Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Tryb oglądania

Ustawia tryb oglądania (metoda wyświetlania obrazów).

  1. MENU (Odtwarzanie) → [Tryb oglądania] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Widok daty:
Wyświetla obrazy według daty.

Widok katalogu (Zdj.):
Wyświetla tylko zdjęcia.

Widok katalogu (MP4):
Wyświetla tylko filmy w formacie MP4.

Widok AVCHD:
Wyświetla tylko filmy w formacie AVCHD.

Widok XAVC S HD:
Wyświetla tylko filmy w formacie XAVC S HD.

Widok XAVC S 4K:
Wyświetla tylko filmy w formacie XAVC S 4K.