Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Ustawienie wizjera (korekta dioptrii)

Ustawienie na skali dioptrażu należy dostosować do swojego wzroku w taki sposób, aby obraz w wizjerze był wyraźnie widoczny.

  1. Przesuń w dół przełącznik wysuwania wizjera (A), aby wysunąć wizjer.

    • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym aparacie spowoduje włączenie aparatu.
  2. Chwyć okular (B) z obu stron i pociągnij go w kierunku monitora, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.

  3. Przesuń dźwignię regulacji dioptrażu.

Wskazówka

Chowanie wizjera

Chwyć okular z obu stron i wsuń go do wizjera, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie. Następnie wsuń wizjer.

Uwaga

  • Należy uważać, aby nie naciskać na wizjer, gdy jest on wysunięty.
  • Przed naciśnięciem wizjera należy najpierw wsunąć okular do wizjera. Jeżeli nie zostanie wsunięty, może dojść do awarii przy próbie chowania wizjera.
  • Nie nosić aparatu trzymając go za wizjer.