Manuell exponering

Du kan ta bilder med exponeringen som du själv vill ha den genom att ställa in slutartiden och bländaren för hand.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Manuell exponering).

 1. Tryck på inställningsratten för att välja slutartid, bländare eller ISO-känslighet.

 1. Välj slutartid och bländare med hjälp av inställningsratten.


Inställningsratt
Funktion
Växla mellan inställningspunkterna
Inställning av slutartid, bländare (F-värde) eller ISO-känslighet

 1. Tryck ner avtryckaren för att ta bilden.

Inställning av slutartiden och bländaren (F-värde)
Skillnaden mellan de nuvarande inställningarna och vad kameran bedömer vara rätt exponering visas som ett EV-värde på skärmen.
A: Slutartid
B: Bländarvärde
C: EV
 • 0EV är det värde som kameran bedömer som lämpligast.

 • När slutartiden är 1 sekund eller ännu längre markeras den med [”], t.ex. [1”].

 • När du ställer in en lång slutartid rekommenderar vi att du använder stativ för att undvika skakningsoskärpa.

 • När slutartiden blir längre än en viss tid aktiveras automatiskt slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska störningarna i bilden, och tänds på skärmen.

 • När en lång slutartid används tar det längre tid att bearbeta bildens data.

Observera
 • Punkten [ISO] går inte att ställa in på [Auto] i det manuella exponeringsläget.

 • Om det inte går att få rätt exponering med dina inställningar blinkar inställningsvärdesindikatorerna på skärmen när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar exponeringsinställningarna.

 • Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även
ISO
EV