Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Prz. Własne(Nagr.) / Prz. Własne(Odtw.)

Przypisanie funkcji różnym przyciskom przyspiesza wykonywanie operacji. Aby wykonać przypisaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na informacyjnym ekranie rejestrowania obrazu lub na ekranie odtwarzania.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Prz. Własne(Nagr.)] / [Prz. Własne(Odtw.)]→ przypisz funkcję do odpowiedniego przycisku.

Przykłady funkcji, które mogą być przypisywane tylko za pomocą przycisków własnych

Standard. obsz. ostr.:
W zależności od opcji wybranych w pozycji [Obszar ostrości] lub [Śr. AF z podążaniem], dostępne funkcje zmieniają się przy naciskaniu tego przycisku.
  • Naciśnięcie tego przycisku przy ustawieniu [Elast. punktowy] w pozycji [Obszar ostrości] pozwala zmienić pozycję ramki pola ostrości przez naciśnięcie górnej/dolnej/prawej/lewej strony pokrętła sterowania i rozmiar ramki pola ostrości przez obrót pokrętła sterowania.W trakcie zmiany pozycji i rozmiaru ramki pola ostrości można robić zdjęcia.
  • Naciśnięcie tego przycisku przy ustawieniu [Roz. elast. punktowy] w pozycji [Obszar ostrości] pozwala zmienić pozycję ramki pola ostrości przez naciśnięcie górnej/dolnej/prawej/lewej strony pokrętła sterowania.W trakcie zmiany pozycji ramki pola ostrości można robić zdjęcia.
  • Naciśnięcie tego przycisku, gdy w pozycji [Obszar ostrości] ustawiono opcję [Szeroki] lub [Środek] a w pozycji [Śr. AF z podążaniem] ustawiona jest opcja [WŁ.], spowoduje aktywowanie funkcji [Śr. AF z podążaniem].

Uwaga

  • Istnieje możliwość przypisania dwóch funkcji do tego samego przycisku, aby uzyskać różne funkcje przycisku w przypadku rejestrowania obrazów i ich odtwarzania.
  • Przyciski, którym można przypisać funkcje, różnią się w przypadku opcji [Prz. Własne(Nagr.)] i [Prz. Własne(Odtw.)].
  • Pewnych funkcji nie można przypisać do niektórych przycisków.