Blixt

  1. Tryck på (Blixt) på styrknappen.

  1. Välj önskat läge med styrknappen.


(Auto)
Blixten utlöses automatiskt på mörka ställen eller i motljus.

(På)
Blixten utlöses varje gång.

(Långsam synkronisering)
Blixten utlöses varje gång.
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir tydlig.

(Bakre långsam synk)
Blixten utlöses varje gång.
Blixten avfyras mot slutet av exponeringen så att det kommer ljus på både motivet och bakgrunden.

(Av)
Blixten utlöses ej.

Om det uppträder suddiga vita prickar i blixtbilder
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen, osv.) i luften framför objektivet. När de träffas av blixtljuset från kameran syns de som vita prickar i bilden.
Hur kan man minska risken för vita prickar?
  • Öka belysningen i rummet och ta bilden utan blixt.

  • Välj (Anti-rörelseoskärpa) eller (Hög känslighet) bland scenlägena. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].)

Observera
  • Blixten utlöses två gånger. Den första blixten är för att justera mängden ljus.

  • Medan blixten laddas upp visas .

  • Blixten går inte att använda under burst-tagning.

  • När man tar bilder med blixt med zoomen på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden beroende på tagningsförhållandena. Ställ i så fall zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixt igen.

  • Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]