Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Elementy urządzenia

 1. Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
 2. Lampka zasilania/ładowania
 3. Przycisk migawki
 4. Pokrętło trybu
 5. Rejestrowanie obrazu: Dźwignia zoomu (W/T)
  Przeglądanie: Dźwignia (Indeks)/Dźwignia (Zoom odtwarzania)
 6. Lampka samowyzwalacza/Wspomaganie AF
 7. Lampa błyskowa
  • Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.
  • Jeżeli lampa błyskowa nie jest używana, dociśnij ją ręką.
 8. Dźwignia regulacji dioptrażu
  • Przesuń dźwignię regulacji dioptrażu, aby uzyskać wyraźny obraz w wizjerze.
 9. Wizjer
  • Przesuń przełącznik wysuwania wizjera, aby wysunąć wizjer. Chwyć okular z obu stron i pociągnij go w stronę ekranu, aż rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.
  • Po spojrzeniu w wizjer uruchamiany jest tryb wizjera, a po odsunięciu twarzy od wizjera przywracany jest tryb monitora.
 10. Mikrofon
 11. Przełącznik wysuwania wizjera
  • Przesunięcie przełącznika wysuwania wizjera przy wyłączonym zasilaniu spowoduje włączenie aparatu.
 12. Zaczep paska
 13. (Znak N)
  • W przypadku nawiązywania połączenia między aparatem a smartfonem wyposażonym w funkcję NFC, wystarczy dotknąć tego znaku.
   Szczegółowe informacje dotyczące umiejscowienia znaku (Znak N) na posiadanym smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu.
  • NFC (Near Field Communication) to międzynarodowy standard komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.
 14. Pierścień sterowania
 15. Obiektyw

 16. Czujnik oka
 17. Przełącznik  (wysuwanie lampy błyskowej)
  • Aby umożliwić korzystanie z lampy błyskowej, przesuń przełącznik (Wysuwanie lampy błyskowej).
 18. Monitor
  • Monitor można ustawić pod kątem zapewniającym dobrą widoczność i rejestrować obrazy z dowolnej pozycji.

 19. Rejestrowanie: Przycisk Fn (Funkcja)
  Przeglądanie: Przycisk (Wyślij do smartfona)
  • Naciśnięciem tego przycisku można wyświetlić ekran [Wyślij do smartfona].
 20. Przycisk MOVIE (Film)
 21. Złącze USB Multi/Micro
  • Do podłączenia urządzenia zgodnego z micro USB.
 22. Gniazdo micro HDMI
 23. Przycisk MENU
 24. Antena Wi-Fi (wbudowana)
 25. Pokrętło sterowania
 26. Przycisk środkowy
 27. Przycisk (Odtwarzanie)
 28. Rejestrowanie: Przycisk C (Własne)
  Przeglądanie: Przycisk (Usuń)

 29. Gniazdo akumulatora
 30. Dźwignia blokady akumulatora
 31. Otwór gniazda statywu
  • Należy używać statywu ze śrubą o długości nie większej niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie można bezpiecznie zamocować aparatu, co grozi jego uszkodzeniem.
 32. Wskaźnik dostępu
 33. Gniazdo karty pamięci
 34. Pokrywa akumulatora/karty pamięci
 35. Głośnik