Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-HX80

Nie można importować obrazów.

  • Podłącz urządzenie do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB.
  • Gdy zapisujesz obrazy, używając karty pamięci sformatowanej na komputerze, import obrazów na komputer może być niemożliwy. Zdjęcia należy zapisywać na karcie pamięci sformatowanej z poziomu urządzenia.