Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-HX80

Nie można drukować zdjęć z datą.

  • Jeśli ustawisz opcję [Wpisz datę] na [WŁ.], możesz drukować zdjęcia z datą. Należy pamiętać, że nie można usunąć daty z obrazu na aparacie.
  • Jeśli chcesz drukować obrazy z datą, użyj opcji [Ustawienie druku] pod pozycją [Określ wydruk].
  • Można wydrukować zdjęcia z nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje dane Exif. Informacje na temat obsługi danych Exif można uzyskać od producenta drukarki lub oprogramowania.
  • Przy użyciu programu PlayMemories Home możesz drukować obrazy z datą bez jej zapisywania.
  • Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o nadruk daty.