Hz.

Uwaga

 • Nie należy stosować elektronicznego konwertera napięć, gdyż może to spowodować usterkę.

[261] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieKorzystanie z urządzenia zagranicąSystemy telewizji kolorowej

Aby można było oglądać filmy nagrane tym urządzeniem na telewizorze, urządzenie i telewizor muszą obsługiwać ten sam system sygnału telewizji kolorowej. Sprawdź, jaki system barw sygnału telewizji jest stosowany w kraju lub regionie, w którym korzystasz z urządzenia.

 • System NTSC:
  Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama itd.

 • System PAL:
  Australia, Austria, Belgia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy itd.

 • System PAL-M:
  Brazylia

 • System PAL-N:
  Argentyna, Paragwaj, Urugwaj

 • System SECAM:
  Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.

[262] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieInne informacjeObiektyw ZEISS

Aparat jest wyposażony w obiektyw ZEISS, który umożliwia robienie ostrych zdjęć o doskonałym kontraście. Obiektyw tego aparatu został wyprodukowany w systemie kontroli jakości posiadającym certyfikat ZEISS, zgodnie ze standardami kontroli jakości firmy ZEISS w Niemczech.

[263] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieInne informacjeFormat AVCHD

Format AVCHD został opracowany dla cyfrowych kamer wideo wysokiej rozdzielczości do nagrywania sygnału HD (wysoka rozdzielczość) przy użyciu kodowania o wysokiej efektywności kompresji. Format MPEG-4 AVC/H.264 jest stosowany do kompresji danych wideo, a system Dolby Digital lub Linear PCM jest stosowany do kompresji danych audio.
Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia większą wydajność kompresji obrazów w porównaniu z tradycyjnymi formatami kompresji obrazu.

 • Ponieważ format AVCHD wykorzystuje kompresję z kodowaniem, obraz może nie być zbyt stabilny w scenach, gdzie ekran, kąt widzenia lub jasność, itp. zmieniają się drastycznie; nie jest to jednak usterka.

[264] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieInne informacjeLicencja

Uwagi dotyczące licencji

Urządzenie wyposażone jest w oprogramowanie, które jest wykorzystywane na podstawie umów licencyjnych zawartych z właścicielami tego oprogramowania. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem. Licencje (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby przeczytać licencje znajdujące się w folderze „PMHOME” - „LICENSE”, nawiąż połączenie typu pamięci masowej pomiędzy urządzeniem i komputerem.

LICENCJA NA URZĄDZENIE ZOSTAŁA UDZIELONA NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFOLIO OBEJMUJĄCEJ PATENT NA AVC I DOTYCZY ONA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DO UŻYTKU WŁASNEGO KLIENTA, LUB INNYCH W RAMACH KTÓRYCH NIE OTRZYMUJE ON WYNAGRODZENIA OBEJMUJĄCA

(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („MATERIAŁY WIDEO AVC”)
I/LUB

(ii) DEKODOWANIE FILMÓW AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KLIENTA DO WŁASNEGO UŻYTKU I/LUB ZOSTAŁY POZYSKANE OD DOSTAWCY FILMÓW, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE PLIKÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

W PRZYPADKU INNYCH ZASTOSOWAŃ NIE UDZIELA SIĘ LICENCJI I NIE JEST ONA DOMNIEMANA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. INFORMACJE DOSTĘPNE POD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Oprogramowanie wykorzystujące licencje GNU GPL/LGPL

Urządzenie zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License (określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public License (określaną dalej jako „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu URL.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

[265] Jak korzystaćŚrodki ostrożności/urządzenieZnaki handloweZnaki handlowe

 • Poniższe znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, logo PlayMemories Online, PlayMemories Home, logo PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, logo PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, logo PlayMemories Camera Apps

 • XAVC S i są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ oraz Blu-ray™ to znaki towarowe Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive i logotyp AVCHD Progressive to znaki towarowe Panasonic Corporation oraz Sony Corporation.
 • Dolby i podwójne D to znaki handlowe Dolby Laboratories.
 • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows i DirectX są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, bądź znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 • Mac to znak handlowy Apple Inc.
 • iPhone i iPad to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
 • Logo SDXC to znak handlowy SD-3C, LLC.
 • Android oraz Google Play to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Google Inc.
 • Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
 • Symbol N jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
 • DLNA oraz DLNA CERTIFIED to znaki handlowe Digital Living Network Alliance.
 • Eye-Fi to znak handlowy Eye-Fi Inc.
 • Poza tym używane w instrukcji nazwy systemów i produktów są ogólnie znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich twórców lub producentów. W niniejszej instrukcji symbole ™ lub ® podawane są nie w każdym przypadku.

[266] Rozwiązywanie problemówW razie problemówW razie problemówRozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z urządzeniem, należy spróbować poniższych rozwiązań.

 1. Sprawdź opcje w „Rozwiązywanie problemów”, po czym sprawdź urządzenie.
  Jeśli na ekranie pojawi się taki komunikat jak „C/E:□□:□□”, należy zapoznać się ze wskazaniami diagnostyki.
 2. Wyjmij akumulator, poczekaj przez około minutę, włóż ponownie akumulator i włącz zasilanie.
 3. Zainicjuj ustawienia.
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Dodatkowe informacje na temat urządzenia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
  http://www.sony.net/

[267] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieNie można włożyć akumulatora do urządzenia.

 • Sprawdź, czy kierunek ustawienia akumulatora jest prawidłowy i włóż akumulator tak, aby dźwignia blokady akumulatora blokowała go.
 • Upewnij się, że posiadany akumulator to model NP-BX1.

[268] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieNie można włączyć urządzenia.

 • Po włożeniu akumulatora do urządzenia, do rozpoczęcia zasilania urządzenia może upłynąć trochę czasu.
 • Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo włożony.
 • Akumulator będzie się wyładowywał, nawet jeśli nie jest używany. Przed użyciem naładuj akumulator.
 • Upewnij się, że posiadany akumulator to model NP-BX1.

[269] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieZasilanie nagle się wyłącza.

 • Zależnie od temperatury urządzenia i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się automatycznie w celu ochrony urządzenia. W takim przypadku przed wyłączeniem zasilania na ekranie urządzenia pojawia się odpowiedni komunikat.
 • Jeżeli przez pewien czas nie będziesz obsługiwać urządzenia, wyłączy się ono automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora. Włącz ponownie urządzenie.

[270] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieWskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje nieprawidłowy poziom.

 • Jest to spowodowane używaniem urządzenia w bardzo gorącym lub w bardzo zimnym miejscu.
 • Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. Jeżeli czas pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.

[271] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanie Wskaźnik ładowania na urządzeniu miga podczas ładowania akumulatora.

 • Upewnij się, że posiadany akumulator to model NP-BX1.
 • Wyjmij akumulator, a potem ponownie wsuń go do produktu.
 • Akumulatory, które nie były używane przez ponad rok, mogły utracić swoje parametry.
 • Ładowanie chwilowo przerwane, ponieważ temperatura aparatu nie mieści się w odpowiednim zakresie.
 • Zjawisko to zachodzi, gdy akumulator jest ładowany przy bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Optymalna temperatura ładowania akumulatora mieści się w zakresie od 10°C do 30°C.

[272] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieAkumulator nie ładuje się.

 • Gdy akumulator nie został naładowany (lampka ładowania nie świeci) nawet po prawidłowo przeprowadzonej procedurze ładowania, sprawdzić, czy zasilanie opisywanego produktu jest wyłączone, po czym odłączyć akumulator i wsunąć go dobrze powtórnie, albo odłączyć i ponownie podłączyć przewód USB.

[273] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówAkumulator i zasilanieMonitor nie włącza się po włączeniu opisywanego produktu.

 • W pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Wizjer] i wizjer elektroniczny jest wysunięty. Wsuń wizjer elektroniczny lub zmień ustawienie pozycji [FINDER/MONITOR] na [Automatyczne].

[274] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNie można zapisać obrazów.

 • Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustaw przełącznik w pozycji zapisu.
 • Sprawdź wolne miejsce na karcie pamięci.
 • Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
 • Zostanie włączona funkcja [Samowyzw].
 • Ustaw [Wyzwal. bez karty] na [Aktywne]. Bez włożonej do aparatu karty pamięci nie można jednak nagrywać obrazów.

[275] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówW przypadku zmiany jasności obiektu słychać terkoczący dźwięk.

 • Filtr ND wewnątrz obiektywu generuje zakłócenia dźwięku i obrazu. Nie jest to usterka.

[276] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówZapis trwa bardzo długo.

 • Funkcja redukcji szumów przetwarza obraz. Nie jest to usterka.
 • Wykonujesz zdjęcia w trybie RAW. Ponieważ pliki danych RAW są duże, wykonywanie zdjęć w tym trybie może trochę potrwać.
 • Funkcja [Auto HDR] przetwarza obraz.
 • Urządzenie łączy obrazy.

[277] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówTen sam obraz jest przechwytywany wielokrotnie.

 • Ustaw tryb pracy na [Zdjęcia pojedyncze].

[278] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówMigawka jest stale zwolniona.

 • Aparat może automatycznie rejestrować kilka ujęć i wykonywać obróbkę nakładkową w poniższych warunkach:
  • Opcja [ISO] ma ustawienie [Wieloklatk. red. sz.].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Rozległa panorama].
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Lepsza automatyka].
  • Tryb fotografowania ustawiono na [Z ręki o zmierzchu] lub [Korekcja drgań] w pozycji [Wybór sceny].
  • Opcja [DRO/Auto HDR] ma ustawienie [Auto HDR].

[279] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz jest nieostry.

 • Obiekt jest zbyt blisko.Obraz należy rejestrować z najmniejszej odległości fotografowania (strona W: ok. 5 cm, strona T: ok. 30 cm (od obiektywu)).
 • Wciśnij przycisk migawki do połowy, a potem wykonaj zdjęcia.
 • Światło zastane jest niewystarczające.
 • W pozycji [Tryb ostrości] ustawiono opcję [Ostrość ręczna]. Ustaw w pozycji [Tryb ostrości] inną opcję niż [Ostrość ręczna].

[280] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówZoom nie działa.

 • Nie można używać funkcji zoomu w trybie rozległej panoramy.
 • Tylko zoomu optycznego można używać w następujących sytuacjach:
  • Podczas stosowania funkcji zdjęcia z uśmiechem.
  • Podczas rejestrowania zdjęć autoportretowych.
  • Opcja [Jakość] ma ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG].

[281] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówLampa błyskowa nie działa.

 • Wysuń lampę błyskową.
 • Nie można używać lampy błyskowej w następujących sytuacjach:
  • Po wybraniu poniższych trybów w pozycji [Wybór sceny].
   • [Korekcja drgań]
   • [Nocny widok]
   • [Z ręki o zmierzchu]
   • [Fajerwerki]
   • [Duża czułość]
  • W trybie rozległej panoramy.
  • Podczas nagrywania filmu.

[282] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNa zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają się białe, okrągłe punkciki.

 • Cząsteczki zawieszone w powietrzu (kurz, pyłki itp.) odbiły światło lampy błyskowej i zostały utrwalone na zdjęciu. Nie jest to usterka.

[283] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówFunkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa.

 • Urządzenie automatycznie ustawia ostrość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy. Ustawienie ostrości może zająć trochę czasu, gdy fotografowany obiekt znajduje się blisko.
 • Funkcja rejestrowania obrazu z bliska nie będzie działać po wybraniu poniższych trybów w pozycji [Wybór sceny]:
  • [Sporty]
  • [Fajerwerki]

[284] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówData i godzina zapisu nie są wyświetlane na ekranie.

 • Data i godzina nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko podczas odtwarzania.

[285] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówData i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.

 • Ustaw prawidłową datę i godzinę.
 • Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od faktycznego obszaru. Ustaw właściwy obszar.

[286] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmów Wartość przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają.

 • Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, aby wykonać zdjęcie przy bieżącej liczbie przysłony i/lub szybkości migawki. Ponownie zmień ustawienia.

[287] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówKolory obrazu nie są prawidłowe.

 • Ustaw [Balans bieli].
 • [Efekt wizualny] jest ustawione. Ustaw [Efekt wizualny] na [WYŁ.].
 • [Profil zdjęcia] jest ustawione. Ustaw [Profil zdjęcia] na [WYŁ.].
 • Użyj funkcji [Reset ustawień], aby przywrócić domyślne ustawienia.

[288] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.

 • W warunkach słabego oświetlenia urządzenie zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo rozjaśniając ekran. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.

[289] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNa obrazie pojawia się cień.

 • W zależności od jasności obiektu, przy zmianie przesłony może być widoczny cień. Nie jest to usterka.

[290] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówOczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.

 • Ustaw [Red.czerw.oczu] na [WŁ.].
 • Sfotografuj obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy błyskowej.
 • Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.

[291] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNa ekranie pojawiają się i zostają punkty.

 • Nie jest to usterka. Punkty te nie zostaną zapisane.

[292] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówNie można robić zdjęć w trybie ciągłym.

 • Karta pamięci jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy.
 • Poziom naładowania akumulatora jest niski. Włóż naładowany akumulator.

[293] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz w wizjerze nie jest wyraźny.

 • Ustaw właściwy dioptraż przy pomocy pokrętła regulacji dioptrażu.

[294] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówBrak obrazów w wizjerze.

 • Przysuń oko bliżej do wizjera.

[295] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówBrak obrazów na monitorze.

 • W przypadku rejestrowania obrazów z biodra, gdy w pozycji [FINDER/MONITOR] ustawiono opcję [Automatyczne], monitor wyłączy się w związku z reakcją czujnika oka.

[296] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówZdjęcie jest białawe (zaświetlenie)./Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).

 • Po skierowaniu obiektywu w stronę źródła silnego światła do obiektywu dociera zbyt duża ilość światła i uzyskany obraz może był biały (rozbłysk) lub mogą na nim pojawić się refleksy świetlne (duszki). Nie świadczy to jednak o usterce.
  Ujęcie należy komponować unikając przeciwoświetlenia przy rejestrowaniu obrazów.

[297] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówObraz jest rozmyty.

 • Sprawdź, czy w pozycji [SteadyShot] ustawiono opcję [WŁ.].
 • Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i w efekcie nastąpiło jego poruszenie. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy błyskowej. [Z ręki o zmierzchu] oraz [Korekcja drgań] w [Wybór sceny] również skutecznie zmniejszają rozmazanie.

[298] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówMonitor ciemnieje po krótkim czasie.

 • Opisywany produkt zostanie automatycznie wyłączony, jeżeli nie będzie używany przez pewien okres czasu. Produkt zostanie ponownie włączony po naciśnięciu przycisku zasilania.

[299] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówLampa błyskowa ładuje się zbyt długo.

 • Lampa została uruchomiona kilka razy z rzędu w krótkim czasie. Gdy lampa wykona kilka błysków pod rząd, proces ładowania może trwać dłużej niż zwykle, aby nie doszło do przegrzania aparatu.

[300] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWykonywanie zdjęć/nagrywanie filmówPokrętło sterowania nie działa.

 • Włączona jest funkcja [Blokada kółka]. Przytrzymać wciśnięty przycisk Fn do momentu zwolnienia blokady lub w pozycji [Blokada kółka] ustawić [Odblokuj].

[301] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćObrazów nie można odtworzyć.

 • Upewnij się, że karta pamięci jest prawidłowo włożona do urządzenia.
 • Nazwa folderu/pliku została zmieniona z poziomu komputera.
 • Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia przez urządzenie, jeżeli zostało ono poddane obróbce na komputerze lub wykonane przy użyciu innego modelu urządzenia.
 • Urządzenie działa w trybie USB. Odłącz opisywany produkt od komputera.
 • Użyj programu PlayMemories Home, aby przeglądać na urządzeniu obrazy zapisane na komputerze.

[302] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćData i godzina nie są wyświetlane.

 • Ekran jest ustawiony tylko na wyświetlanie obrazów. Naciśnij DISP (Ustawienia wyświetlania) na pokrętle sterowania, aby wyświetlić informacje.

[303] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćObrazu nie można usunąć.

 • Anuluj ochronę.

[304] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćObraz został pomyłkowo usunięty.

 • Po usunięciu zdjęcia nie można go już przywrócić. Zalecamy, aby chronić zdjęcia, które nie powinny być usunięte.

[305] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówPrzeglądanie zdjęćNie można ustawić znacznika DPOF.

 • Nie można umieszczać znacznika DPOF na plikach RAW.

[306] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiNie można znaleźć bezprzewodowego punktu dostępowego do podłączenia.

 • Bezprzewodowe punkty dostępowe mogą nie być wyświetlane na urządzeniu ze względu na poziom sygnału. Umieść urządzenie bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego.
 • Bezprzewodowe punkty dostępu mogą nie być wyświetlane na urządzeniu ze względu na ustawienia punktu dostępowego. Zapoznaj się z instrukcją obsługi bezprzewodowego punktu dostępowego.

[307] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi[WPS przycisk] nie działa.

 • Opcja [WPS przycisk] może nie działać w zależności od ustawień punktu dostępowego. Sprawdź SSID oraz hasło bezprzewodowego punktu dostępu i zmień [Ust. punktu dostępu].

[308] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiFunkcja [Wyślij do komputera] zostaje anulowana w trakcie jej działania.

 • Gdy poziom naładowania akumulatora aparatu jest niski, funkcja [Wyślij do komputera] może zostać anulowana w trakcie jej działania. Naładuj akumulator i spróbuj ponownie.

[309] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiNie można przesłać filmów do smartfonu.

 • Nie można przesłać filmów XAVC S do smartfonu.
 • Nie można przesłać filmów AVCHD do smartfonu. Przed przystąpieniem do nagrywania filmów, w pozycji [Format pliku] ustaw opcję [MP4].

[310] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Funkcja [Wbudowany inteligentny pilot] lub [Wyślij do smartfona] zostaje anulowana w trakcie jej działania.

 • Gdy stan naładowania akumulatora jest niski, funkcje [Wbudowany inteligentny pilot] lub [Wyślij do smartfona] mogą być anulowane w trakcie ich działania. Naładuj akumulator i spróbuj ponownie.

[311] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-Fi Wyświetlanie ekranu fotografowania [Wbudowany inteligentny pilot] nie jest płynne./Połączenie pomiędzy urządzeniem i smartfonem jest przerwane.

 • Transmisja danych pomiędzy urządzeniem i smartfonem może ulegać zakłóceniu z powodu poziomu sygnału. Umieść urządzenie bliżej smartfonu.

[312] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówWi-FiNie można używać połączenia jednym dotknięciem (NFC).

 • Umieść (znak N) na smartfonie i (znak N) na urządzeniu tak blisko siebie, jak to możliwe. Jeśli brak jest reakcji, przesuń smartfon o kilka milimetrów albo odsuń smartfon od urządzenia, odczekaj 10 sekund i ponownie je zetknij ze sobą.
 • Opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.]. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
 • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
 • Nie umieszczaj metalowych przedmiotów, poza smartfonem, w pobliżu (znaku N).
 • Nie łącz jednocześnie dwóch lub więcej smartfonów z urządzeniem.
 • Jeśli inna aplikacja wykorzystująca NFC działa na smartfonie, zakończ jej działanie.
 • Przed dotknięciem urządzenia smartfonem przełącz tryb rejestrowania obrazu. Aplikacja nie uruchomi się, jeżeli urządzenie będzie w trybie odtwarzania.

[313] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryKomputer nie rozpoznaje urządzenia.

 • Ustaw [Połączenie USB] na [Pam. masowa].
 • Sprawdź, czy zasilanie aparatu jest włączone.
 • Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, włóż naładowany akumulator.
 • Użyj przewodu micro-USB (w zestawie), aby połączyć urządzenia.
 • Odłącz przewód USB i ponownie dobrze go podłącz.
 • Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz opisywanego urządzenia, klawiatury i myszki.
 • Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera, bez pośrednictwa koncentratora USB lub innych urządzeń.
 • Jeśli ustawisz opcję [Zasilanie USB] na [WYŁ.], komputer może rozpoznać urządzenie.

[314] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryNie można importować obrazów.

 • Podłącz urządzenie do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB.
 • Gdy zapisujesz obrazy, używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import obrazów na komputer może być niemożliwy. Zdjęcia należy zapisywać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu urządzenia.

[315] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryPodczas oglądania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i dźwięku.

 • Film jest odtwarzany bezpośrednio z karty pamięci. Zaimportuj film do komputera przy użyciu programu PlayMemories Home i odtwórz go.

[316] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKomputeryObrazów eksportowanych z komputera nie można oglądać na urządzeniu.

 • Użyj programu PlayMemories Home, aby skopiować obrazy zapisane na komputerze na kartę pamięci umieszczoną w urządzeniu i wyświetlić je na nim.

[317] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówKarty pamięciKarta pamięci została przypadkowo sformatowana.

 • Podczas formatowania wszystkie dane są usuwane z karty pamięci. Nie można przywrócić danych.

[318] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieNie można drukować zdjęć.

 • Nie można drukować zdjęć RAW. Aby wydrukować zdjęcia w formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do formatu JPEG przy użyciu programu Image Data Converter.

[319] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieKolorystyka zdjęcia jest nietypowa.

 • Gdy drukujesz obrazy zapisane w trybie Adobe RGB przy użyciu drukarek sRGB, które nie są zgodne z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), obrazy są drukowane z mniejszym nasyceniem.

[320] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieZdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.

 • Niektóre drukarki mogą obcinać lewą, prawą, górną lub dolną krawędź zdjęcia. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia wykonanego z opcją [Format obrazu] ustawioną na [16:9] może zostać obcięta boczna krawędź zdjęcia.
 • Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj ustawienia drukarki dotyczące przycinania lub druku bez obramowania. Skontaktuj się z producentem drukarki w celu sprawdzenia, czy drukarka ma wspomniane funkcje.
 • Gdy obrazy są drukowane w cyfrowym punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być wydrukowane bez obciętych krawędzi.

[321] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówDrukowanieNie można drukować zdjęć z datą.

 • Jeśli ustawisz opcję [Wpisz datę] na [WŁ.], możesz drukować zdjęcia z datą. Należy pamiętać, że nie można usunąć daty z obrazu na aparacie.
 • Jeśli chcesz drukować obrazy z datą, użyj opcji [Ustawienie druku] pod pozycją [Określ wydruk].
 • Można wydrukować zdjęcia z nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje dane Exif. Informacje na temat obsługi danych Exif można uzyskać od producenta drukarki lub oprogramowania.
 • Przy użyciu programu PlayMemories Home (tylko wersja Windows) można wstawiać datę nawet do obrazów zarejestrowanych bez zapisywania daty.
 • Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o nadruk daty.

[322] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneObiektyw zachodzi mgłą.

 • Doszło do kondensacji wilgoci. Wyłącz urządzenie i nie używaj go przez około godzinę.

[323] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneUrządzenie zatrzymuje się z wysuniętym obiektywem./Urządzenie wyłącza się z wysuniętym obiektywem.

 • Nie używać siły, gdy obiektyw przestał się poruszać.
 • Włóż naładowany akumulator, po czym włącz urządzenie ponownie.

[324] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneGdy urządzenie jest używane przez długi czas, rozgrzewa się.

 • Nie jest to usterka. Wyłącz urządzenie i nie używaj go przez dłuższą chwilę.

[325] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInnePo włączeniu urządzenia ukazuje się ekran ustawiania zegara.

 • Nastaw ponownie datę i godzinę.
 • Wbudowany akumulator podtrzymujący rozładował się. Włóż naładowany akumulator i zostaw wyłączone urządzenie na co najmniej 24 godziny.

[326] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneLiczba możliwych do zarejestrowania zdjęć nie zmniejsza się lub zmniejsza po dwa jednocześnie.

 • Jest to spowodowane stopniem kompresji zdjęcia, a rozmiar zdjęcia po kompresji zmienia się w zależności od zdjęcia wykonanego jako zdjęcie JPEG.

[327] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneUstawienia są resetowane, nawet jeśli operacja resetowania nie została wykonana.

 • W przypadku wyjęcia akumulatora przy włączonym zasilaniu, ustawienia aparatu mogą zostać zresetowane. Przed wysunięciem akumulatora, najpierw wyłącz zasilanie i sprawdź, czy wskaźnik dostępu nie jest podświetlony.

[328] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneUrządzenie nie działa prawidłowo.

 • Wyłącz urządzenie. Wyciągnij akumulator i włóż go ponownie. Jeżeli urządzenie jest gorące, należy wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie, przed wykonaniem powyższej procedury.
 • Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy AC-UD10/AC-UD11 (sprzedawany oddzielnie), należy odłączyć przewód zasilający. Następnie ponownie podłącz przewód zasilający i włącz urządzenie. Jeżeli w urządzeniu często powtarza się ten sam błąd lub urządzenie nadal nie działa po wypróbowaniu wspomnianych rozwiązań, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub miejscowego autoryzowanego serwisu Sony.

[329] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInnePrzy potrząsaniu urządzeniem słychać dźwięk.

 • Dźwięk może być słyszalny przy potrząsaniu urządzeniem, gdy zasilanie jest wyłączone, ale nie świadczy to o usterce.

[330] Rozwiązywanie problemówRozwiązywanie problemówInneNa ekranie pojawi się wskaźnik „--E-”.

 • Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie. Jeśli problem występuje dalej nawet po zastosowaniu tej procedury, sformatuj kartę pamięci.

[331] Rozwiązywanie problemówKomunikatyKomunikatyWskazania autodiagnostyki

Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od litery, oznacza to, że włączyła się funkcja autodiagnostyki urządzenia. Ostatnie dwie cyfry (oznaczone jako □□) będą różne w zależności od stanu urządzenia.
Jeżeli problemu nie można usunąć nawet po kilkakrotnym wykonaniu poniższych czynności, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktować się z punktem sprzedaży wyrobów firmy Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym produktów Sony.

C:32:□□

 • W urządzeniu wystąpił problem sprzętowy. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie.

C:13:□□

 • Urządzenie nie może czytać lub zapisywać danych na karcie pamięci. Spróbuj kilka razy wyłączyć i włączyć urządzenie lub wyjąć i włożyć kartę pamięci.
 • Włożono niesformatowaną kartę pamięci. Sformatuj kartę pamięci.
 • Włożonej karty pamięci nie można używać w tym urządzeniu lub dane zostały uszkodzone. Włóż nową kartę pamięci.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

 • Wystąpiła usterka urządzenia. Wykonaj inicjalizację urządzenia, a następnie ponownie włącz zasilanie.

E:94:□□

 • Występuje usterka podczas zapisu lub kasowania danych. Konieczna jest naprawa urządzenia. Skontaktować się z punktem sprzedaży wyrobów firmy Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym produktów Sony. Musisz zapamiętać i podać wszystkie cyfry w kodzie błędu zaczynającego się od E.

[332] Rozwiązywanie problemówKomunikatyKomunikatyKomunikaty ostrzegawcze

Ustaw obszar/datę/czas.

 • Ustaw lokalizację, datę i godzinę. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy naładować wewnętrzny akumulator podtrzymujący.

Nie można użyć karty pamięci. Sformatować kartę?

 • Karta pamięci została sformatowana z poziomu komputera i format pliku został zmodyfikowany. Wybierz [Enter], a potem sformatuj kartę pamięci. Można ponownie korzystać z tej karty pamięci, ale wszystkie zapisane na niej wcześniej dane zostaną skasowane. Operacja formatowania może trwać dość długo. Jeżeli komunikat nadal się pojawia, wymień kartę pamięci.

Błąd karty pamięci

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Formatowanie nie powiodło się. Ponownie sformatuj kartę pamięci.

Nie można odczytać karty pamięci. Włóż ponownie kartę pamięci.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.
 • Karta pamięci jest uszkodzona.
 • Styki karty pamięci są zabrudzone.

Karta pamięci zablokowana.

 • Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik zabezpieczenia przed zapisem lub skasowaniem, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustaw przełącznik w pozycji zapisu.

Nie można otworzyć migawki, ponieważ nie włożono karty pamięci.

 • Nie włożono karty pamięci.
 • Aby umożliwić zwalnianie migawki bez włożonej do aparatu karty pamięci, ustaw w pozycji [Wyzwal. bez karty] opcję [Aktywne]. W tym przypadku obrazy nie będą zapisywane.

Ta karta pamięci nie może być normalnie odtwarzana i zapisywana.

 • Została włożona nieodpowiednia karta pamięci.

Przetwarza...

 • W trakcie operacji redukowania szumów przeprowadzana jest redukcja szumów. Podczas wspomnianej procedury redukcji nie można wykonywać dalszych zdjęć.

Nie można wyświetlić.

 • Wyświetlanie zdjęć zapisanych przy użyciu innych urządzeń lub obrazów zmodyfikowanych przy użyciu komputera może być niemożliwe.
 • Obróbka na komputerze, na przykład usunięcie plików obrazów, może powodować brak spójności plików z bazą danych obrazów. Napraw pliki bazy danych obrazów.

Nie można drukować.

 • Próbowałeś oznaczyć obrazy RAW znacznikiem DPOF.

Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.

 • Urządzenie jest gorące, ponieważ zdjęcia były wykonywane bez przerwy. Wyłącz zasilanie. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i znowu będzie gotowe do pracy.

 • Urządzenie przez dłuższy czas wykonywało zdjęcia, jego temperatura wzrosła. Przerwij rejestrowanie obrazów do momentu ostygnięcia urządzenia.

Nagrywanie niedostępne w tym formacie filmu.

 • Ustaw [Format pliku] na [MP4].

 • Liczba obrazów przekracza wartość, przy której urządzenie może zarządzać danymi w pliku bazy danych.

 • Nie można wpisać rejestru do bazy danych. Należy zaimportować wszystkie obrazy do komputera i odzyskać kartę pamięci.

Błąd bazy danych obrazu

 • W pliku bazy danych obrazów wystąpiły nieprawidłowości. Wybierz [Ustawienia][Odz. bazę dan. obr.].

Błąd systemu
Błąd aparatu. Wyłącz i włącz zasilanie.

 • Wyjmij akumulator, a potem ponownie go włóż. Jeżeli komunikat pojawia się często, należy zasięgnąć porady sprzedawcy produktów Sony lub autoryzowanego serwisu Sony.

Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.

 • Mogą wystąpić problemy z powiększaniem lub obracaniem zdjęć zarejestrowanych innymi urządzeniami.

Więcej kat niemożliwe.

 • Pierwsze trzy cyfry folderu na karcie pamięci to „999”. Nie można utworzyć więcej folderów w opisywanym aparacie.

[333] Rozwiązywanie problemówSytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzeniaSytuacje mogące sprawić trudność przy obsłudze urządzeniaSytuacje, które mogą sprawić trudność przy obsłudze urządzenia

W określonych warunkach nie można w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
Wykonując zdjęcia w takich warunkach albo skomponuj ujęcie na nowo, albo zmień tryb wykonywania zdjęcia, następnie ponownie wykonaj zdjęcia.

Słabe oświetlenie

 • Rozległa panorama
 • Blokada automatycznej ostrości
 • Duża l. klatek na sek.

Zbyt intensywne oświetlenie

 • Blokada automatycznej ostrości

Zmienny poziom oświetlenia

 • Blokada automatycznej ostrości
 • Duża l. klatek na sek.

Migające światła

 • Rozległa panorama
 • Duża l. klatek na sek.

Obiekty znajdujące się zbyt blisko urządzenia

 • Rozległa panorama

Obiekty wykonujące duże ruchy lub obiekty poruszające się zbyt szybko

 • Lepsza automatyka
 • Rozległa panorama
 • Auto HDR
 • Blokada automatycznej ostrości

Obiekty zbyt małe lub zbyt duże

 • Rozległa panorama
 • Blokada automatycznej ostrości

Obrazy o małym kontraście, na przykład niebo lub piaszczysta plaża

 • Rozległa panorama
 • Lepsza automatyka

Sceny ciągle podlegające zmianom, np. wodospady

 • Rozległa panorama
 • Lepsza automatyka