Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-HX80

Lepsza automatyka

Aparat rejestruje obrazy z automatycznym rozpoznawaniem sceny. Ten tryb umożliwia rejestrowanie wyrazistych obrazów ujęć przy słabym oświetleniu lub pod światło.

W przypadku słabego oświetlenia lub ujęć pod światło, aparat może w razie potrzeby zarejestrować kilka obrazów i utworzyć z nich obraz zespolony itp. w wyższej jakości niż w trybie Inteligentna automatyka.
  1. Ustaw pokrętło trybu na (Lepsza automatyka).
  2. Skieruj aparat na obiekt.
    Gdy aparat rozpozna scenę, na ekranie pojawia się ikona rozpoznanej sceny. Jeśli to konieczne, na ekranie może pojawić się (ikona nakładania).

  3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.

Uwaga

  • Gdy urządzenie tworzy zdjęcia składane, proces zapisu trwa dłużej niż zwykle.
  • Urządzenie nie rozpozna sceny, gdy korzystasz z funkcji zoomu innych niż zoom optyczny.
  • Urządzenie może nie rozpoznać prawidłowo sceny w niektórych warunkach otoczenia.