3D-stillbild

Används för att ta bilder som går att spela upp i 3D på en 3D-TV.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (3D-tagning).

  1. (3D-stillbild) på styrknappen

  1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Tips för tagning av 3D-bilder
Ta bilden nära motivet med motivet så långt som möjligt från bakgrunden, på det sätt som visas i figuren.
Det kan hända att 3D-effekten inte märks särskilt mycket om scenen är för mörk, om motivet rör sig eller om du flyttade kameran efter att ha låst AE/AF-låset.
Vid tagning på mörka ställen kan det synas kraftiga störningar i bilden.
Observera
  • Bildstorleken går att ställa in på [16M] eller [16:9(12M)].

Se även