Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-HX80

Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa.

  • Urządzenie automatycznie ustawia ostrość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy. Ustawienie ostrości może zająć trochę czasu, gdy fotografowany obiekt znajduje się blisko.
  • Funkcja rejestrowania obrazu z bliska nie będzie działać po wybraniu poniższych trybów w pozycji [Wybór sceny]:
    • [Zaawans. fot. sport.]
    • [Fajerwerki]