Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Dostępny czas nagrywania filmów

Poniższa tabela pokazuje przybliżone, maksymalne czasy nagrywania filmów, które można zapisać na karcie pamięci sformatowanej przy użyciu urządzenia. Wartości te to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych na karcie pamięci. Dostępny czas nagrywania może zależeć od warunków otoczenia i karty pamięci.

Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono [XAVC S 4K], [XAVC S HD] i [AVCHD], wartości te oparte są na ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [NAGR. podw. wideo].

(h (godzina), m (minuta))

[Format pliku]:[XAVC S 4K]

30p 100M

25p 100M

8 GB: 9 m

16 GB: 15 m

32 GB: 35 m

64 GB: 1 h 15 m

30p 60M

25p 60M

8 GB: 15 m

16 GB: 30 m

32 GB: 1 h

64 GB: 2 h 5 m

24p 100M*

8 GB: 9 m

16 GB: 15 m

32 GB: 35 m

64 GB: 1 h 15 m

24p 60M*

8 GB: 15 m

16 GB: 30 m

32 GB: 1 h

64 GB: 2 h 5 m

[Format pliku]:[XAVC S HD]

60p 50M

50p 50M

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

24p 50M*

8 GB: 15 m

16 GB: 35 m

32 GB: 1 h 15 m

64 GB: 2 h 35 m

120p 100M

100p 100M

8 GB: 9 m

16 GB: 15 m

32 GB: 35 m

64 GB: 1 h 15 m

120p 60M

100p 60M

8 GB: 15 m

16 GB: 30 m

32 GB: 1 h

64 GB: 2 h 5 m

[Format pliku]: [AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 30 m

64 GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

8 GB: 40 m

16 GB: 1 h 25 m

32 GB: 3 h

64 GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

8 GB: 55 m

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 5 m

64 GB: 8 h 15 m

[Format pliku]: [MP4]

1920x1080 60p 28M

1920x1080 50p 28M

8 GB: 35 m

16 GB: 1 h 15 m

32 GB: 2 h 35 m

64 GB: 5 h 20 m

1920x1080 30p 16M

1920x1080 25p 16M

8 GB: 1 h

16 GB: 2 h

32 GB: 4 h 10 m

64 GB: 8 h 25 m

1280x720 30p 6M

1280x720 25p 6M

8 GB: 2 h 35 m

16 GB: 5 h 20 m

32 GB: 10 h 55 m

64 GB: 22 h

*Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].

W przypadku korzystania z domyślnych ustawień aparatu, obrazy można rejestrować w sposób ciągły przez około 29 minut (maks.) na każde nagranie w temperaturze około 25°C.

Jednakże czas nagrywania w przypadku rejestrowania filmów w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD 120p/100p wynosi około 5 minut.

(ograniczenie sprzętowe)
W przypadku ustawienia formatu pliku na MP4 (28M), ciągłe rejestrowanie obrazu jest możliwe przez około 20 minut w przypadku każdego nagrania (ograniczenie rozmiaru pliku do 4 GB).

Uwaga

 • Dostępna długość filmu zmienia się, ponieważ urządzenie stosuje opcję zmiennej prędkości bitowej VBR (Variable Bit-Rate), która automatycznie dostosowuje jakość obrazu do filmowanej sceny.
  Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu obraz jest wyraźniejszy, ale dostępna długość filmu zmniejsza się, ponieważ do rejestracji potrzeba więcej pamięci.
  Dostępna długość filmu zmienia się w zależności od warunków nagrywania, obiektu lub ustawień jakości/rozmiaru obrazu.

Uwagi dotyczące ciągłego nagrywania filmu

 • Nagrywanie filmu w wysokiej jakości lub ciągłe nagrywanie filmu przy użyciu przetwornika obrazu wymaga bardzo dużo energii. Dlatego przy ciągłej pracy temperatura wewnątrz aparatu rośnie. Dotyczy to zwłaszcza przetwornika obrazu. W takich przypadkach aparat automatycznie wyłącza się, gdyż wysoka temperatura wpływa na jakość zdjęć lub na wewnętrzne mechanizmy aparatu.
 • Poniżej podano dostępny czas dla nagrywania filmu w przypadku rozpoczęcia nagrywania przy domyślnych ustawieniach aparatu po chwilowym wyłączeniu zasilania aparatu. (Poniższe wartości reprezentują czas ciągłego rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego zakończenia przez aparat.)
  Temperatura otoczenia: 25°C
  • Czas ciągłego nagrywania filmów: około 29 minut (Jednakże czas nagrywania w przypadku rejestrowania filmów w formacie XAVC S 4K lub XAVC S HD 120p/100p wynosi około 5 minut.)
 • Dostępny czas nagrywania filmu zależy od temperatury, formatu/ustawienia zapisu lub stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania. Częste rejestrowanie zdjęć lub zmiany kompozycji po włączeniu zasilania aparatu przyczyniają się do wzrostu temperatury wewnątrz aparatu i skrócenia dostępnego czasu nagrywania.
 • Gdy pojawi się , należy zatrzymać nagrywanie filmu.
 • Jeśli aparat przerwie nagrywanie ze względu na wysoką temperaturę, należy go wyłączyć i pozostawić na kilka minut. Nagrywanie można wznowić, gdy temperatura wewnętrzna aparatu znacząco spadnie.