Intelligent panorering

Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder. Kameran upptäcker även ansikten eller rörliga motiv automatiskt.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (iPanorering) och tryck sedan på ON/OFF-knappen (strömbrytaren).

 1. Välj tagningsriktning med hjälp av /// på styrknappen.

Rör kameran nedifrån och upp
Rör kameran uppifrån och ned
Rör kameran från vänster till höger
Rör kameran från höger till vänster
 1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet som du vill fotografera och tryck ner avtryckaren helt.

 1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B) enligt anvisningarna på LCD-skärmen.

För att ta panoramabilder med hög upplösning
När man ställer in punkten [Storlek för panoramabilder] på [Hög upplösning] går det att ta panoramabilder med 43 megapixlar (10480×4096).
1 Håll kameran på höjden.
2 Välj tagningsriktning med hjälp av styrknappen.
3 Panorera med kameran för att ta bilden.
Tips för att ta panoramabilder
Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på LCD-skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv.
Håll radien så kort som möjligt.
Vertikalt
Horisontellt
 • Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled.

 • Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.

Observera
 • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare så att en hel panoramabild lagras.

 • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

 • I dålig belysning kan det hända att panoramabilder blir suddiga eller att tagningen misslyckas.

 • I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att ljusstyrkan eller färgerna varierar i den sammanställda bilden.

 • Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AF-låsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden.

 • Panoreringsläget lämpar sig inte för följande sorters bilder:

 • Om motivet är för nära kameran

 • För bilder med låg kontrast, t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

 • För bilder där motivet ändrar sig hela tiden, t.ex. vågor eller vattenfall

 • I följande fall går det inte att skapa några panoramabilder:

 • Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

 • Om kameran skakar för mycket.

 • Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även