Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-HX80

Nie można używać połączenia jednym dotknięciem (NFC).

  • Umieść (znak N) na smartfonie i (znak N) na urządzeniu tak blisko siebie, jak to możliwe. Jeśli brak jest reakcji, przesuń smartfon o kilka milimetrów albo odsuń smartfon od urządzenia, odczekaj 10 sekund i ponownie je zetknij ze sobą.
  • Opcja [Tryb samolotowy] ma ustawienie [WŁ.]. Ustaw [Tryb samolotowy] na [WYŁ.].
  • Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona na smartfonie. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
  • Nie umieszczaj metalowych przedmiotów, poza smartfonem, w pobliżu (znaku N).
  • Nie łącz jednocześnie dwóch lub więcej smartfonów z urządzeniem.
  • Jeśli inna aplikacja wykorzystująca NFC działa na smartfonie, zakończ jej działanie.
  • Przed dotknięciem urządzenia smartfonem przełącz tryb rejestrowania obrazu. Aplikacja nie uruchomi się, jeżeli urządzenie będzie w trybie odtwarzania.