Intelligent autojustering

Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt inställda.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering).

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Observera
  • Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Angående scenigenkänning

Scenigenkänningsfunktionen används i det intelligenta autojusteringsläget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.
I scenigenkänningsläget visas ikonerna på olika ställen på LCD-skärmen beroende på omständigheterna. Det beror på om kameran upptäckt en viss sorts scen eller ett visst förhållande.
Om kameran känner igen scentypen tänds en ikon och en guide som t.ex. (Porträtt), (Barn), (Skymningsporträtt), (Skymning), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare) eller (Låg belysning) på den första raden. När kameran upptäcker ett visst förhållande visas ikoner som (stativ) eller (rörelse) på den andra raden. Det kan hända att kameran upptäcker både scentypen och förhållandena, eller bara det ena av dem.

Se även