Filnamn för 3D-bilder

En 3D-bild består av både en JPEG-fil och en MPO-fil.
När man importerar bilder som är tagna med hjälp av kamerans 3D-funktioner till en dator, lagras bilddata på följande sätt.


Filnamn på datorn
Användning
3D-stillbild
DSC0.JPG
DSC0.MPO
För uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
3D-panorering
DSC0.JPG
DSC0.MPO
För uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
Multivinkelsvepning
DSC0.JPG
DSC0.MPO
För uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV
DSC0.JPG
DSC0.MPO
Används för att ta en bild som går att spela upp som en stereobild genom att luta kameran åt höger eller vänster, och en bild som går att spela upp på en 3D-TV.