3D-funktioner

Den här kameran är kompatibel med olika 3D-funktioner. Följande tre lägen finns på den här kameran:
Bilderna som tas med hjälp av 3D-funktionerna går att spela upp i stereo på en 3D-TV.
Här beskrivs de huvudsakliga skillnaderna mellan de tre 3D-lägena. Klicka på [Mer information] nedan för närmare detaljer om respektive läge.
* Bilden på TV-skärmen är bara avsedd som en referens.


Bildförhållande
Tagnings-
läge
Uppspelnings-
sätt på den här kameran
Uppspelnings-
sätt på en 3D-TV
3D-stillbild
4:3 eller 16:9 (Samma bildförhållande som en vanlig stillbild.)
Stillbild
Samma som en vanlig stillbild.
Stereobild
3D-panorering
Panorama
Panorama
Samma som en vanlig stillbild.
Stereobild
Multivinkels-
vepning
Panorama
Panorama
Luta kameran åt höger eller vänster för att se en stereobild.
Stereobild