Framrullning av panoramabilder på skärmen

När en panoramabild visas går det att rulla fram den på skärmen genom att trycka på på styrknappen. Tryck en gång till på för att rulla fram bilden/pausa uppspelningen. Vrid W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att se hela bilden igen.
A: Anger vilken del av hela panoramabilden som visas
Observera
  • Panoramabilder som är lagrade i formatet [Hög upplösning] tar längre tid att rulla fram än panoramabilder i vanlig storlek.

Se även