Nie można odbierać stacji. (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN))

  • Ustawienie kroku strojenia zostało wymazane.
    • Ustaw ponownie krok strojenia.