Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-HX80

Wskaźnik ładowania na urządzeniu miga podczas ładowania akumulatora.

  • Upewnij się, że posiadany akumulator to model NP-BX1.
  • Wyjmij akumulator, a potem ponownie wsuń go do produktu.
  • Akumulatory, które nie były używane przez ponad rok, mogły utracić swoje parametry.
  • Ładowanie chwilowo przerwane, ponieważ temperatura aparatu nie mieści się w odpowiednim zakresie.
  • Zjawisko to zachodzi, gdy akumulator jest ładowany przy bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze otoczenia. Optymalna temperatura ładowania akumulatora mieści się w zakresie od 10°C do 30°C.