Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-RX100M5

Lista ikon na ekranie

Wyświetlane elementy i ich rozmieszczenie prezentowane poniżej mają charakter poglądowy. Faktyczny wygląd ekranu może odbiegać od przedstawionego.

W przypadku rejestrowania

W przypadku odtwarzania

 1. P P* A S M
  Tryb fotograf.
  Przywołanie pamięci
  NO CARD
  Karta pamięci/Przekazywanie danych
  Ikony rozpoznania sceny
  Wybór sceny
  100
  Pozostała liczba zdjęć jakie można zarejestrować
  Proporcje zdjęć
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Rozmiar obrazu zdjęć
  Jakość obrazu zdjęć
  Szybkość klatek filmów
  Ustawienie zapisu filmów
  NFC jest włączone
  Stan naładowania akumulatora
  Ostrzeżenie naładowania akumulatora
  Zasilacz USB
  Ładowanie lampy błyskowej
  Wspomaganie AF
  SteadyShot Wył./Wł., Ostrzeżenie o drganiach aparatu
  Tryb samolotowy
  Ikona nakładania
  Brak zapisu dźwięku w filmach
  Poz. odn. mikrofonu Niski
  Reduk. szumu wiatru
  Efekt ustawień Wył. 
  Plik bazy danych zapełniony/Błąd pliku bazy danych
  Ostrzeżenie przed przegrzaniem
  20S
  Pozostały czas nagrywania po wyświetleniu ostrzeżenia o przegrzaniu
  Inteligentny zoom/Wyr. zoom obr./Zoom cyfrowy
  Obszar pomiaru punktowego
  C:32:00
  Wskazania autodiagnostyki
  Poziomica cyfrowa
  Tryb oglądania 
  100-0003
  Numer folderu-pliku
  Format plików filmowych
  Ochrona
  DPOF
  DPOF ustawiony
  Automatyczne kadrowanie obiektu
  NAGR. podw. wideo
  Zdalne sterow. PC
  Jasne monitorow.
  Zapis informacji o prawach autorskich włączony
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Szybkość klatek w przypadku rejestrowania HFR
  Synchronizacja nagrywania
  Asysta wyś. Gamma
  Zapisywanie danych/Liczba pozostałych obrazów do zapisu
  PRZECHWYT.
  Przechwytywanie zdjęć
  Nie można rejestrować zdjęć
  Automat. Dual Rec
 2. Tryb pracy
  Tryb pomiaru
  Tryb błysku/Red.czerw.oczu
  ±0.0
  Korekcja błysku 
  Tryb ostrości
  7500K A5 G5
  Balans bieli (automatyczny, fabryczny, automatyczny pod wodą, niestandardowy, temperatura barwowa, filtr kolorów)
  Obszar ostrości
  DRO/Auto HDR
  Filtr ND
  +3 +3 +3
  Strefa twórcza/Kontrast, Nasycenie, Ostrość
  Uśmiech/Wykr. tw. 
  Efekt wizualny


  Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu


  Profil zdjęcia 
 3. AF z podążaniem
  Informacje pomocnicze dla funkcji Śledzenie AF
  Wł./wył. wybór punktu ostrości
  Informacje pomocnicze dla ustawienia [Obszar ostrości]
  Przełącz Av/Tv
  Informacje pomocnicze dla przełączania wartości przysłony i czasu otwarcia migawki


  Wskaźnik bracketingu

  STBY
  Gotowość do nagrywania filmu
  REC 0:12
  Czas nagrywania filmu (m:s)
  Funkcja pierścienia sterowania
  Funkcja pokrętła sterowania
  Ostrość
  1/250
  Szybkość migawki
  F3.5
  Wartość przysłony
  ±0.0
  Pomiar ręczny
  ±0.0
  Kompensacja ekspozycji
  ISO400
  Czułość ISO
  Blokada AE
  Wskaźnik czasu otwarcia migawki
  Wskaźnik przysłony


  Histogram

  Błąd efektu wizualnego
  Ostrzeżenie o obrazie auto HDR
  2016-1-1
  10:37AM
  Data nagrania
  3/7
  Numer pliku/Liczba zdjęć w trybie podglądu
  Informacje o prawach autorskich do obrazu
  Sterowanie REC
  00:00:00:00
  Kod czasowy (godzina:minuta:sekunda:klatka)
  00 00 00 00
  Bit użytkownika
  Tryb gotowości fotograf. Ustawienie fotografow.
  Informacje pomocnicze dla rejestrowania HFR