Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Przycisk MOVIE

Określa, czy ma być aktywny przycisk MOVIE.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk MOVIE] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zawsze:
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE w dowolnym trybie.
(Za wyjątkiem przypadku, gdy pokrętło trybu ustawione jest na (Duża l. klatek na sek.).)
Tylko tryb Film:
Uruchamia nagrywanie filmu po naciśnięciu przycisku MOVIE tylko po ustawieniu trybu rejestrowania obrazu [Film].